unizg Pretraga

Centar za transfer tehnologija i modni dizajn (CTD)

Centar je osnovan je kao ustojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta sa svrhom povezivanja, produbljivanja i jačanja sinergijske veze između znanstvenih i gospodarskih subjekata.

Osnovni cilj CTD-a je prijenos novih znanja i sofisticiranih znanstvenih metoda ispitivanja TTF-a, za rješavanje različitih (razvojnih, proizvodnih i tehnoloških) problema koji se javljaju u proizvodnim pogonima tekstilnog i odjevnog gospodarstva i svim drugim službama koje ga opskrbljuju, kao i za potrebe drugih korisnika.

Za razvoj makro, malog i srednjeg poduzetništva svakako je potreban veliki potencijal znanja, koje mogu pružiti rezultati raznih znanstvenih istraživanja znanstvenika TTF-a, novi patentirani proizvodi ili postupci i idejna dizajnerska rješenja.

Znanstvenici s TTF-a mogu raditi i istraživanja na specifične zahtjeve gospodarskih subjekata. Za potrebe navedenog djelokuga rada i djelatnosti CTD koristi sve laboratorije Zavoda i prostorije Fakulteta.

Članovi vijeća CTD-a:

 1. Prof. dr. sc. Ivan Novak
 2. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, član
 3. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak, član
 4. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član
 5. Izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, član
 6. Izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar, član
 7. Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, član

Područje rada CTD

 • Modno dizajniranje
 • Projektiranje proizvodnih procesa i proizvodnih linija
 • Inženjering
 • Izrada analiza i studija
 • Vještačenja u području tekstilnih materijala, tekstilnih i odjevnih tehnologija i modnog dizajna
 • Ispitivanja i mjerenja
 • Obrazovanje djelatnika iz gospodarstva i sl. poslovi

Resursi: 

Svi laboratoriji na TTF-a su na raspolaganju CTD-u odnosno suradnji s gospodarstvom, a oni su:

 • Tehnološki laboratorij
 • Laboratorij za metriku boja
 • Fizikalno-kemijski laboratorij
 • Laboratorij za tekstilno-mehanička ispitivanja
 • Laboratorij za računalno konstruiranje odjeće
 • Laboratorij za procesne parametre
 • Laboratorij za industrijski inženjering
 • Laboratorij za mehanizme i automatizaciju strojeva u odjevnoj industriji
 • Tehnološki laboratorij za procese odjevnih tehnologija
 • Računalni laboratorij
 • Laboratorij za CAD/CAM sustave odjevnog inženjerstva
 • Laboratorij za analitičku kemiju
 • Laboratorij za opću kemiju
 • Laboratorij za organsku kemiju
 • Laboratorij - radionica za tkanje
 • Laboratorij - radionica za pletenje
 • Laboratorij - radionica za pletenje
 • Laboratorij za tekstilnu kemiju i ekologiju
 • Laboratorij za ispitivanje gorivosti materijala
 • Laboratorij za vlakna
 • Laboratorij za fizikalna ispitivanja tekstilnih materijala
 • Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja materijala
 • Specijalistički laboratorij za ovlaštena ispitivanja
 • Laboratorij za vlakna i ispitivanje tekstila na Studiju u Varaždinu

Usluge:

Centar za transfer tehnologija i modni dizajn (CTD)