unizg Pretraga

doc. dr. art. Ivana Bakal, (vanjski suradnik) mag. ing. des. tex.

Zavod

Zavod za dizajn tekstila i odjeće

CROSBI - Profil
CROSBI - Radovi

 
Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • God. 2015. ‒ poslijediplomski doktorski studij, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti; Likovna umjetnost, slikarstvo, Doktorski rad: Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta ‒ vizualno kazalište  Mentori: red. prof. art. Zlatko Kauzlarić Atač, ALU; dr. sc. Martina Petranović, znanstvena suradnica, HAZU – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta; (dr. art), Hrvatska
 • God. 2010. ‒ diplomski studij, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet; Kostimografija, Diplomski rad: Sto godina hrvatske kostimografije 1909.-2009.         Mentorica red. prof. Nina Režek Wilson; (mag. ing. des. tex.), Hrvatska
 • God. 2008. ‒ razlikovni studij (dodiplomski), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Dizajn odjeće; (univ. bacc. ing. des. text.), Hrvatska
 • God. 1987. ‒ viša škola, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet (Viša tekstilna škola), Dizajn odjeće, Diplomski rad: Kostimografija za imaginarnu predstavu „Alkemičar“ Bena Jonsona. Mentorica red. prof. Zlatka Mencl-Bajs; (viši dizajner za tekstil i odjeću), Hrvatska

 Slijed zaposlenja i zvanja

 • Od 2014./2015. do danas vanjska suradnica u nastavi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, diplomski studij, kolegij Primijenjena kostimografija II. i Primijenjena kostimografija III.
 • God. 2014. izabrana u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docent, umjetničko područje, polje primijenjena umjetnost, grana kostimografija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
 • Ak. god. 2012./2013. vanjska suradnica u nastavi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij, kolegij Primijenjena kostimografija i Primijenjena kostimografija I.
 • Od 2011. vanjska suradnica u nastavi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij, kolegij Primijenjena kostimografija i Primijenjena kostimografija II, međufakultetski operni projekt Carmen, volonter
 • Od 2003. do danas predsjednica Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH-a (volonterska funkcija)
 • Od 2000. do 2006. predsjednica sekcije za kazalište i film ULUPUH-a, i ponovno od 2010. do danas (volonterska funkcija)
 • Od 1990. do danas status samostalne umjetnice, primijenjena umjetnost, kostimografija (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika – HZSU)
 • Od 1986. do danas samostalni autor kostimografija

 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2013. – 2021. Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja (1-7), započet  2013. godine u organizaciji ULUPUH-a i održava se svake godine u partnerstvu s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda, (Srbija),  te Fakultetom za dizajn, Trzin (Slovenija). Uključuje 6 projekata radionica, 7 izložbi u cjelovitom postavu radova, 2 izložbe u inozemstvu (Beograd 2014. i Ljubljana 2016.) te brojne revije i manje izložbe u sklopu proslava i predstavljenja fakulteta i Sveučilišta. Autorice projekta Ivana Bakal i Silva Kalčić, mentorica radionica kostimografije uz kolege suradnike Ivana Bakal.
 • 2010. – 2015. Poslijediplomski doktorski studij, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu. Doktorat pod naslovom  Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta ‒ vizualno kazalište obranjen dana 14. srpnja 2015. Mentori: red. prof. art. Zlatko Kauzlarić Atač; dr. sc. Martina Petranović


 Nastavna djelatnost

 • Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu: kolegij Primijenjena kostimografija II, diplomski studij, Tekstilni i modni dizajn, modul Kostimografija, ak. god. 2014./2015. do danas
 • Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu: kolegij Primijenjena kostimografija III, diplomski studij, Tekstilni i modni dizajn, modul Kostimografija, ak. god. 2014./2015. do danas
 • Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu: kolegij Primijenjena kostimografija, diplomski studij, Tekstilni i modni dizajn, modul Kostimografija, ak. god. 2012./2013., 2013./2014.
 • Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu: kolegij Primijenjena kostimografija I, diplomski studij, Tekstilni i modni dizajn, modul Kostimografija, ak. god. 2012./2013., 2013./2014

Mentorstva na velikim projektima međufakultetske i(li) međuinstitucijske suradnje

 

 • PROJEKT KINA − tradicionalno kinesko kazalište i pekinška opera kao inspiracija za kazališnu ili filmsku kostimografiju, TZG/ Tekstilna znanost i gospodarstvo 2020./ 13. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje, KINESKO-HRVATSKI FORUM: Inovativnost, dizajn i digitalizacija u sektoru Tekstil i koža, 18. rujna 2020.

 • Europski dani Sveučilišta u Pečuhu, izvedba mjuzikla Šuma Striborova,  međufakultetska suradnja: Učiteljski fakultet, ADU,  MUZA, TTF i FPZG, kostimografija za mjuzikl, autori grupa studenata kostimografije druge godine TTF-a, mentori kostimografije Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar, gostovanje i izvedba su ostvareni unutar programa Erasmus + te suradnje Sveučilišta u Zagrebu – Ureda za međunarodnu suradnju, Sveučilišta u Pečuhu i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Povodom gostovanja u Mađarskoj izdan je i trojezični katalog kao  priprema za gostovanje u Mostaru Bosna i Hercegovina u travnju 2020., koje je zbog epidemije virusa COVID-19 otkazana. Izvedba je realizirana u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu, u suorganizaciji s Generalnim konzulatom Hrvatske u Pečuhu. Pečuh Mađarska, ožujak 2020. - međunarodna suradnja

 • Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja (1-7), započet je 2013. godine i održava se svake godine. Uključuje 6 projekata radionica, 7 izložbi u cjelovitom postavu radova, 2 izložbe u inozemstvu (Beograd 2014. i Ljubljana 2016.) te brojne revije i manje izložbe u sklopu proslava i predstavljenja fakulteta i Sveučilišta. Autorice projekta Ivana Bakal i Silva Kalčić, mentorica radionica kostimografije uz kolege suradnike Ivana Bakal.

   

 • Međufakultetska suradnja: Učiteljski fakultet, ADU,  MUZA, TTF i FPZG, proslava 100. godišnjice Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u sklopu 350. godina Sveučilišta u Zagrebu izvedbom  mjuzikla  Šuma Striborova i making-off filmom, kostimografija za mjuzikl,  autori grupa studenata kostimografije druge godine TTF-a, mentori kostimografije Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar ADU, Gradsko kazalište Komedija Zagreb, 5. listopad 2019.

   

 • Međufakultetska suradnja: Učiteljski fakultet, ADU,  MUZA,  TTF i  FPZG, mjuzikl  Šuma Striborova, kostimografija grupa studenata druge godine kostimografija TTF-a, mentor kostimografije: doc.dr.art. Ivana Bakal, gostovanje na festivalu MASKA - Mali sajam kazališta Daruvar 24.09.2019.

 • Međunarodna festivalska premijera dokumentarno-igranog filma Pogled u budućnost 2068., kostimografija za film,  autori grupa studenata kostimografije druge godine TTF-a, mentori kostimografije Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar, Mediteran film festival, Široki  Brijeg, Bosna i Hercegovina, kolovoz 2019.- međunarodna suradnja

  Glazbena komedija #Priležnici, kostimografija studentica TTF-a Petra Anić-Božić, mentorica kostimografije Ivana Bakal,  javna izvedba Kazalište Komedija, Zagreb, srpanj 2019.

 • PQ2019 Praški kvadrijenale, najveća svjetska izložba scenografije i kazališnog oblikovanja prostora, projekt Vidljivo/nevidljivo: (raz)otkrivanje autori mentori i studenati diplomskog studija kostimografije TTF-a u suradnji sa  studentima ADU, ALU I AF  Sveučilišta u Zagrebu, izložba kostima, snimka performativne izložbe MASKE- Staroslavenska mitologija (Muzej Mimara 2017.) i live performans, Prag, Češka, 06. -16. lipnja 2019. - međunarodna suradnja

 • Međufakultetska suradnja: Učiteljski fakultet, ADU,  MUZA, TTF i FPZG, praizvedba  mjuzikla  Šuma Striborova kostimografija za mjuzikl,  autori grupa studenata kostimografije druge godine TTF-a, mentori kostimografije Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar ADU, dvorana F22, Zagreb, svibanj 2019.

 • Futuristički  dokumentarno – igrani film 2068Pogled u budućnost, kostimografija za film,  autori grupa studenata kostimografije druge godine TTF-a, mentori kostimografije Ivana Bakal i doc. art. Marin Sovar, premijera filma Cinestar, Zagreb, svibanj 2019.

 • Projekt u produkciji ARKTIK- Institute for The future, kostimi za premijeru glazbenog kolektiva ARKTIK- autorice studentice TTF-a  Martina Hrup i Luiza Serblin, Međunarodni rođendan umjetnosti uz direktna uključenja po svim kontinentima, mentorica kostimografije Ivana Bakal, Kuća umjetnosti Lauba, Zagreb, siječanj 2019.- međunarodni projekt

 • Projekt  Maske (1. dio) Staroslavenska mitologija, projekt koji je osmislila grupa studenata druge godine diplomskog studija kostimografija  TTF-a, i u koji su uključili kolege sa srodnih obrazovnih institucija - studente ADU, MUZA, ALU i AF, mentorica projekta Ivana Bakal, Muzej Mimara, Zagreb, svibanj 2018.

 • Projekt  Maske (2. dio)− Izložba  Retrospektivom kroz slavensku kulturu, drugi dio projekta u vidu  izložbe koji je osmislila grupa studenata druge godine diplomskog studija kostimografija  TTF-a, i u koji su uključili kolege sa srodnih obrazovnih institucija- studente ALU, učenike ŠPUD-a i Škole za modu i dizajn, mentorica projekta Ivana Bakal, Galerija ULUPUH  15.-svibanj  2018.

 • Međufakultetska suradnja: interdisciplinarno umjetničko događanje Harmonija disonance, zajednički projekt Muzičke akademije, Akademije likovnih umjetnosti, Akademije dramske umjetnosti, Arhitektonskog fakulteta- studija za dizajn i Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, mentorica studenata kostimografije: doc.dr.art.Ivana Bakal Zagreb, Francuski paviljon, 7.6.2017., Zagreb 2017.

 • Projekt međuinstitucijske i međufakultetske suradnje Međunarodni dan muzeja Galerija Klovićevi dvori: Projekt Zagreb bijeli grad 1900, Izložba kostima, radionice kostimografije i javna izvedba, Mentorica projekta: Doc.dr.art. Ivana Bakal nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., asistentica Sanja Jakupec, doc.dr.sc. Željko Knezić, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, svibanj 2017.

 • Projekt međuinstitucijske i međufakultetske suradnje Zagreb bijeli grad 1920, Mentorica projekta: Doc.dr.art. Ivana Bakal nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., asistentica Sanja Jakupec, doc.dr.sc. Željko Knezić, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, travanj 2017.

 • Međufakultetska i međuinstitucijska suradnja Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Britanskog veleposlanstva u RH, projekt Shakespeare kroz riječ i glazbu, mentorica studenata kostimografije: Ivana Bakal, nastavnici suradnici: Sandra Škaro, Đurđica Kocijančić i Sanja Jakupec, Koncertna dvorana Blagoja Berse, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 8. 12. 2016.

 • Međufakultetska i međuinstitucijska suradnja Simfonijski orkestar i Zbor Muzičke akademije Akademija dramske umjetnosti, Tekstilno-tehnološki fakultet, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Studij dizajna), Shakespeare i glazba: F. Mendelssohn-Bartholdy- San ljetne noći, mentorica studenata kostimografije: Ivana Bakal, nastavnici suradnici: Sandra Škaro, Đurđica Kocijančić i Sanja Jakupec Zagreb, KD Lisinski, premijera 26.11.2016., Zagreb 2016.

 • Projekt Bijela čajanka, autorica koncepcije Anamarija Prgomet u suradnji sa studentima diplomskog studija kostimografije TTF-a, studentima ADU, ALU, MUZA, ŠPUD-om, Rehabilitacijskim centrom Sesvetski kraljevac i dr., Mentorica projekta: doc.dr.art. Ivana Bakal nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., doc.dr.sc. Željko Knezić, Francuski paviljon, Zagreb, 19.05.2016.

 • Projekt CaBALet, autorica koncepcije Eva Karakaš i studenti diplomskog studija kostimografije u suradnji sa studentima ADU, MUZA i ALU, mentorica projekta doc.dr.art. Ivana Bakal, Muzej Mimara, Zagreb,  17.02.2016.

 • PQ2015 − Praški kvadrijenale, najveća svjetska izložba scenografije i kazališnog oblikovanja prostora, izložba kostimografije grupe studenata diplomskog studija kostimografija (kostimi, oglavlja i video snimka predstave), TTF-a,  Projekt Orfej i Euridika, Prag, Češka, 2015. Međunarodna komisija, EFFE (Europe for festivals, festivals for Europe) kojom je predsjedao Vincent Baudriller, intendant kazališta Vidy u Lausanneu, nagradila je Praški kvadrijenale, među 760 drugih festivala iz 31 različite zemlje, kao jedan od 12 najutjecajnijih europskih festivala. Glavni kriterij pri ocjenjivanju su bili: umjetničke zasluge, inovacija, internacionalnost, politička vrijednost i održivost, selektor studentske selekcije Hrvatske Ivana Bakal, Prag (Češka) lipanj 2015.- međunarodna suradnja

 • Predstava Žene / La femme, u produkciji Liberdancea i koreografiji Rhino Saint-Luisa iz Francuske, u sklopu Tjedna suvremenog plesa, Plesni centar, Zagreb, svibanj 2013.

 • Invisible, glazbeno-plesna predstava, koprodukcija ZPC-a i Muzičkog Biennala Zagreb. Kostimi: TTF, studenti kolegija Primijenjena kostimografija III: Irena Kljajić i Matea Matejaš. U sklopu službenog programa MBZ-a u Zagrebačkom plesnom centru premijerna izvedba, travanj 2015.

 • Predstava Ples u 2043., međunarodni plesni projekt, Plesni centar, Zagreb, studeni 2014.

 • Projekt Sveučilišta u Zagrebu – opera Orfej i Euridika, Rektorova nagrada projektu u cjelini, te posebna Rektorova nagrada za Kostimografiju predstave Orfej i Euridika, studenata kostimografije TTF-a, suradnja MUZA, ADU, ALU i TTF-a, Dvorana Lisinski, Zagreb, ožujak 2014.

 • Projekt Crna kuća, suradnja TTF-a i nezavisne produkcije, posebna Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu Crna kuća studenata TTF-a, nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta – najbolji mjuzikl 2014, Studentski centar, Zagreb, veljača 2013.

 • Projekt Sveučilišta u Zagrebu – opera Bizet, Carmen (Rektorova nagrada projektu u cjelini, te posebna Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu Carmen studenata kostimografije TTF-a), suradnja MUZA, ADU, ALU i TTF-a, Dvorana Lisinski Zagreb / HNK Rijeka, studeni/prosinac 2011.

Mentorstvo na Diplomskim radovima Diplomski studij kostimografija: neposredni voditelj/co-mentor Ivana Bakal

 

 1.  Martina Filajdić: Kostimografska mapa inspirirana televizijskom serijom "CRNO-BIJELI SVIJET"/COSTUME MAP INSPIRED BY THE TV SERIES NAMED „BLACK AND WHITE WORLD“, (Mentor: S. Vego, Neposredni voditelj- co-mentor  I. Bakal) 30.10.2020.
 2. Paula Čule: Kostimografija za film „Prvi pokušaj“/ COSTUMES FOR THE MOVIE „THE FIRST ATTEMPT“, (Mentor: doc.art. Marin Sovar/Neposredni voditelj co-mentor: doc.dr. art. Ivana Bakal)   15.10.2020.        
 3. Nikolina Boban: Kostimografija za kratkometražni film Južno voće/COSTUMOGRAPHY FOR SHORT FILM SUMMER FRUIT, (Mentor: doc.art. Marin Sovar/Neposredni voditelj co-mentor: doc.dr. art. Ivana Bakal)  3.10.2020.

 4. Ana Rubčić : Suvremeni pogled na japansko lutkarsko kazalište Bunraku/ CONTEMPORARY VIEW OF JAPANESE PUPPET THEATER  BUNRAKU, 23.9.2020.  
 5. Ines Krmpotić: ULOGA KAZALIŠNE I FILMSKE ŠMINKE U KREIRANJU KOSTIMOGRAFSKOG RUKOPISA"The Function of Theater and Movie Makeup in Defining Personal Style of Costume design ", (mentor: red. prof. art. Snježana Vego/ Neposredni voditelj- co- mentor: doc. dr. art Ivana Bakal) 14. 01. 2020.
 6. Martina Hrup: INOVATIVNA KOSTIMOGRAFIJA – KONTEKSTUALIZACIJA CGI EFEKTA I SUVREMENE KOSTIMOGRAFIJE  (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 27. 11. 2019.
 7. Gabrijela Krešić: KOSTIMOGRAFIJA ZA PREDSTAVU „TULUM U SAMOSTANU“ AUTORA MICHAELA WYNNEA  (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 31. 10. 2019.
 8. Dora Prah: SUVREMENE (RE)INTERPRETACIJE POVIJESNE HALJINE MARIE ANTOANETE (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 26. 09. 2019.
 9. Dina Kundih: ESTETSKA OBILJEŽJA GOTIKE U INTERPRETACIJI ŽENSKOG KOSTIMA INSPIRIRANOG FILMOM „NOSFERATU“       (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 25. 09. 2019.  
 10. Andrea Šundov: MASKE INSPIRIRANE UMJETNIČKIM OPUSOM GUILLERMA DEL TORA  (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 25. 09. 2019.       
 11. Tea Mihalinec: KOSTIMOGRAFIJA PREMA LITERARNOM DIJELU OSCARA WILDEA“SLIKA DORIANA GRAYA“  (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 25. 09. 2019.    
 12. Luiza Serblin: TRIJADNI BALET OSCARA SCHLEMERA KAO INSPIRACIJA ZA KREIRANJE MASKI  (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 25. 09. 2019.    
 13. Antonia Klarić: KONCEPTUALIZACIJA I DIZAJN LIKOVA U VIZUALNIM MEDIJIMA (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 25. 09. 2019.   
 14. Petra Anić Božić: KONTEKSTUALIZACIJA KOSTIMOGRAFIJE ZA GLAZBENU KOMEDIJU „PRILEŽNICI“ (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal)  25. 09. 2019.   
 15. Nika Barać: ANALIZA I REALIZACIJA KOSTIMOGRAFIJE ZA PREDSTAVU  „MIŠOLOVKA“ AGATHE CHRISTIE (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal)       25. 09. 2019.           
 16. Akira Đurić: POVIJEST I KONTEKSTUALIZACIJA TRADICIONALNOG JAPANSKOG KAZALIŠTA       (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal)      25. 09. 2019.  
 17. Paola Grgurić: NARODNA OGLAVLJA RUSIJE     OD 15. DO 19. STOLJEĆA TE UTJECAJ FOLKLORA NA KAZALIŠTE I  FILM (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 25.09. 2019.
 18. Ivan Herga: VJEŠTICE U KAZALIŠNOJ I FILMSKOJ PRODUKCIJI, (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 16.07.2018.
 19. Mirjam Krajina: PRIJEDLOG KOSTIMOGRAFIJE ZA "ZIMSKU PRIČU"  WILIAMA SHAKESPEAREA,   (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 16.07.2018.
 20. Mia Armanda: KOSTIMOGRAFSKA RJEŠENJA ZA PRIPOVJETKU "KRABULJA CRVENE SMRTI"  AUTORA EDGARA ALLANA POEA,  (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal), 16.07.2018.
 21. Petra Iveković: KOSTIMOGRAFIJA ZA BALETNU PREDSTAVU „ORAŠAR“ Petra Iljića  ČAJKOVSKOG, rujan 2017.(mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal), 29.09.2017.
 22. Ana Jurjević: FILMSKA ŠMINKA KAO VIZUALNI SEGMENT KOSTIMOGRAFIJE, rujan 2017. (mentor: S. Vego, neposredni voditelj I. Bakal) 29.09.2017.
 23. Mateja Jagačić: PRIJEDLOG KOSTIMA ZA FILM PO ROMANU JANE AUSTEN PONOS I PREDRASUDE , (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj I. Bakal ), 28.09.2017.
 24. Ivona Biškupec: KOSTIMOGRAFIJA ZA PREDSTAVU BIJELI KLAUN, (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj I. Bakal ), 28.09.2017.
 25. Mateja Presečki: KOSTIMOGRAFIJA INSPIRIRANA ROCK SCENOM OSAMDESETIH „FANTOM U OPERI“, rujan 2017.(mentor: K. Purgar, neposredni voditelj I. Bakal ), 28.09.2017.
 26. Mihovil Bilić: IZRADA KOSTIMA PREMA PREDLOŠKU IZ VIDEO IGRE „DARK SOULS“,( mentor: K. Purgar neposredni voditelj I. Bakal), 28.09.2017.
 27. Monika Jugović: KOSTIM INSPIRIRAN VLASTIIM PROZNIM TEKSTOM „JOHN DOE“, mentor: K. Purgar, neposredni voditelj Ivana Bakal), 17.09.2017.
 28. Marina Gaurina: INSPIRACIJA FILMOM “PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA, mentor: K. Purgar, neposredni voditelj Ivana Bakal), 12.07.2017.
 29. Viktorija Kulonja: KOSTIMI ZA KAZALIŠNU PREDSTAVU „ANA KARENJINA“, svibanj 2017.(mentor: K. Purgar, neposredni voditelj Ivana Bakal), 25.05.2017.
 30. Ani Adulmar: ANALIZA OPUSA I REKONSTRUKCIJA OPERETNOG KOSTIMA RUŽE CVJETIČANIN, (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj-co-mentor Ivana Bakal), 1.2.2017.
 31. Gabrijela Ivanović: ŠKOLSKE UNIFORME KROZ POVIJEST, (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj co-mentor Ivana Bakal ), 30.01.2017.
 32. Eva Karakaš: KOSTIMOGRAFIJA  ZA BALETNU IZVEDBU INSPIRIRANU FILMOM ''BARBARELLA'', (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj-co-mentor Ivana Bakal), 16.01.2017.
 33. Ana Mikulić: KOSTIM U PERFORMANSU – OD FUTURIZMA DO DANAS, siječanj 2017. (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj-co-mentor Ivana Bakal ), 12.12.2016.
 34. Koraljka Karabotić Milovac: KOSTIMOGRAFSKA VIZUALIZACIJA VLASTITOGA PROZNOG TEKSTA (mentor: K. Purgar, neposredni voditelj- co-mentor Ivana Bakal), 29.09.2016. 

Mentorstvo Završnih radova Preddiplomskog studija modnog dizajna, neposredni voditelj Ivana Bakal

 1. Paula Peloza: Tradicionalna španjolska odjeća toreadora kao inspiracija za scensko uprizorenje,

  „TRADITIONAL SPANISH CLOTHING OF TOREADOR AS INSPIRATION FOR STAGE PERFORMANCE„, Mentor: Marin Sovar/Neposredni voditelj - co-mentor: Ivana Bakal ), 18.9.2020.

 2. Martina Ružić: Alexander McQueen kao inspiracija za kostimografiju filmskog serijala „Igre gladi” redatelja Garyja Rossa/ ALEXANDER MCQUEEN AS AN INSPIRATION FOR COSTUMOGRAPHY OF FILM SERIES „THE HUNGER GAMES“ BY GARRY ROSS,  (Mentor: Marin Sovar/Neposredni voditelj - co-mentor: Ivana Bakal ),18.9.2020.

 3. Akira Đurić: JAPANSKO KAZALIŠTE KABUKI (Mentor: K. Purgar/Neposredni voditelj - co-mentor: Ivana Bakal ), 28.09. 2017.

Mentoriranje studenata Diplomskog studija kostimografije na projektima međufakultetske suradnje ADU i TTF-a, ispitnim produkcijama glume, režije i scenskog govora – javne izvedbe

 1. Krleža, U agoniji,  klasa doc.art. D. Ruždjak, diplomski ispit glume, kostimi studentice TTF-a Karmen Polović, Karla Kos, Melani Međeši, Emma Gaunt i Giorgia Pezolatto, mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal dvorana ADU,  ožujak  2021.
 2. Krleža, Leda, klasa doc.art. D. Ruždjak, diplomski ispit glume, kostimi studentice TTF-a Karmen Polović, Karla Kos, Melani Međeši, Emma Gaunt i Giorgia Pezolatto, mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal dvorana ADU,  ožujak  2021.
 3. Genet, Sluškinje, klasa doc.art. D. Ruždjak, diplomski ispit glume, kostimi studentice TTF-a Lidija Poljak i Marija Milković, mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal dvorana ADU,  lipanj 2020. (odgođena izvedba iz travnja)
 4. Steinbeck, O miševima i ljudima, klasa doc. art. Dolenčić, diplomski ispit glume, kostimi studentica TTF-a Martina Ptičar, mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU,  lipanj 2020.(odgođena izvedba iz travnja)
 5. Thelma i Louise, (adaptacija scenarija i teksta), klasa doc. art.  Dolenčić, diplomski ispit glume, kostimi  studentice TTF-a Martina Ptičar i Ana Riznić, mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal,  ADU, svibanj 2020.(odgođena izvedba iz travnja)
 6. Mamet,  Život u kazalištu,  klasa doc. art.  Dolenčić, diplomski ispit glume,  kostimi  studentica TTF-a Martina Ptičar,  mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, ADU, svibanj 2020.(odgođena izvedba iz travnja)
 7. Skup autora, Glumice u rezidenciji/ Persona, klasa doc. art.  Dolenčić, diplomski ispit glume, kostimi studentice TTF-a  Ana Riznić, ADU, mentorica kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, Plesni centar Tala, svibanj 2020.(odgođena izvedba iz travnja)
 8. Skup autora,  Osam lakih komada, Klasa prof. Ševo , kostimi studentice TTF-a Marija Markić i Iva Sopta,  mentorica Ivana Bakal , dvorana ADU, siječanj 2020.
 9. Shakespeare, Othello  i Romeo i Julija, klasa prof. Škaričić, kostimi studentice TTF-a NikolinaVidović i  Dora Črnjević, mentorica doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2020.
 10. Dostojevski/Idiot Strinberg, Gospođica Julija, klasa prof. Butijer, kostimi studentice TTF-a Božica Tunjić, Doria Antica Topić i Lara Kovaček, mentorica doc. dr. art. Ivana Bakal dvorana ADU F22, siječanj 2020.
 11. Bruckner, Bolest mladeži, klasa prof. Bukvić/Šarić Kukuljica , kostimografija studentice TTF-a Matea Biškup i Petra Gulišija, mentorica doc. dr. art.  Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2020.
 12. Zakopan (prema filmu) ispit režije Vanja Jovanović, mentor režije Branko Brezovac, kostimi studenti TTF-a Matija Dijanović Dorotea Čiček Kovačević, Martina Fijadić, mentorica doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU F22, rujan 2019.
 13. Christie, Mišolovka, klasa prof. Škaričić/Šarić Kukuljica, kostimografija  studentice TTF-a  Đana Krstić, Nika Barać, mentorica  kostimografije: doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana F22, ADU, lipanj 2019.
 14. Pommerat, To dijete, klasa prof. Jelčić, kostimi studentice TTF-aP etra Anić-Božić, Tena Gracin, mentorica  kostimografije  doc. dr. art. Ivana Bakal, predavaona 105, ADU, lipanj 2019.
 15. Shakespeare, San ljetne noći, klasa prof. R. Medvešek, kostimografija studenti TTF-a Dina Kundih, Martina Ptičar, mentorica  kostimografije: doc. dr. art. Ivana Bakal (TTF), dvorana ADU,  lipanj 2019.
 16. Čehov, Prosidba, Medvjed (jednočinke)/Sofoklo, Antigona/Euripid, Medeja, klasa prof. B. Baletić, kostimi studenti  TTF-a Ana Rubčić, Ines Zrnc Gregorina, mentor  kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2019.
 17. Ayckbourn, Normanovska osvajanja, klasa prof. Butijer/Dangubić, kostimi studentice TTF-a  Irena Paić, Maritina Krile, Kristina Dolibašić, mentor  kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2019.
 18. Čehov, Ivanov, klasa prof. Ševo/Flegar, kostimi studenti  TTF-a Valentina Svetec, Tena Pilić, Martina Filajdić, mentorica  kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2019.
 19. Claudel, Razdiobe podneva,  režija  Rajna Racz, mentori prof. Prohić/Pavković,  kostimi  student TTF-a  Matija Dijanović, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, atrij Teatar&TD, lipanj 2019.
 20. Koljada, Murlin Murlo, režija Christian Jean- Michel Jalžerčića, mentori prof. Prohić/Pavković, kostimi studentica TTF-a  Martina Hrup, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal,  dvorana ADU, lipanj 2019.
 21. Krleža, U agoniji, režija student  Rok Pečečnik, mentori prof. Prohić/Pavković, kostimi studenti  TTF-a Anamarija Stančić, Kristina Grbavac , mentorica  kostimografije doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana F22, ADU, travanj 2019.
 22. Beaumarchais/ Von Horvath, Ludi dani ili Figarova ženidba / Figaro se razvodi, klasa Dolenčić/Prohić/Pavković, kostimi studenti TTF-a Martina Pričar, Dina Kundih, Akira Đurić, mentor kostimografije doc.dr.art. Ivana Bakal, F22 –ADU,  Frankopanska 22, travanj 2019.
 23. Potpuni neznanci po uzoru na film Perfetti sconosciuti (2016.) klasa doc.art.Ruždjak /Pezdirc, kostimi studentice TTF-a Valentina Svetec, Tena Pilić, mentorica (TTF): doc. dr. art. Ivana Bakal,dvorana F22, ADU F22, ožujak 2019.
 24. Pinter, Povratak, ispit iz Režije V.,  režija: Vanja Jovanović, 1. MA godina KRR,  mentori: red. prof. art. Ozren Prohić. izv. prof. art. Tomislav Pavković, kostimi studenti TTF-a:                 Nikolina Boban, Dorotea Čiček Kovačević, Paula Čule, Matija Dijanović, mentorica TTF: doc. dr. art. Ivana Bakal, Polukružna dvorana Teatra &TD, ožujak 2019.
 25. Polić Kamov, Tragedija mozgova,  ispit režije V. student Dražen Krešić, kostimografija studentice TTF-a: Kristina Grbavac,  Anamarija Stančić, mentorica  kostimografije: doc. dr. art. Ivana Bakal, dvorana ADU, ožujak 2019.
 26. Ibsen, Hedda Gabler, klasa prof. Jelčić, kostimi student TTF-a: Matija Dijanović, mentor kostimografije  doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2019.
 27. Karakter je sudbina čovjekova, klasa prof. Vukmirica, kostimi studenti TTF-a: Petra Anić- Božić, Martina Filajgić, Tena Gracin, mentor kostimografije doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2019.
 28. Kamov Tragedija mozgova/ Djevica, klasa Škaričičć/Šarić Kukuljica,  kostimi studenti TTF-a: Nika Barač, Đana Krstić, mentor kostimografije doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2019.
 29. Cilj dramske akcije, klasa prof. Baletić , kostimi studenti TTF-a: Ana Rubčić, Ines Zrnc Gregorina,  mentor kostimografije doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2019.
 30. Bergman, Jesenja sonata /  Ibsen, Nora, klasa prof. Butijer/Dangubić. kostimi studenti TTF-a: Kristina Dolibašić, Irena Pajić, Martina Krile, mentor kostimografije, doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22, ADU F22, siječanj 2019.
 31. Bojčev, Hanibal Podzemni, redateljski ispit Kristijana Jalžečića,  kostimi studentica TTF-Martina Hrup, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal,  dvorana ADU, studeni 2018.
 32. Prema Marquezovoj zbirci 12 hodočasnika, Ona je samo došla telefonirati, redateljski ispit Rajne Racz,  kostimi studentica TTF-a Luiza Serblin, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal,  dvorana F22 ADU, studeni 2018.
 33. Čehov, Tri sestre, Klasa prof. Ševo/Flergar, kostimi studentice TTF-a  Lorena Jurčević, Marija Nakir, Andrea Šundov,   mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2018.
 34. Čehov: Prosidba / Ivanov / Medvjed, Klasa prof. Vukmirica/Knežević,  kostimi studentice TTF-a Bruna Prlin, Dora Prah, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2018.
 35. Sofoklo/  Anouilh / Marović, Antigone, Klasa prof. Bukvić/Šarić Kukuljica,  kostimi studentice TTF- Luiza Serblin, Antonia  Klarić, Ines  Krmpotić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2018.
 36. Nola: Jubox Melita!, Klasa prof. Butijer/Dangubić, kostimi studentice TTF-a  Leana Alić, Martina Hrup, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, lipanj 2018.
 37. Krleža: Adam i Eva/U agoniji, Klasa prof. Baletić/Škaričić, kostimi studentice TTF-a Paola Grgurić, Tea Mihalinec, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2018.
 38. Williams, Staklena menažerija/ Mačka na vrućem limenom krovu, Klasa prof. Ružđak/Pezdirc, kostimi studentica TTF-a  Karla Repić, dvorana ADU, lipanj 2018.
 39. Shakespeare, San Ivanjske noći, Klasa Dolenčić/Boban, kostimi studentice TTF-a Mia Armanda, Ana Jurjević, F22, ADU, lipanj 2018.
 40. Queneau, Stilske vježbe, Klasa Vukmirica,  kostimi studentice TTF-a Dora Prah Bruna Prlina, dvorana ADU, lipanj 2018.
 41. Eshil, Orestija, Klasa Baletić, kostimi studentice TTF-a Paola Grgurić Tea Mihalinec, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2018.
 42. Kompilacija tekstova Von Horvath Klasa Bukvić/Šarić- Kukuljica, kostimi studentice TTF-a Ines Krmpotić Lorena Jurčević, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2018.
 43. Moliere, Škrtac, Klasa Ružđak, kostimi studentice TTF-a Andrea Šundov, Karla Repić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2018.
 44. Shakespeare, scene iz Hamleta i Macbetha, Klasa Butijer, kostimi studentice TTF-a Leana Alić, Martina Hrup,  mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, siječanj 2018.
 45. Držić, Venere i Adon , redateljska klasa – režija baštine studentica Arija Rizvić, kostimi studenti TTF-a Ivan Herga, Jana Zujović, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, srpanj 2017.
 46. Mirčevska, Dies Irae, redateljska klasa, student Dejan Angelov, kostimi studenti TTF-a Ivan Herga i Jana Zujović, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, srpanj 2017.
 47. Marinković, Kiklop klasa Vukmirica / Knežević, kostimi studentica TTF-a Ivana Kelentrić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2017.
 48. Betti, Zločin na kozjem otoku, klasa Prohić/Pavković, ostimi studenti TTF-a Mia Armanda, Iva Ninić, Ana Jurjević, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2017.
 49. Ackbourn, Kako druga polovica voli, klasa Medvešek/Dragić, kostimi studenti TTF-a Mia Armanda, Iva Ninić, Ana Jurjević, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2017.
 50. Wynne, Samostan, klasa Bukvić /Šarić-Kukuljica, kostimi studentica TTF-a Gabrijela Krešić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2017.
 51. Shakespeare, Na sveta Tri kralja ili kako hoćete, klasa Perković/Škaričić/Butijer, kostimi studenti TTF-aMia Armanda, Iva Ninić, Ana Jurjević, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, lipanj 2017.
 52. Schnitzler, Kolo, klasa Ruždjak/Đokić, kostimi studenti TTF-a Lucija Smolčec, Antonija Višak, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2017.
 53. Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca, klasa Dolenčić, diplomski ispit, kostimi Tea Bašić i studentica TTF-a Diana Mihalić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, lipanj 2017.
 54. Žena koju je jednom volio u bivšem Sovjetskom Savezu Klasa Vukmirica, kostimi studentica TTF-a Anamarija Prgomet,  mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, lipanj 2017.
 55. Giraudoux, Za Lukreciju klasa Prohić/Pavković, kostimi studenti TTF-a: Mia Armanda, Iva Ninić, Ana Jurjević i Gabrijela Krešić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2017.
 56. Shakespeare, Richard III / Macbeth (scene), klasa Perković/Škaričić, kostimi studenti TTF-a Mia Armanda, Iva Ninić, Ana Jurjević i Gabrijela Krešić, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, siječanj 2017.
 57. Brajuha, Tkalci, klasa Medvešek, kostimi studenti TTF-a Manuela Brcko, Monika Jugović, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2017.
 58. Čehov, Višnjik, klasa Ruždjak, kostimi studenti TTF-a Lucija Smolčec, Antonija Višak, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2017.
 59. Čehov, Galeb / Ujak Vanja (scene), klasa Bukvić/Šarić Kukuljica, kostimi studenti TTF-a Ivan Herga Jana Zujović, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, siječanj 2017.
 60. Više autora, Play Dostojevski, klasa doc.art. Ž. Vukmirica, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2016.
 61. Čehov, Galeb, klasa prof. Škaričić/Ružđak, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2016.
 62. Orwell, Životinjska farma, klasa prof. Medvešek/Dragic, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj  2016. (ispitna predstava gostovala je na međunarodnom studentskom festivalu u Bratislavi: Festival  ISTROPOLITANA PROJEKT 2016., Bratislava, Slovačka 2016. Riječ je o jednom najvećih međunarodnih festivala kazališnih fakulteta i akademija u Europi. Meststké divadlo Pavla Orzságha Hviezdoslava, Bratislava 10.6.2016.) lipanj 2016.
 63. Shakespeare, Scene iz Hamleta i Othella, klasa prof. Perković/Butijer, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2016.
 64. Ibsen, Scene iz Stupova društva i Jona Gabriela Borkmana, klasa prof. Bukvić/Šarić Kukuljica, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, lipanj 2016.
 65. Becket, U očekivanju Godota, klasa prof. Dolenčić/Boban, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 66. Bruckner, Bolest mladeži, klasa prof. Prohić/Pavković, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 67. Bruerović, Vjera iznenada, Ispit iz Režije baštine studenta Ivana Planinića, kostimi studentica TTFa Monika Merlin, mentorica doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, 2016.  
 68. Mrožek, Emigranti, Klasa Vukmirica/Knežević, 3. god. BA i 1. god. MA Studija glume, mentorica kostima doc.dr.art. TTF-a  Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 69. Shakespeare, Julije Cezar, Klasa Dolenčić/Boban, 1. i 2. god. MA Studija glume, 2016., mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 70. Shakespeare, Hamlet, Klasa Vukmirica/Knežević, 3. god. BA i 1. god. MA Studija glume, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 71. Ayckbourn, Normanovska osvajanja, Klasa Perković/Butijer, 2. i 3. god. BA Studija glume, mentorica kostima TTF-a  doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 72. Anouilh, Medeja, Klasa Prohić/Pavković, 1. i 2. god. MA Studija glume, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 73. Krleža, U agoniji, Klasa Prohić/Pavković, 1. i 2. god. MA Studija glume, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 74. Ayckbourn, Zabune, Klasa Škaričić/Ruždjak, 2. i 3. god. BA Studija glume, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 75. J.B.P. Molière, Mizantrop/Tartuffe, Klasa Bukvić/Šarić Kukuljica, 2. i 3. god. BA Studija glume, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 76. J.B.P. Molière, Umišljeni bolesnik, Klasa Medvešek/Dragić, 2. i 3. god. BA Studija glume, mentorica kostima doc.dr.art. TTF-a Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 77. I. dio: Moja priča, II. dio: A. P. Čehov: Platonov Klasa Ševo/Vovk, 1. god. BA Studija glume, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2016.
 78. Camus, Opsadno stanje, Diplomski ispit iz Kazališne režije i radiofonije Lovre Krsnika, studenta 2. MA godine Odsjeka kazališne režije i radiofonije, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, vanjski prostor Muzeja Mimara, 2016.
 79. Završni ispit suvremenog plesa studentice Nastje Štefanić, kostimi studentica TTF-a Ani Adulmar, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, 2016.
 80. Krleža, Šest lica Ane Borongaj, ispit iz inventivne režije Natalije Manojlović, kostimi studentice TTF-a Ani Adulmar , Gabrijela Ivanković, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, Festival Krležini dani/ADU, Krležin gvozd 1, 2016.
 81. Sofoklo, Antigona, klasa prof. O. Prohić/T. Pavković, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 82. Krleža, Leda, klasa izv. prof. R. Medvešek, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 83. Kaštelan/Euripid, Alkestida, klasa izv. prof. A. Bukvić, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 84. Shakespeare, Romeo i Julija; Macbeth; Koriolan; Henry IV, klasa izv. prof. F. Perković, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 85. Homer/Baricco/Vukelić, Ilijada, klasa doc. art. K. Dolenčić, 2015., mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana F22 ADU, 2015.
 86. Mitrović, Ovaj krevet je prekratak ili samo fragmenti, klasa prof. Ž. Mesarić/Z. Ožbolt, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 87. Držić, Arkulin, režija Baštine studentica Marina Pejnović, red.prof.art. M. Sršen, doc.art. Pavković, asist. H. Petković ), mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 88. Anoulih, Antigona, klasa prof. O. Prohić/T. Pavković, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 89. Čehov, Ujak Vanja, diplomski ispit prof. B. Jelčić, 2015., mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 90. Feydeau, Gospodin lovac, ispit glume, klasa prof. I. Boban/K. Dolenčić, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 91. Feydeau, Leonie je preuranila, ispit glume, klasa prof. Mesarić/ Ozbolt, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 92. Mayenburg, Paraziti, ispit glume, klasa prof. Medvešek/Dragic, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 93. Gogolj, Zenidba, ispit glume, klasa prof. Perković/Škaričić/Butijer, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 94. Allen, Play Again Sam, klasa prof. Bukvić, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 95. Shakespeare, San Ivanjske noći, klasa prof. Bukvić, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.
 96. Čehov, Ivanov, klasa prof. Ševo, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, dvorana ADU, 2015.

Mentoriranje studenata Diplomskog studija kostimografije na projektima međufakultetske suradnje ADU i TTF-a, ispitnim produkcijama glume, režije i scenskog govora – javne izvedbe na gostovanjima u inozemstvu na selektiranim studentskim festivalima

 1. Međufakultetska suradnja ADU i TTF-a, Zakopan, ispit režije, Vanja Jovanović, mentor režije Branko Brezovac, u glavnoj selekciji, kostimi  studenti TTf- a Matija Dijanović Dorotea Čiček Kovačević, Martina Fijadić , mentor kostimografije,  doc.dr.art. Ivana Bakal, Međunarodni festival Buđenje, Beograd , Srbija 17.3.2020.- odgođeno radi pandemije COVID-19 virusom (plakat u prilogu)
 2. Međufakultetska suradnja ADU i TTF-a/Gabriel García Márquez Ona je samo došla telefonirati, ispit iz Kazališne režije IV, režija Rajna Racz, kostimi studentica TTF-a Luiza Serblin, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal,  gostovanje predstave na međunarodnom studentskom festivalu: Festival FIST Beograd, Srbija 10.-17.5.2019.
 3. Međufakultetska suradnja ADU i TTF-a/Gabriel García Márquez Ona je samo došla telefonirati, ispit iz Kazališne režije IV, režija Rajna Racz, kostimi studentica TTF-a Luiza Serblin, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal, gostovanje predstave na međunarodnom  studentskom festivalu: Vilnius International  University Theatre forum, Vilnius, Litva 6.-11.05.2019.
 4. Međufakultetska suradnja ADU i TTF-a/Gabriel García Márquez Ona je samo došla telefonirati, ispit iz Kazališne režije IV, režija Rajna Racz, kostimi studentica TTF-a Luiza Serblin, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal,   gostovanje predstave na međunarodnom  studentskom festivalu: Encounter festival Setkani, Brno, Češka  02.-06.2018.
 5. Međufakultetska suradnja ADU i TTF-a/Orwell, Životinjska farma, klasa prof. Medvešek/Dragic, kostimi studenti TTF-a Anamarija Prgomet i Viktorija Kulonja, mentorica kostima TTF-a doc.dr.art. Ivana Bakal. Ispitna predstava gostovala je na međunarodnom studentskom festivalu u Bratislavi: Festival ISTROPOLITANA PROJEKT 2016., Bratislava, Slovačka 2016. Riječ je o jednom najvećih međunarodnih festivala kazališnih fakulteta i akademija u Europi. Meststké divadlo Pavla Orzságha Hviezdoslava, Bratislava 10.6.2016.

Nagrađeni studentski radovi pod mentorstvom doc. dr. art. Bakal

(11) Rektorovih nagrada

(1) Nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta najbolji mjuzikl u cjelini

 • Rektorova nagrada za Glazbeno-scensko djelo „Šuma Striborova“,Akademija dramske umjetnosti,Fakultet političkih znanosti, Muzička akademija, Tekstilno-tehnološki fakultet i Učiteljski fakultet, (d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), više institucijska nagrada za ak.g. 2019./2020.,  mentorica studenata
 • Rektorova nagrada za mapu PROJEKT KINA − tradicionalno kinesko kazalište i pekinška opera kao inspiracija za kazališnu ili filmsku kostimografiju, grupa studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, Umjetničko područje (d) nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), institucijska nagrada za ak.g. 2019./2020.,  mentorica studenata
 • Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu KOSTIM kao glumčeva druga koža koja objedinjuje kostimografije i izložbe za ukupno sedamnaest projekata realiziranim u različitim medijima (f), grupa studenata 2. godine diplomskoga studija kostimografija TTF-a, Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u umjetničkom području kao institucijska nagrada za ak.g. 2018./2019., mentori doc. dr. art.  Ivana Bakal i predavač Marin Sovar, ak.slik.graf.      
 • Rektorova nagrada za Glazbenu komediju #Priležnici, autorski tim: Dorotea Šušak (ADU), Linda Uran (MA), Petra Anić-Božić (TTF), Laura Brcković (ALU) i Lucija Oroz (ALU) ,    (b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) u umjetničkom području za ak.g. 2018./2019., mentorica studenatice TTF-a
 • Rektorova nagrada za mapu Kostimografske varijacije – od znanosti do umjetnosti, grupa studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u umjetničkom području, institucijska nagrada za ak.g. 2017./2018.,  mentorica studenata
 • Rektorova nagrada za mapu Kostimografska promišljanja Shakespearea, grupa studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, institucijska Nagrada za ak.g. 2016./2017., mentorica studenata
 • Nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta mjuzikl Crna kuća (2013.) za najbolji mjuzikl 2014., autori kostima grupa studenata prve i druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, mentorica studenata
 • Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu za predstavu Orfej i Euridika, grupa studenata prve i druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a,  projekt Sveučilišta u Zagrebu – opera Orfej i Euridika, ADU, MUZA, TTF, ALU i AF,  institucijska Nagrada za ak.g. 2013./2014., Lisinski ožujak 2014, mentorica studenata
 • Rektorova nagrada za projekt u cjelini opera  Orfej i Euridika, studenti ADU, MUZA, TTF, ALU i AF, projekt Sveučilišta u Zagrebu Lisinski ožujak 2014, autori kostima grupa studenata prve i druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, više institucijska Nagrada za ak.g. 2013./2014., mentorica studenata TTF-a
 • Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu Crna kuća studenata TTF-a, suradnja TTF-a i nezavisne produkcije, grupa studenata prve i druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, institucijska Nagrada za ak.g. 2012./2013., mentorica studenata
 • Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu Carmen, kostimi grupa studenata prve i druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, projekt Sveučilišta u Zagrebu – opera Carmen međufakultetska je suradnja MUZA, ADU, ALU i TTF-a, Dvorana Lisinski Zagreb / HNK Rijeka, studeni/prosinac 2011., institucijska Nagrada za ak.g. 2011./2012., mentorica studenata
 • Rektorova nagrada projektu u cjelini za operu Carmen, kostimi grupa studenata prve i druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, Projekt Sveučilišta u Zagrebu – opera Carmen međufakultetska je suradnja MUZA, ADU, ALU i TTF-a, Dvorana Lisinski Zagreb / HNK Rijeka, studeni/prosinac 2011., više institucijska Nagrada za 2011./2012., mentorica studenata

PROJEKTI MEĐUFAKULTETSKE I MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE

Projekti međufakultetske i međuinstitucijske suradnje pod mentorstvom doc.dr.art. Ivane Bakal:

 • 18. Festival  znanosti, Interaktivna javna radionica druge godine i izložba radova diplomskog studija kostimografija TTF-a, Leonardo da Vinci – umjetnik, znanstvenik, mislilac, mentori  doc.dr.art. Ivana Bakal i doc.art. Marin Sovar, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 20.4-24.4.2020., festival je radi pandemije virusa COVID-19  terminski preseljen na mjesec listopad, radovi su završeni i bit će prezentirani u prostoru izložbe, a radionica virtualno.
 • Izložba radova studenata polaznika EDU međunarodnih studentskih radionica kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja, polaznici radionica: studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, (Srbija), studenti Fakulteta za dizajn, Trzin (Slovenija), studenti Escuela de Arte y Superior de Diseño, Valencia (Španjolska) na ERASMUS programu Fakulteta za dizajn, Ljubljana (Slovenija), TTF Galerija, 11.3.2020.-danas
 • Međunarodni radijski festival (HRT) Prix Marulić, radionica nagrada izrađenih od grupe studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a za međunarodni festival, HRT, Hvar 2020.- otkazan festival radi pandemije virusom COVID-19
 • 7. Međunarodni dan boja Spektar, virtualna izložba radova grupe studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a, Zagreb 21.3.2020.
 • Izložba radova studenata polaznika EDU međunarodnih studentskih radionica kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja, polaznici radionica: studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, (Srbija), studenti Fakulteta za dizajn, Trzin (Slovenija), studenti Escuela de Arte y Superior de Diseño, Valencia (Španjolska) na ERASMUS programu Fakulteta za dizajn, Ljubljana (Slovenija), Galerija ULUPUH, Zagreb 6.12. – 14.12.2019.
 • Međunarodni radijski festival (HRT) Prix Marulić, radionica nagrada izrađenih od grupe studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a za međunarodni festival, HRT, Hvar svibanj 2019.
 • 17. Festival  znanosti, Interaktivna javna radionica druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a BOJA I  KOSTIM, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 8.4-13.4.2019.
 • Međunarodni dan boja 2019., pod nazivom BOJA I MATERIJALI, na kojoj održana  interaktivna radionica  grupe studenata druge godine diplomskog studija kostimografija    TTF-a pod nazivom BAUHAUS  2019- boja i materijali,  Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 21.3.2019.
 • Međunarodni dan boja 2019., pod nazivom BOJA I MATERIJALI, na kojoj održana izložba studentskih radova  grupe studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a iz projekta MASKE- Staroslavenska mitologija, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 21.3.2019.
 • Dan fakulteta, Izložba 6. EDU međunarodne studentske radionice kostimografije i mode Dekonstrukcija predmeta u kostim i revija kostima nastalih za performativnu izložbu MASKE – Staroslavenska mitologija TTF, Zagreb 25.01. 2019.
 • Izložba radova EDU međunarodne studentske radionice kostimografije / mode i tekstilnog oblikovanja / fotografije / likovne kritike i eseja 2018., radionice kostimografije i mode,  TTF- Galerija ULUPUH , Održane su radionice: Dekonstrukcija predmeta u kostim/Deconstruction of the object into the costume, voditeljice Ljiljane Petrović (Sr) ; Zagrebačka silueta/ Zagreb silhouette, voditeljice Tanje Devetak (Slo) ; (Pre)usmjeravanje/ReDirection voditeljice Ivane Bakal (Hr), autorice projekta EDU radionica: Ivana Bakal i Silva Kalčić, Galerija ULUPUH Zagreb. 14.12.2018. – 5.1.2019.
 • Izložba  Kostimografska promišljanja – Od crteža do kostima,  izloženi su radovi grupe studenata druge godine diplomskog studija kostimografija TTF-a autorica koncepcije, selektor i autor postava izložbe Ivana Bakal, Galerija Kulturnog centra Travno, Zagreb, 12.11.-10.12.2018.
 • 16. Festival znanosti Nikola Tesla, Radionica kostimografije i izložba radova, Tehnički muzej Zagreb, 19.4.2018.
 • Međunarodni dan boja HUBO 2018., Radionice kostimografije i izložba, Tehnički muzej, Zagreb, 21.3.2018.
 • Međunarodni radijski festival (HRT) Prix Marulić, radionica nagrada za međunarodni festival, HRT, Hvar 2018.
 • Međuinstitucionalna suradnja – baletna škola Zvonček, kulturni centar Susedgrad i TTF, kostimografija za baletnu predstavu P. I. Čajkovskog Orašar, Kulturni centar Susedgrad, Zagreb 22.12.2017.
 • Međunarodni radijski festival (HRT) Prix Marulić, radionica nagrada za međunarodni festival, HRT, Hvar 2017.
 • 15. Festival znanosti Nikola Tesla, Radionica Zagreb bijeli grad - interaktivna radionica izrade oglavlja i ukrasa za oglavlja te likovne dorade oglavlja. (mentori i voditelji: Ivana Bakal, Marin Sovar, Đurđica Kocijančić), Zagreb, Tehnički muzej, Zagreb, 27.4.2017.
 • Međunarodni dan boja 2017., pod nazivom Od bijelog do obojenog, Tehnički muzej “Nikola Tesla”, Zagreb, 21. ožujka 2017.
 • Međunarodni radijski festival (HRT) Prix Marulić, radionica nagrada za međunarodni festival, HRT, Hvar 2016.
 • Invisible, glazbeno-plesna predstava, koprodukcija ZPC-a i Muzičkog Biennala Zagreb. Kostimi: TTF, studenti kolegija Primijenjena kostimografija III: Irena Kljajić i Matea Matejaš. Premijerna izvedba 20. 04. 2015. u sklopu službenog programa MBZ-a u Zagrebačkom plesnom centru, Zagreb 2015.
 • Međunarodni radijski festival (HRT) Prix Marulić, radionica nagrada za međunarodni festival, HRT, Hvar 2015.
 • Projekt Sveučilišta u Zagrebu – opera Orfej i Euridika, Rektorova nagrada projektu u cjelini, te posebna Rektorova nagrada za Kostimografiju predstave Orfej i Euridika, studenata kostimografije TTF-a, suradnja MUZA, ADU, ALU i TTF-a, Dvorana Lisinski, Zagreb, ožujak 2014.
 • Predstava Ples u 2043., međunarodni plesni projekt, Plesni centar, Zagreb, studeni 2014.
 • Projekt Crna kuća, suradnja TTF-a i nezavisne produkcije, posebna Rektorova nagrada za Kostimografsku mapu Crna kuća studenata TTF-a), nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta- najbolji mjuzikl 2014, Studentski centar, Zagreb, veljača 2013.
 • Predstava Žene / La femme, u produkciji Liberdancea i koreografiji Rhino Saint-Luisa iz Francuske, u sklopu Tjedna suvremenog plesa, Plesni centar, Zagreb, svibanj 2013.
 • Međufakultetska i međuinstitucijska suradnja MUZA, ADU, ALU i TTF-a, opera Carmen  Simfonijski orkestar i zbor , režija: Krešo Dolenčić, kostimografija Diplomski studij kostimografije studenti1. i 3. semestra,Dvorana Lisinski Zagreb / HNK Rijeka, studeni/prosinac 2011.

Međunarodni projekti radionica kostimografije, mentorstvo i vođenje EDU radionica

 1. Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja,započet je 2013. godine i održava se svake godine. Riječ je o međunarodoj međuinstitucionalnoj obrazovnoj suradnji na studentskim radionicama kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja, likovne kritike i eseja na kojima sudjeluju studenti iz zemlje i regije, godišnje po 40-tak polaznika kroz pozivni natječaj na srodnim fakultetima). Cilj je, kroz godišnje radionice sa studentima i izložbe njihovih radova, stjecanje specijalističkoga znanja i usavršavanje kreativnog i individualnog pristupa kao suplement nastavnoga programa. Autorice projekta su doc. dr. art. Ivana Bakal i dr.sc. Silva Kalčić. Organizator je ULUPUH u partnerstvu s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, TTF galerijom, Hrvatskom sekcijom AICA-e, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda (Srbija), Fakultetom za dizajn iz Trzina ‒ Pridružena članica Univerze na Primorskem (Slovenija). U sklopu tog projekta bile su realizirane i dvije izložbe radova kostimografije studenata TTF-a u inozemstvu pod mentorstvom Ivane Bakal, a nastalih u sklopu radionica: Reciklaža, Kombank Arthol galerija, Beograd 2014. (Srbija)  i Edu radionica: kostim- moda- performans, Etnografski muzej, Ljubljana 2016. (Slovenija). Radionice kostimografije svake godine okupljaju brojne polaznike iz zemlje i inozemstva.
 2. Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije / mode i tekstilnog oblikovanja / fotografije / likovne kritike i eseja 2019., radionice kostimografije i mode,  radionica: Double – faceted  costumes/ šešir/oglavlje, voditeljica: mr.art. Ljiljana Petrović (Sr), redovna profesorica na odsjeku Kostim / modul Scenski kostim na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, radionica: Forma u službi (kon)teksta dramaturgije, voditelji: doc.dr.art. Ivana Bakal i ak.slik. graf. Marin Sovar, nastavnici diplomskog studija kostimografija Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici radionica: studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, (Srbija), studenti Fakulteta za dizajn, Trzin (Slovenija), studenti Escuela de Arte y Superior de Diseño, Valencia (Španjolska) na ERASMUS programu Fakulteta za dizajn, Ljubljana (Slovenija), autorice projekta EDU radionica: Ivana Bakal i Silva Kalčić, Tekstilno-tehnološki fakultet, i Galerija ULUPUH, Zagreb 2.12.-6.12.2019.
 3. Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije / mode i tekstilnog oblikovanja /  fotografije / likovne kritike i eseja, autorice projekta: doc. dr. art. Ivana Bakal i dr.sc. Silva Kalčić, radionice kostimografije i mode, radionica  (Pre)usmjeravanje, autorica i voditeljica radionice Ivana Bakal, organizator ULUPUH  u partnerstvu s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatska, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda / Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina ‒ pridružene članica Univerze na Primorskem / SlovenijaTTF- Galerija ULUPUH, Zagreb  prosinac 2018.
 4. Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije / mode i tekstilnog oblikovanja / fotografije /likovne kritike i eseja/. Radionica eksperimentalnog kostima Konekcija forme i inovativne strukture. Autorica projekta radionica (i mentorica) Ivana Bakal, mentori prof. art. Ljiljana Petrović, ak. slik. graf. Marin Sovar i dr. Organizator ULUPUH  u partnerstvu s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatska, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda / Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina ‒ pridružene članica Univerze na Primorskem / SlovenijaTTF- Galerija ULUPUH, Zagreb  studeni 2017.
 5. Projekt EDU međunarodne studentske radionice kostimografije / mode i tekstilnog oblikovanja / fotografije / likovne kritike i eseja , radionice kostimografije i mode na temu Origami i Reciklaža. Mentori: Mr Ljiljana Petrović red.prof., doc.dr.art. Ivana Bakal, doc.art. Koraljka Kovač Dugandžić i predavač dipl. ak. slik. Marin Sovar, Galerija ULUPUH, Zagreb 15.11. – 1.12.2016.
 6. Projekti EDU međunarodnih radionica kostimografije Reciklaža, suradnja ULUPUH/TTF i Fakulteta primenjenih umjetnosti (Beograd, Srbija), Studij za Dizajn (Trzin, Slovenija), nastavljen je radionicama i izložbama, mentori: red. prof. art. Ljiljana Petrović (FPU), doc. art. Ivana Bakal, izv. prof. Mateja Benedetti,  2015.
 7. Projekt EDU suvremena umjetnost i moda, radionica kostimografije, radionice na TTF-u a izložba u Muzeju grada Zagreba MGZ, siječanj 2014.
 8. Projekt Edu Suvremena umjetnost i moda /međunarodne  studentske radionice kostimografije na temu Origami i Reciklaže te radionica pletenja pruća, TTF-Galerija Karas, Zagreb, studeni 2013.

Izložbe studenata diplomskog studija kostimografija TTF-a pod mentorstvom 

 1. Izložba radova studenata polaznika EDU međunarodnih studentskih radionica kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja, polaznici radionica: studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, (Srbija), studenti Fakulteta za dizajn, Trzin (Slovenija), studenti Escuela de Arte y Superior de Diseño, Valencia (Španjolska) na ERASMUS programu Fakulteta za dizajn, Ljubljana (Slovenija), TTF Galerija, 11.3.2020.-danas
 2. Izložba radova studenata polaznika EDU međunarodnih studentskih radionica kostimografije, mode i tekstilnog oblikovanja te likovne kritike/eseja, polaznici radionica: studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, (Srbija), studenti Fakulteta za dizajn, Trzin (Slovenija), studenti Escuela de Arte y Superior de Diseño, Valencia (Španjolska) na ERASMUS programu Fakulteta za dizajn, Ljubljana (Slovenija), Galerija ULUPUH, Zagreb 6.12. – 14.12.2019.
 3. Izložba EDU međunarodne studentske radionice kostimografije / mode i tekstilnog oblikovanja /, izložba radova studenata polaznika, Galerija ULUPUH,  Zagreb 14.12.2018.-07.1.2019.
 4. Smotra Sveučilišta – revija  MASKE – Staroslavenska mitologija, revija kostima studentica druge godine diplomskog studija kostimografija − Martine Hrup,  Leane Alić, Luize Seblin,  Brune Prline, mentori doc.dr.art. Ivana Bakal, predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., asistentica Sanja Jakupec, SC, Zagreb 24.11. 2018.
 5. Izložba kostima i kostimskih crteža, Romantizam u klasičnoj glazbi i kostimografiji, izložba radova studenata, bivših studenata  i nastavnika Diplomskog studija kostimografije TTF-a, autorica koncepcije, selektor i autor postava izložbe Ivana Bakal, Galerija dvorane Narodnog sveučilišta, Kulturni centar Sesvete, Zagreb 12.-28. 10.2018.
 6. Izložba fotografija i kostima Zagreb bijeli grad/kostimografske inspiracije, Mentori: Doc.dr.art. Ivana Bakal nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., asistentica Sanja Jakupec, Zagreb, Galerija Bernardo Bernardi, Pučko otvoreno učilište, Zagreb 7.6.-10.7.2017.
 7. Izložba kostima radova studenata i nastavika Diplomskog studija kostimografije Kostimografsko proljeće, Mentori: doc.dr.art. Ivana Bakal, predavač Marin Sovar, dipl.ak.slik., Đurđica Kocijančić, dipl.ing i asistentica Sanja Jakupec, mag.ing.des.tex., Zagreb, Knjižnica Vladimira Nazora, Zagreb 9.5.2017.-4.6.2017.
 8. Projekt međuinstitucijske i međufakultetske suradnje Zagreb bijeli grad 1900. Tekstilno-tehnološki fakultet (Zagreb i Studij u Varaždinu) u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti, Akademijom likovnih umjetnosti, Muzičkom akademijom, korisnicima i voditeljima radionica Centra za rehabilitaciju, dislocirane jedinice radionice Sesvetski Kraljevac. U projektu uz studente i nastavno osoblje sudjelovali su i etablirani umjetnici i majstori zanata. Realiziran je uz partnere HRT, HNK i RTL, Međunarodni dan muzeja Galerija Klovićevi dvori: Projekt Zagreb bijeli grad 1900, Izložba kostima, radionice kostimografije i javna izvedba. Mentorica projekta: Doc.dr.art. Ivana Bakal nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., doc.dr.sc. Željko Knezić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 18.05.2017.
 9. Projekt Ready made ILICA - Zagreb bijeli grad 1920 − jednodnevna izložba i radionica kostimografije Mentori: doc.dr.art. Ivana Bakal, predavač Marin Sovar, dipl.ak.slik., Đurđica Kocijančić, dipl.ing i asistentica Sanja Jakupec, mag.ing.des.tex , Mjesec kreativne i kulturne industrije, HKKKI u suradnji s partnerima Gradom Zagrebom, Hrvatskom obrtničkom komorom, RH Ministarstvom državne imovine i dr, Ilica dvorište br 63., Zagreb 11.5.2017.
 10. Projekt međuinstitucijske i međufakultetske suradnje Zagreb bijeli grad 1920, Mentorica projekta: Doc.dr.art. Ivana Bakal nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., asistentica Sanja Jakupec, doc.dr.sc. Željko Knezić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 22.04.2017
 11. Dan fakulteta, modna revija kostima nastalih u sklopu praktičnog rada kolegija PK II i III, EDU međunarodne radionice kostimografije (ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjene umjetnosti iz Beograda (u suradnji s red.prof. Ljiljanom Petrović), Fakultetom za dizajn iz Trzina (SLO) i dr., TTF, Zagreb 25.01.2017.
 12. 10. Znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, TZG, Poster prezentacija Projekt Bijela čajanka- radionice kostimografije 2016., autori plakata: Doc.dr.art. Ivana Bakal, predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing Studenti: Anamarija Prgomet i druga godina kostimografije ak.god.2015./2016, TTF, Zagreb 24. siječnja 2017.
 13. Izložba William Shakespeare: Na Tri kralja ili kako hoćete kostimografske skice studenata diplomskog studija kostimografije TTF-a i mentorice Ivane Bakal, Knjižnica Vladimira Nazora, Zagreb, Zagreb 16.12.2016.-8.1.2017.
 14. Reciklaža, Ljubljana, mentorica studenata kostimografije, Slovenski etnografski muzej, lipanj-rujan 2015.
 15. Interakcije-suvremena primijenjena umjetnost Hrvatske: Orfej i Euridika, snimka predstave (MUZA, ADU, ALU i TTF) i film Making of (studenti ADU) Galerija M21, Kulturna četvrt Zsolnay, Pečuh (Mađarska), srpanj-kolovoz 2015.
 16. PQ 2015. –Praški kvadrijenale, najveća svjetska izložba scenografije i kazališnog oblikovanja prostora, izložba kostimografije studenata kostimografije TTF-a za Projekt Orfej i Euridika, Prag, Češka, 2015. Međunarodna komisija, EFFE (Europe for festivals, festivals for Europe) kojom je predsjedao Vincent Baudriller, intendant kazališta Vidy u Lausanneu, nagradila je Praški kvadrijenale, među 760 drugih festivala iz 31 različite zemlje, kao jedan od 12 najutjecajnijih europskih festivala. Glavni kriterij pri ocjenjivanju su bili: umjetničke zasluge, inovacija, internacionalnost, politička vrijednost i održivost, selektor studentske selekcije Hrvatske Ivana Bakal, Prag (Češka) lipanj 2015.
 17. Summit Kreativne i kulturne industrije, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, mentorica izložbe radova studenata kolegija Primijenjena kostimografija II i III, Zagreb svibanj 2015.
 18. Radionica kostimografije: Stilske vježbe, radionica skica i oglavlja inspiriranim predstavom, izložba radova KD Lisinski, Zagreb siječanj 2015.
 19. Reciklaža, Zagreb, mentorica studenata kostimografije, Muzej grada Zagreba, Zagreb listopad 2014.
 20. Međunarodne EDU radionice: Kostim – moda – performans, mentorica radova kostimografije, Ulupuh u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Galerija Karas, Zagreb srpanj- prosinac 2015. Mentorica projekta: Doc.dr.art. Ivana Bakal, nastavnici mentori: predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing., asistentica Sanja Jakupec, doc.dr.sc. Željko Knezić, Zagreb studeni 2014.
 21. Reciklaža, mentorica studenata kostimografije, Kombank Arthol galerija, Beograd (Srbija) lipanj 2014.
 22. Orfej i Euridika, mentorica studenata kostimografije i autorica predgovora kataloga i postav izložbe (sa kolegom asist. Marinom Sovarom), Pučko otvoreno učilište, Zagreb 2014.
 23. U sklopu velike izložbe Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909./2009. kojoj je bila autorica koncepcije i ravnateljica, predstavila je prvu i drugu generaciju studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, modula kostimografije skupnom izložbom u Galeriji ULUPUH, Zagreb 2010.

UMJETNIČKI  RAD

Kao autor, kostimograf (i scenograf) i likovni umjetnik sudjelovala je u preko stotinu i pedeset umjetničkih projekata u Hrvatskoj te inozemstvu (Slovenija, Italija, Mađarska, Češka, Bosna i Hercegovina, Srbija)

U svom radu surađivala je s poznatim redateljima i koreografima: Vladimirom Gerićem, Stephanie Jamnicky, Milkom Šparemblekom, Joškom Juvančićem, Borisom Kovačevićem, Ladislavom Vindakijevićem, Sašom Anočićem, Draženom Ferenčinom, Damirom Mađarićem, Zlatkom Svibenom, Bobom Jelčićem, Ninom Kleflin, Damirom Zlatarom Freyom, Vesnom Mimicom, Januzsom Kicom, Borisom Bakalom.

Umjetničku djelatnost kroz kostimografije i izložbe prezentirala javnosti kroz 172 događanja.

 

Popis odabranih kostimografija (i scenografija) u zemlji i inozemstvu za kazalište, film i televiziju, reklame i evente:

 1. TOSCA (dramska predstava), režija i scenografija Damir Zlatar Frey, kost. Ivana Bakal, INK Pula u partnerstvu s HNK Varaždin, Pula 2020.
 2. UPGRADE (plesna predstava), koreografija Vesna Mimica, kost. Ivana Bakal, scenografija i dizajn Robert Štimec, Zagrebački plesni centar, Zagreb 2019.
 3. OTHELLO (dramska predstava), režija i scenografija Damir Zlatar Frey, kost. Ivana Bakal, HNK Osijek,  Osijek 2019.
 4. OBRANA I POSLJEDNJI DANI (dramska predstava), trener, autor koncepta i redatelj Boris Bakal, sparing partner: Leo Vukelić, scenograf Boris Bakal, kost. Ivana Bakal, Velika dvorana Pogona Jedinstvo, Bacači Sjenki, Zagreb 2018.
 5. REVERSING (proximity) (plesna predstava), autori Koraljka Begović i Saša Fistrić, koreografija i izvedba Koraljka Begović i Bruno Isaković, oblikovanje svjetla i tehničko vodstvo Saša Fistrić, kost. Ivana Bakal, Zagrebački plesni centar, Zagreb  2018.
 6. ŠTO KADA JE SADA POSLIJE (plesna predstava), koreografija Vesna Mimica, scenografija i dizajn Robert Štimec, kost. Ivana Bakal, KNAP,  Zagreb 2018.
 7. BILO PA NIJE (lutkarska predstava), redateljica Zdenka Đerđ, kost. Ivana Bakal, Lutkarsko kazalište „Za bregom“, Centar za kulturu Maksimir, Zagreb  2018.
 8. MALA RETROSPEKTIVA SMRTI (dramska predstava), autori Boris Bakal, Leo Vukelić, Anja Pletikosa, Ivana Bakal, kost. Ivana Bakal, Bacači sjenki, KIC, Zagreb 2018.
 9. KRALJ LEAR (dramska predstava), redatelj Januzs Kica, kost. Eva Maria Deseker, suradnik kost.  Ivana Bakal, HNK Zagreb, Zagreb 2018.
 10. DRUGA STRANA PREDSTAVE (dramska predstava), dramaturgija i režija Maja Sviben, Boris Bakal i tim, scenografija i svjetlo: Leo Vukelić (Boris Bakal) i tim, kost. Ivana Bakal, MUO Bacači sjenki, Mala scena – Zmajevo gnijezdo, Zagreb 2017.
 11. NAT MUR (plesna predstava), koncept i pokret Vesna Mimica i dr., scenografija Robert Štimec, kost. Ivana Bakal, Ansambl suvremenog plesa VEM u suradnji s članovima Studija za suvremeni ples i baletnog studija HNK, KNAP, Zagreb 2017.
 12. ČEHONTIJADA (izbor iz Čehova, dramska predstava), režija Vladimir Gerić, kost. Ivana Bakal, Kazalište LECTIRUM, Mala dvorana Lisinski, Zagreb 2017.
 13. BITKA NA NERETVI (predstava), autori Boris Bakal i Leo Vukelić, kost. Ivana Bakal, Bacači sjenki, Lauba, Zagreb 2016.
 14. JOJ KOJA JE TO DOBRA PRIČA (plesna predstava), koreografija Vesna Mimica, scenograf Robert Štimec, kost. Ivana Bakal, Ansambl suvremenog plesa VEM, PF Gornji grad, Zagreb 2016.
 15. TIJELO PLANA (plesna predstava), pokret: Vesna Mimica, kostimografska sugestija: Ivana Bakal, Ansambl suvremenog plesa VEM, Gornji grad, Zagreb 2015.
 16. BRUJANJE GRADA, Epizoda 2 T.F. (dramska predstava), redatelj B. Bakal, kost. Ivana Bakal, Bacači sjenki, Pogon Jedinstvo, Zagreb 2015.
 17. ŠMIGALOVE FURBARIJE/ SCAPINOVE SPLETKE (dramska predstava),  redatelj  J. Juvančić, kost. Ivana Bakal, Kazalište Marina Držića, Dubrovnik  2015.
 18. SVINJE (dramska predstava), redatelj i scenograf D. Zlatar Frey, kost. suradnik Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin  2015.
 19. BRUJANJE GRADA, Epizoda 1 T.E.K (dramska predstava), redatelj B. Bakal. ost. Ivana Bakal, Knjižnica Bogdan Ogrizović, Zagreb 2014.
 20. SEN KRESNE NOĆI (mjuzikl), redatelj D. Z. Frey, suradnica kost. Ivana Bakal, Slovensko narodno gledališče, Maribor Slovenija  2012.
 21. EVENT OCTENIDOL, kost. Ivana Bakal, Oktal Pharma, Zagreb 2012.
 22. EVENT BIO KULT, kost. Ivana Bakal, Oktal Pharma, Zagreb 2012.
 23. EVENT DEZDEMAN, kost. Ivana Bakal, Studio Strohal, Zagreb 2011.
 24. EVENT LUTAK, kost. Ivana Bakal, Studio Strohal, Zagreb 2011.
 25. ŽIVE SLIKE -Turistička zajednica grada Zagreba – Barunica Erdody, kost. Ivana Bakal, Planet B d.o.o., Zagreb 2011.
 26. ŽIVE SLIKE -Turistička zajednica grada Zagreba – Ljudevit Gaj, kost. Ivana Bakal, Planet B d.o.o., Zagreb 2011.
 27. ZAGORKA (dramska predstava), redateljica Ivica Boban, asist. kost. Ivana Bakal, HNK Zagreb, Zagreb 2010.
 28. PARSIFAL (opera) redatelj K. J. Schildknecht, suradnik kost. Ivana Bakal, HNK Zagreb, Zagreb, 2010.
 29. EVENT MIMARA, kost. Ivana Bakal, Aiminit d.o.o., Muzej Mimara, Zagreb, 2010.
 30. ORFEJ U PODZEMLJU (opereta) redateljica Nina Kleflin, Kost. Doris Kristić i Ivana Bakal, HNK Osijek, Osijek, 2009.
 31. EVENT Gourmet, kost. Ivana Bakal, Nestle, Zagreb 2009.
 32. EVENT Purina proplan event, kost. Ivana Bakal, Zagreb 2009.
 33. EVENT Friskies Purina Pro Plan, kost. Ivana Bakal, Nestle, Zagreb 2009.
 34. EVENT Purina Pro Plan 2, kost. Ivana Bakal, Nestle, Zagreb 2009.
 35. ISSLA, Kost. Ivana Bakal, Salveo, Zagreb, 2009.
 36. Film BELLA BIONDINA, redatelj  D. Marušić, kost. suradnik Ivana Bakal, Julio Clovio film, Zagreb, Split 2008.
 37. EVENT NIZITA, kost. Ivana Bakal, Salveo d.o.o., Zagreb 2008.
 38. EVENT NESTLE FRISKIES, kost. Ivana Bakal, Triton dizajn studio, Zagreb 2008.
 39. EVENT NESTLE FRISKIES, scenografija Ivana Bakal, Triton dizajn studio, Zagreb 2008.
 40. MUZIČKI SPOT EDO MAJKA, pjesma  Svirali su Gunsi, redatelj Jakša Borić, kost. Ivana Bakal, Zagreb 2008.
 41. KRABULJNI PLES (opera) redatelj Plamen Kartaloff, kost. suradnik Ivana Bakal, HNK Zagreb, Zagreb 2007.
 42. VESELA UDOVICA (opereta), redateljica S. Jamnicky, kost. Ivana Bakal, HNK Osijek, Osijek 2007.
 43. EVENT HT Bundek, Kkst. Ivana Bakal, Dobra vila d.o.o., Zagreb 2007.
 44. SPELANCIJA OD STANCA (dramska predstava) redatelj V.Gerić, kost. Ivana Bakal, GK Histrioni, Zagreb 2007.
 45. BAJKA U PARKU (plesna predstava), redateljica A. Debelli, kost. Ivana Bakal, javna površina Trg Francuske republike, Zagreb 2007.
 46. TORSIA (kratkometražni  art film), redatelji Jakša Borić i Emil Matešić, kost. Ivana Bakal i Boris Banović, produkcija KONTRAFILM, Zagreb 2006.
 47. USKRS U BRANIMIR CENTRU (dramski event), kost. Ivana Bakal, RC Anima studio d.o.o, Zagreb 2006.
 48. EVENT ALLIANZ, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Zagreb 2006.
 49. EVENT PROSPAN, kost. Ivana Bakal, Studio Strohal, Zagreb 2006.
 50. UHVAČEN U MREŽU (komedija), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, Gradsko kazalište Komedija, Zagreb 2006.
 51. SV. NIKOLA U BRANIMIR CENTRU(dramski event), kost. Ivana Bakal, RC Anima studio d.o.o, Zagreb 2005.
 52. BOŽIĆ U IMPORTANE CENTRU(dramski event), kost. Ivana Bakal, RC Anima studio d.o.o, Zagreb 2005.
 53. EVENT ALLIANZ, kost. Ivana Bakal, Da d.o., Zagreb 2005.
 54. EVENT EUROTORANJ, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Zagreb 2005.
 55. BOŽIĆ U BRANIMIR CENTRU (dramski event), kost. Ivana Bakal, RC Anima studio d.o.o, Zagreb, 2005.
 56. EVENT DUBROVAČKI LJETNIKOVCI (dramski event), redateljica S. Jamnicky, kost. Ivana Bakal, Agrokor toranj, Zagreb 2004.
 57. KAD SE MI MRTVI POKOLJEMO (crnohumorna drama), redatelj S. Anočić, kost. Ivana Bakal, Gradsko kazalište Kerempuh, Zagreb 2004.
 58. INSTRUKCIJA (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin 2004.
 59. EVENT-PSŠ-ZABA, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Zagreb 2004.
 60. IL PAGLIACCI (opera), redateljica S. Jamnicky, kost. Ivana Bakal, HNK Split, Split 2003.
 61. POVRATAK (opera), redateljica S. Jamnicky, kost. Ivana Bakal, Hnk Split, Split 2003.
 62. EVENT GENERALI, kost. Ivana Bakal, Publicis, Muzej Mimara, Zagreb 2003.
 63. EVENT SIEMENS, Da d.o.o, Buldog pub, Zagreb 2003.
 64. EVENT Promocija brenda MC-TDR, kost. Ivana Bakal za seriju eventa, Da d.o.o., Zagreb − Sarajevo, 2003.
 65. EVENT GlaxoSmith&Cline, kost. Ivana Bakal Da d.o.o., zgrada Kockica, Zagreb 2003.
 66. EVENT Heiniken MATRIX, redatelj. E. Matešić, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Gliptoteka HAZU, Zagreb 2003.
 67. EVENT - HT dani, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Zagreb 2003.
 68. NA SVETA TRI KRALA (dramska predstava), red. v. Gerić, kost. Ivana Bakal, GK Histrioni, Zagreb 2003.
 69. EVENT HT info sajam, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Zagrebački velesajam, Zagreb 2002.
 70. EVENT HT (dramski event), redatelj E. Matesić, kost. Ivana Bakal, Da d.o.o., Gradska kavana, Zagreb 2002.
 71. EVENT HT (dramski event), redatelj E. Matesić, kost. Ivana Bakal, Londoner pub Zagreb, Zagreb 2002.
 72. IGRA ZA DVOJE (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin 2002.
 73. MI DJECA SA KOLODVORA ZOO (dramska predstava), redatelj B. Kovačević, kost. Ivana Bakal, ZKM, Zagreb 2002.
 74. KRALJEVO (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, HNK Osijek, Osijek 2002.
 75. CABARET (mjuzikl), redatelj V. Dulić, kost. D. Janes i Ivana Bakal, Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb 2001.
 76. HDLU, HT – event Corporate party, redatelj E. Matesić, kost. Ivana Bakal, HDLU, Premisa d.o.o., Zagreb 2001.
 77. KLUPICA (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, Teatar Move, Zagreb 2001.
 78. EVENT AC - Fiat, kost. Ivana Bakal, Premisa d.o.o., Zagreb 2001.
 79. EVENT NIKE, Premisa d.o.o., Zagreb 2001.
 80. SPOT NIKE, kost. Ivana Bakal, Premisa d.o.o., Zagreb 2001.
 81. NIKOLA, NIKOLA (predstava za djecu), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, Gradsko kazalište Žar ptica, Zagreb, 2000.
 82. WHISKY ZA TROJE (dramska predstava), redatelj V. Gerić, Kost. Ivana Bakal, Teatar u gostima, KD Lisinski, Zagreb 2000.
 83. MICEK, MUCEK I DEDEK (predstava za djecu), redatelj B. Kovačević, kost. Ivana Bakal, Gradsko kazalište Žar ptica, Zagreb 2000.
 84. PRAFAUST (dramska predstava), redatelj D. Mađarić, kost. D. Janeš i Ivana Bakal, Kazalište Virovitica, Virovitica 2000.
 85. MARIA CALAS (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, Kazališna grupa Kairos, Zagreb 1999.
 86. VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST (dramska predstava), redatelj D. Ferenčina, kost. Ivana Bakal, Kazalište Virovitica, Virovitica 1998.
 87. ZLATNA RUŽA (predstava za djecu,) redatelj S. Andres, kost. Ivana Bakal, Gradsko kazalište Žar ptica, Zagreb 1998.
 88. HORTENZIJA JE REKLA... (dramska predstava), redateljV. Gerić, kost. Ivana Bakal, Gradsko kazalište Požega, Požega 1998.
 89. HORTENZIJA JE REKLA... (dramska predstava), redatelj V. Gerić, scenografija Ivana Bakal, Gradsko kazalište Požega, Požega 1998.
 90. SHADOW CASTERS − Orchestra Stolpnik (dramska predstava), redatelj Boris Bakal, kost. Ivana Bakal, Shadow casters, Bologna, Italija 1997.
 91. TUŽNA JE NEDJELJA (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin 1997.
 92. UBOJSTVO U ULICI LOURSINE (dramska predstava), redatelj  D. Ferenčina, kost. Ivana Bakal, Kazalište Virovitica, Virovitica 1997.
 93. PROMATRANJA (dramska predstava), redatelj  B. Jelčić, kost. Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin 1997.
 94. BRAČNI PETEROKUT (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb 1997.
 95. ŽENSKA NAKLAPANJA (dramska predstava), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, plakat za predstavu, Kazališe JAK, Mali Lošinj 1997.
 96. ČUDO U KAKAOGRADU  (predstava za djecu), redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal, Kazalište Žar ptica, Zagreb 1996.
 97. SCAMPOLO (dramska predstava), redatelj D. Ferenčina, kost. Ivana Bakal i Đurda Janeš, HNK Varaždin, Varaždin 1996.
 98. TRI KURVIŠA POD RASPELOM – Bogi Ivač 2 (dramska predstava), redatelj V. Gerić, HNK Varaždin, kost. Ivana Bakal, Hnk Varaždin, Varaždin 1996.
 99. BJELOBRADI (predstava za djecu), redatelj M. Gavran, kost. Ivana Bakal, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.
 100. BRAČNA MJENICA (opereta), redatelj dirigent A. Petrušić/ L. Katunarić, kost. Ivana Bakal, operni studio HNK Zagreb/ INK Pula, Pula 1992.
 101. ČOVJEČANSTVO (dramska predstava), redatelj D. Mađarić, kost. Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin 1991.
 102. BIJELI ŠUM KAO DA(dramska predstava), redatelj, B. Bakal, Atrij Arheološkog muzeja, Zagreb 1991.
 103. MUŠICA (dramska predstava), redatelj D. Mađarić (koautorstvo s Đ. Janeš)-neizvedeno do kraja, nezavisna scena/ Žar ptica, Zagreb 1991.
 104. TRANSFER (dramska predstava), redatelj B. Bakal, Kost. Ivana Bakal, Tehnički muzej, Zagreb 1991.
 105. BIJELA NOĆ (predstava za djecu), kost. Ivana Bakal, KD Lisinski, Zagreb 1991
 106. KIDAJ OD SVOJE ŽENE (dramska predstava), redatelj V. Gerić. Kost. Ivana Bakal-Krstić, Kazalište Komedija, Zagreb 1990.
 107. TULUM NA KVADRAT (predstava za djecu), redatelji J. Juvančić i V.Gerić, kost. Đurđa Janeš i Ivana Bakal, Centar za kulturu Trešnjevka, Kazalište Žar ptica, Zagreb 1990.
 108. BOGI IVAČ (dramska predstava), redatelj V. Gerić. ost. Ivana Bakal-Krstić, HNK Varaždin, Varaždin 1990.
 109. MLADENEC KOJ NEJE ZNAL KAJ MLADI ŽENSKI TREBA (LE NOUVEAU MARIÉ QUI NE PEUT FOURNIR A L’APPOINCTMENT DE SA FEMME), redatelj V. Gerić. kost. Ivana Bakal-Krstić, HNK Varaždin, Varaždin 1990.
 110. BOGI IVAČ (PAUVRE JOUHAN),  redatelj V. Gerić, kost. Ivana Bakal-Krstić. HNK Varaždin, Varaždin 1990.
 111. FARSA O BEDNJU (LE CUVIER), redatelj Vl. Gerić, Kost. Ivana Bakal-Krstić, HNK Varaždin, Varaždin 1990.
 112. ŠUMAR IMA ŠUMU NA DLANU  − ZANIMANJA (dramska predstava), redatelj L.Vindakijević, kost. Ivana Bakal, Kazalište Žar ptica, Zagreb 1990.
 113. SLUGA JERNEJ I NJEGOVO PRAVO / HLAPEC JERNEJ IN NJEGOVA PRAVICA (dramska predstava), redatelj D. Mađarić, kost. Ivana Bakal, HNK Varaždin, Varaždin 1989.
 114. ŠUMAR IMA ŠUMU NA DLANU (predstava za djecu), redatelj L. Vindakijević, kos.Ivana Bakal, kooprodukcija Društveni dom Trešnjevka − Narodno kazalište August Cesarec, Kazalište Žar ptica, Zagreb − Varaždin 1989.
 115. SVAKI PUT I SVAKA STAZA VODE NAS DO DJEDA MRAZA (predstava za djecu), redatelj B. Sviben. kost. Ivana Bakal, Kino Jadran, Kazalište Žar ptica, Zagreb 1988.
 116. VRČIĆ MEDA (predstava za djecu), redatelj V. Gerić,  Kazalište Žar ptica, Zagreb 1988.
 117. MATIJAŠ GRABANCIJAŠ DIJAK (dramska predstava), redatelj  L. Vindakijević. Kos. Ivana Bakal, Kazalište  Žar ptica, Dramsko kazalište Gavella, Zagreb 1988.
 118. VODENKA (ONDINE) (predstava za djecu), redatelj V. Gerić. Kost. Ivana Bakal, Kazalište Trešnja, Zagreb 1986.

SAMOSTALNE IZLOŽBE

 1. Paradigma kostima/figure u teatru objekta II, autorice: Krune Tarle i Ivane Bakal, Galerija ULUPUH, Zagreb svibanj 2017.
 2. Nesvakidašnje kazalište, suautorstvo Ivane Bakal i Katarine Radošević Galić, Galerija Singidunum, Beograd 2016.
 3. Paradigma kostima/figure u teatru objekta, autorice: Krune Tarle i Ivane Bakal, TTF Galerija, Zagreb studeni  2016.
 4. Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta – vizualno kazalište, umjetnički dio doktorskog rada, Galerija ULUPUH, 2014.
 5. Iskosa gledano – teatar objekta, suautorstvo s Katarinom Radošević Galić, Galerija ULUPUH, 2014.
 6. Kazalište odbačenih predmeta, suautorstvo s Katarinom Radošević Galić, Mala galerija ULUPUDSA, Beograd, 2013.
 7. Iskosa krojeno, suautorstvo s Katarinom Radošević Galić, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2012.
 8. Kostimi, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, Zagreb, 2011.
 9. Kazalište odbačenih predmeta, suautorstvo s Katarinom Radošević Galić, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2011.
 10. Izložba slika i crteža Pomrčine i svitanja, Galerija Montenegrina, Zagreb, 2000.
 11. Skice, Kazalište Komedija, Zagreb, 1990.
 12. Kostimi, Galerija Hotela Dubrovnik, Zagreb, 1987.

SKUPNE IZLOŽBE

 1. ART ECO/ Šuma, bijenalna, tematska i selektirana izložba, rezultati selekcije 12. svibnja, Galerija ULUPUH, Zagreb,  1.-15.6. 2020.
 2. (S)tvarnost surogata ili surogat (s)tvarnosti, tematska, selektirana izložba ULUPUH-ove sekcije za tekstilno stvaralaštvo, Galerija ULUPUH, Zagreb 19.-31. 3. 2020.
 3. Nacionalna baština: šibenska katedrala, bijenalna, tematska i selektirana izložba, Galerija ULUPUH, Zagreb 15.-30.11.2019.  
 4. Suvremena kazališna i filmska scena 2017.-2019., skupna selekcionirana bijenalna izložba, Ivana Bakal radovi na izložbi: kostimi za Othello, HNK Osijek, kostim za Čehontijadu, kazalište Lectirum, knjiga Vanda Pavelić Weinert (urednica knjige i autorica proslova), Muzej Mimara, Zagreb 11.6. – 24.6.2019.
 5. Međunarodna izložba Pomeranje granica 4, Muzej primenjene umetnosti Beograd, Srbija, prosinac 2018. – siječanj 2019.
 6. Costume At The Turn of The Century 1990-2015, velika međunarodna izložba svjetske kostimografije, Poljska, Varšava, listopad 2018.- siječanj 2019.
 7. ART ECO/ Ravnoteža, Galerija ULUPUH, Zagreb 2018.
 8. Cest is The Best 2018, Međunarodni festival zastavica, MSU, Zagreb, 2018.
 9. Međunarodna izložba Pomeranje granica 3, Muzej primenjene umetnosti Beograd, Srbija, prosinac 2016. – siječanj 2017.
 10. Suvremena kazališna i filmska scena 2015.-2017., Bijenalna izložba ULUPUH-ove Sekcije za kazališnu i filmsku umjetnost, Muzej Mimara, Zagreb 2017.
 11. Nacionalna baština/Čipka, Galerija ULUPUH, autor koncepcije, kustos, autor likovnog postava i autor izloženog rada, 2017.
 12. Izložba Pillow talk – Osobno pismo, skupna izložba studenata i profesora s TTF-a, Studio Galerije sv. Krševana, Šibenik, 2017.
 13. Cest is The Best 2016, 8. Festival umjetničkih zastavica, Trg Bana Jelačića- Zrinjevac, Zagreb, 2016.
 14. Materijal i forma – tekstil na novim granicama, Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz, Galerija Oranžerija, Vukovar, 2016.
 15. ART ECO/Višak, Galerija ULUPUH, Zagreb 2016.
 16. Cest is The Best 2015, Art Walk, Trg Bana Jelačića, Zagreb, 2015.
 17. Suvremena kazališna i filmska scena 2013-2015, Galerija Karas, Zagreb, 2015.
 18. Nacionalna baština/ Autohtone pasmine pasa, Galerija Karas, ULUPUH, autor koncepcije, kustos i jedan od izlagača, srpanj 2015.
 19. Interakcije – suvremena primijenjena umjetnost Hrvatske: Suvremena kazališna i filmska scena 2013-2015, kostimografija za Šmigalove furbarije i Brujanje grada ep.1, Galerija M21, Kulturna četvrt Zsolnay, Pečuh (Mađarska), srpanj-kolovoz 2015.
 20. Interakcije – suvremena primijenjena umjetnost Hrvatske: Art Eco, Kostim kišobrani, Galerija M21, Kulturna četvrt Zsolnay, Pečuh (Mađarska), 2015.
 21. Interakcije – suvremena primijenjena umjetnost Hrvatske: samostalna izložba Ivane Bakal i Katarine Radošević-Galić; Iskosa gledano – teatar objekta, Galerija M21, Kulturna četvrt Zsolnay, Pečuh (Mađarska), srpanj-kolovoz 2015.
 22. Život je ples, ADU/HNK, Foaje  Zagreb, 2014.
 23. Modni ormar, revija kostima, Plesni centar, Zagreb, 2014.
 24. Minimalno i maksimalno, Zsolnay centar, Pečuh, Mađarska, 2014.
 25. ART ECO, Galerija Karas, Zagreb, 2014.
 26. Suvremena kazališna i filmska scena 2011-2013, Galerija Karas, Zagreb, 2013.
 27. Modni ormar, Izlog u radu, Etno svijet, MUO, Zagreb, 2013.
 28. Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije: Dječje kazalište, lutke, performansi, Galerija ULUPUH, Zagreb 2012.
 29. Minimalno i maksimalno, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2012.
 30. Suvremena kazališna i filmska scena 2009-2011, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2011.
 31. Modni ormar, MSU, Zagreb, 2011.
 32. Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909- 2009., Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2011.
 33. Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909- 2009., Atrij Mestne hiže, Ljubljana, Slovenija, 2011.
 34. Modni ormar, Dizajn centar Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, 2010.
 35. 60. godina ULUPUH-a, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2010.
 36. Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909- 2009., HDLU, Zagreb, 2009.
 37. Suvremena kazališna i filmska scena 2007-2009, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2009.
 38. Modni ormar, Dizajn centar Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, 2009.
 39. Modni ormar, Kostimografi (Ivana Bakal, Đenisa Pecotić, Marija Šarić Ban, Elvira Ulip), Galerija ULUPUH, Zagreb, 2009.
 40. PQ2007 Praški kvadrienale, (najveća svjetska izložba scenografije i kazališnog oblikovanja prostora), Prag, Češka, 2007.
 41. Suvremena kazališna i filmska scena 2005-2007, Luda, ludilo, ludizam?, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2007.
 42. Suvremena kazališna i filmska scena 2003-2005, Galerija ULUPUH, Zageb, 2005.
 43. Suvremena kazališna i filmska scena 2001-2003, Galerija ULUPUH, Foaje HNK Zagreb, Zageb, 2003.
 44. PQ2003 − Praški kvadrienale, najveća svjetska izložba scenografije i kazališnog oblikovanja prostora, Prag, Češka, 2003.

ZNANSTVENO-STRUČNI RAD

Znanstvena djelatnost

 • Autorica je i kustosica izložbe Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije: Dječje kazalište, lutke, performansi..., Muzej Mimara i Galerija ULUPUH, Zagreb, 2012.
 • Utemeljila je monografsku ediciju ULUPUH-a o poznatim scenografima i kostimografima u kojoj su do sada objavljene knjige o Ruti Knežević, Dragi Turini, Iki Škomrlj, Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909.-2009., Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija.
 • Utemeljiteljica je i urednica biblioteke Kazališna likovnost u knjizi koju zajednički objavljuju HAZU i ULUPUH. Dosad su u sklopu biblioteke objavljeni naslovi: Kamilo Tompa i kazalište i Vanda Pavelić-Weinert, a u pripremi je monografija o kazališnome radu Zlatka Kauzlarića Atača.
 • Autorica je i inicijatorica više projekata, od kojih je svakako najvažniji Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909.-2009., HDLU, Foaje HNK, Galerija ULUPUH, ULUPUH, Zagreb, 2009.-2010. (izložba je gostovala u Sarajevu, Ljubljani i Pečuhu)
 • Autorica je koncepcije izlaganja hrvatskih scenografa i kostimografa na Praškom kvadrienalu 2007. (Svjetskoj izložbi kazališne scenografije i kostimografije, Prag, Češka) pod nazivom Luda, ludilo, ludizam.
 • U katalogu izložbe Ivana Bakal. Kostimi. Izložba kostima (1986.-2011.), nakladnik ULUPUH, uvrštena su tri stručna teksta o njenom kostimografskom i drugom opusu: teatrologinje Martine Petranović: Posvećenost profesiji – četvrt stoljeća umjetničkoga rada kostimografkinje Ivane Bakal (9.-10. str.),  redatelja Vladimira Gerića: Ivana Bakal– kostimografsko poimanje i ostvarenje (2.-3. str.), redateljice Stephanie Jamnicky:  Ivana Bakal – Priče ispričane bojama (36.str.),  ur. Maša Štrbac, (ISBN 978-953-327-002-9), Zagreb 2011.
 • Kao predsjednica ULUPUH-ove Sekcije za kazalište i film osmislila je i utemeljila je bijenalnu sekcijsku izložbu pod nazivom Suvremena kazališna i filmska scena koja se kontinuirano održava od 2003. godine.
 • Od 1986. godine kontinuirano surađuje s gotovo svim kazalištima u Hrvatskoj (HNK Zagreb, HNK Split, HNK Osijek, HNK Varaždin, GK Kerempuh, GK Histrion, GK Komedija, GK Trešnja, ZKM, Kazalište Marina Držića Dubrovnik, GK Virovitica, GK Požega, GK Žar Ptica i dr.), gdje je ostvarila brojne kostimografije i nekoliko scenografija.
 • Od 1986. izlagala je na četrdeset četiri skupnih žiriranih izložbi i dvanaest samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu (Češka, BiH, Slovenija, Mađarska, Srbija, Poljska).

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Vizualna umjetnost i multimedija
 • Kostimografija
 • Scenografija
 • Kazališna umjetnost
 • Dizajn tekstila i odjeće
 • Povijest hrvatskoga kazališta.
 • Suvremeno hrvatsko kazalište

Autorica knjiga

 • Ivana Bakal – Ana Lederer – Martina Petranović, Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.-2009.), 393.str., Nakladnik ULUPUH (ISBN 978-953-6898-95-4), Zagreb 2011.
 • Publikacija Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije: Dječje kazalište, lutke, performansi, 64. str., Nakladnik ULUPUH (78-953-327-020-3), Zagreb 2011.
 • Kataloga Kostimi: Ivana Bakal 1986-2011, 64.str., Nakladnik: ULUPUH, ISBN 978-953-327-002-9, Zagreb 2011.

Autorica poglavlja u knjizi

 • Ivana Bakal: Teorijski i praktični aspekti kostimografije (Str. 180-200)// Teorija i kultura mode. Discipline, pristupi, interpretacije; poglavlje u knjizi,  urednici  Žarko  Paić,  Krešimir; Purgar, Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 978-953-7105-71-6,  2018.
 • Martina Petranović – Guido Quien: Vanda Pavelić Weinert, Nakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Autorica: Martina Petranović, Autorica uvodnika Uvodno slovo (Str. 6-7), Ivana Bakal Urednice: Ivana Bakal i Martina Petranović, ISBN 978-953-327-146-0, Zagreb 2018.
 • Martina Petranović: Kamilo Tompa i kazalište, Nakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Autorica: Martina Petranović, Autorica uvodnika Kazalište poput tvornice snova (Str. 6-11): Ivana Baka, Urednice: Ivana Bakal i Martina Petranović ISBN [HAZU] 978-953-347-144-0, ISBN (ULUPUH) 978-953-327-120-0, Zagreb 2017.
 • Ivana Bakal, Ljiljana Petrović: Recycled / discarded / eco materials and costume design / installaton, (Str. 18-23), 4th International scientific conference A.L.I.C.E. / Rožmanec Matičić, Nada ; Bole, Petra ; Gruden, Veronika (ur.).Ljubljana,  Fakultet za dizajn iz Trzina ‒ Pridružena članica Univerze na Primorskem, 978-961-94110-6-3,  Slovenija, Ljubljana 2017.
 • Ivana Bakal: Costume as Performance Space Design / Transformations of Prague Quadrennial from 1999 to 2015 (Str. 126-139), Nakladnik:  Arts and Theatre Institute / Prague Quadrennial, urednica: Sodja Lotker, ISBN 978-80-7008-391-8, Češka,  Prag 2016.
 • Ivana Bakal: Transfer znanja u radionicama primijenjene kostimografije na velikim opernim projektima Zagrebačkog sveučilišta: кazališni projekt Orfej i Euridika (Zagreb). (Str: 63-72), ZBORNIK Muzeja primenjene umetnosti, 12/2016; (pregledni rad), Beograd  2016.
 • Martina Petranović: Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija, Nakladnik: ULUPUH, Urednica i autorica uvodnika Iz uredničkog kuta (Str.7-8): Ivana Bakal, ISBN 978-953-327-083-8, Zagreb 2015.
 • Martina Petranović: Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj, Nakladnik: ULUPUH, autorica uvodnika Ivana Bakal Beskompromisna duša Ike Škomrlj (Str. 5-12), urednica knjige: Ivana Bakal, ISBN: 978-953-327-071-5, Zagreb 2014.

Suradnik istraživač na knjizi

 • Suradnik istraživač na knjizi: World Scenography 1990-2005, Croatian set and costume design, Nakladnik: OISTAT (Intl Org of Scenographers Theatre Arch & Tech), urednici: Eric Fielding i Peter Mc Kinnon, ISBN-10: 9299006342, ISBN-13: 978-9299006344, Taiwan 2014.
 • Suradnik istraživač na knjizi: World Scenography 1975-1990,  Croatian set design, Nakladnik: OISTAT/ Nick Hern Books, urednici: Peter McKinnon and Eric Fielding,  ISBN-10: 1848422792, ISBN-13: 978-1848422797, Taiwan 2012.

Uredništvo  knjiga

 • Martina Petranović: Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač, Biblioteka Kazališna likovnost u knjizi, nakladnici Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ULUPUH, urednice Ivana Bakal i Martina Petranović, recenzenti: dr. sc. Ana Lederer, akademik Tonko Maroević, akademik Boris Senker (u pripremi za tisak)
 • Martina Petranović– Guido Quien: Vanda Pavelić Weinert, 248 str., HAZU, ULUPUH, ISBN 978-953-327-146-0, Zagreb 2018.
 • Martina Petranović: Kamilo Tompa i kazalište, 216 str., HAZU i ULUPUH, ISBN 978-953-327-120-0, Zagreb 2017.
 • Martina Petranović: Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna  kostimografija, 576 str., ULUPUH, ISBN 978-953-327-083-8, Zagreb 2015.
 • Martina Petranović: Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj, 400 str., ULUPUH, ISBN  978-953-327-071-5, Zagreb 2014.
 • Branka Hlevnjak: Drago Turina scenograf, 384 str., ULUPUH, ISBN: 978-953-327-037-1, Zagreb 2013.
 • Ivana Bakal – Ana Lederer – Martina Petranović: Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.-2009.), 393 str., ULUPUH, ISBN 978-953-327-020-3, Zagreb 2011.

 

Predavanja na skupovima i u institucijama

 • Skup s međunarodnim sudjelovanjem Theatralia disjecta – kazališni svijet Georgija Para, predavanje Vizualno u predstavama Georgija Para (Ivana Bakal) organizator ITI, Zagreb od 22. -24. 11. 2019.
 • Predavanje Inovacija i kostimografija (osvrt na izložbu Inovativni kostim u 21. stoljeću: sljedeća generacija, Moskva, 4. 6. – 2. 10. 2019.) kao prvo u nizu predavanja novopokrenuta programa, u okviru ciklusa predavanja Kazališna putovanja, u organizaciji Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa. Predavanje je zajednički rad s dr. sc. Martinom Petranović, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 17.10.2019.
 • Hrvatska kazališna kostimografija, u sklopu projekta Orašar, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 10.1.2017.
 • Sudjelovanje na Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem, V. DANI ŠIME I ANTE STARČEVIĆA, u sklopu teme: Nove smjernice u odgoju i obrazovanju: Uloga umjetnosti u odgoju i obrazovanju, sa radom naziva: Transfer znanja u radionicama primijenjene kostimografije na velikim opernim projektima zagrebačkog Sveučilišta Podnaslov: Kazališni projekt Orfej i Euridika, Gospić 7. − 8. svibnja 2015.

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima o kostimografiji

 • International Symposium Innovative Costume of the XXI Century: The Next Generation, međunarodni simpozij u sklopu otvorenja izložbe, pasivno sudjelovanje, organizator: Ministry of Culture of the Russian Federation, OISTAT (International Organization of Scenographers Theatre Architects and Technicians),  A.A. Bakhrushin Central State Theatre Museum, Moscow,  USITT (United States Institute of Theatre Technology) Rusija,  Moskva 17. – 19. 06. 2019.  
 • Costume At The Turn of The Century 1990-2015/ međunarodni simpozij o kostimografiji, učesnik u diskusiji, organizator OISTAT (International Organization of Scenographers Theatre Architects and Technicians),  A.A. Bakhrushin Central State Theatre Museum, Moscow,  Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland etc. Međunarodni simpozij u sklopu otvorenja izložbe Costume At The Turn of The Century 1990-2015, Poljska,Varšava 26.-28.10.2018.

Vođenje radionica izvan visokoobrazovnih institucija

 • FROOOM, Majstorska radionica Kako kostimirati film?, odgojno-obrazovni program medijskog i filmskog opismenjavanja je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta od 8 do 16 godina. Prepoznat od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Hrvatskog filmskog saveza (HFS) i dr., Zagreb 8.-12.7. 2019.
 • FROOOM, Majstorska radionica Kako kostimirati film?, odgojno-obrazovni program medijskog i filmskog opismenjavanja je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta od 8 do 16 godina. Prepoznat od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Hrvatskog filmskog saveza (HFS) i dr., Zagreb 23.-27.4. 2019.
 • FROOOM, Majstorska radionica Kako kostimirati film?, odgojno-obrazovni program medijskog i filmskog opismenjavanja je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta od 8 do 16 godina. Prepoznat od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Hrvatskog filmskog saveza (HFS) i dr., Zagreb 27.-31.8. 2018.
 • FROOOM, Majstorska radionica Kako kostimirati film?, odgojno-obrazovni program medijskog i filmskog opismenjavanja je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta od 8 do 16 godina. Prepoznat od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Hrvatskog filmskog saveza (HFS) i dr., Zagreb 09.-13.7. 2018.

Projekti  (glavni istraživač)

 • Minijaturno putujuće lutkarsko kazalište „ZA BREGOM“, izložba kazališne likovnosti, odabir radova iz polja lutkarstva, scenografije kostimografije, Autorice/kustosice izložbe: dr. art. Ivana Bakal, doc. dr. sc. Zdenka Đerđ, Galerija ULUPUH, Zagreb 7.3. – 18.3.2019.
 • Autorica i kustosica izložbe Nacionalna baština – šibenska katedrala, bijenalna izložba posvećene inspiraciji nacionalnim blagom, galerija ULUPUH, Zagreb 2019.
 • Autorica projekta, izložbe i mentorica radova međunarodnih Edu radionica kostimografije i mode, ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Zagreb 2019.
 • Autorica projekta, izložbe i mentorica radova međunarodnih Edu radionica kostimografije i mode, ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Zagreb 2018.
 • Autorica projekta, izložbe i mentorica radova međunarodnih Edu radionica kostimografije i mode, ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Zagreb 2017.
 • Autorica i kustosica izložbe Nacionalna baština – ČIPKA, bijenalna izložba posvećene inspiraciji nacionalnim blagom, galerija ULUPUH, Zagreb 2017.
 • Autorica projekta, izložbe i mentorica radova međunarodnih Edu radionica: kostim – moda – performans, ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Galerija Karas, Zagreb- Ljubljana 2016.
 • Autorica projekta interaktivnih radionica polaznika različitih životnih dobi, potreba i usmjerenja: Tri generacije. ULUPUH u suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom, Centrom za osobe s posebnim potrebama Sesvetski Kraljevec, Školom primijenjene umjetnosti i dizajna, Tekstilnim odjelom, Zagreb i polaznicima kreativne radionice Doma umirovljenika Sv. Ana, Zagreb rujan- prosinac 2015., te izložba radova nastalih na radionicama – Galerija ULUPUH 2015.
 • Autorica projekta, izložbe i mentorica radova međunarodnih Edu radionica kostimografije, mode, modne fotografije i likovne kritike, ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Zagreb- Beograd 2015.
 • Autorica i kustosica izložbe Nacionalna baština – hrvatske autohtone pasmine pasa, bijenalna izložba posvećena inspiraciji nacionalnim blagom, galerija ULUPUH, Zagreb  2015.
 • Autorica projekta, izložbe i mentorica radova međunarodnih Edu radionica kostimografije, mode i modne fotografije, ULUPUH u suradnji s TTF-om, Fakultetom primenjenih umetnosti iz Beograda/ Srbija i Fakultetom za dizajn iz Trzina/Slovenija, Zagreb 2014.-2015.
 • Autorica i kustosica izložbe Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije: Dječje kazalište, lutke, performansi..., Muzej Mimara i Galerija ULUPUH, Zagreb, 2012. Umjetnički projekt istraživanja teatrološko i likovno relevantne građe/radova primijenjenih umjetnika (scenografa, kostimografa, lutkara i umjetnika performansa) kroz stogodišnju povijest dječjeg kazališta, lutkarskog kazališta i umjetnosti performansa, izbor i selekcija radova, stručni tekst za katalog, izbor likovnog materijala za katalog/publikaciju od 64.str., uredništvo publikacije i suradnja sa autorom likovnog postava, realizacija izložbe u dvije zasebne cjeline (muzej Mimara i galerija ULUPUH). Zagreb, 2012.
 • Autorica je i inicijatorica projekata Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909.-2009., realiziranog u 5 cjelina (5 likovne izložbe i okrugli stol o položaju struke scenograf i kostimograf) HDLU, Foaje HNK, Galerija ULUPUH, ULUPUH, Zagreb, 2009.-2010. (izložba je gostovala u Sarajevu, Ljubljani i Pečuhu). U svojstvu voditelja projekta uključila je vrsne znanstvene suradnike dr.sc. Anu Lederer (scenografija) i dr.sc. Martinu Petranović (kostimografija), koje su napravile stručni odabir građe za centralnu izložbu. Ostale je izložbene cjeline vodila samostalno. Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Pečuh 2009 (2015).

Projekti (suradnik na međunarodnom projektu)

 • Innovative costume of the 21st century the next generation, kustosica nacionalne selekcije izložbe 2018-2019, (odabrana od međunarodne institucije zajedno s Martinom Petranović), svjetska izložba inovativne kostimografije i dizajna. Na izložbi su bili izloženi radovi pet hrvatskih umjetnika od kojih su četiri bivši studenti TTF-a: Igor Galaš, Matija Čop,Iva Šimunović i Duje Kodžoman, Rusija, Moskva  4.6.-2.10. 2019.
 • Prague Quadrennial 2019., svjetska izložba kazališne arhitekture, scenografije, i kostimografije, autorica predstavljanja Croatian student section u suradnji s Martinom Petranović, Industrial Palace, Češka, Prag 2019.
 • Costume since 1990-2015, kustosica nacionalne selekcije izložbe 2018-2019, (odabrana od međunarodne institucije zajedno s Martinom Petranović), svjetska izložba kostimografije i dizajna, Poljska, Varšava 2018.
 • Prague Quadrennial 2015., svjetska izložba kazališne arhitekture, scenografije, i kostimografije, nacionalna selektorica Croatian student section, Arts and Theatre Institute, Prag 2015.

 

POSTER PREZENTACIJE

 • 10. Znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, TZG, Poster prezentacija Projekt Bijela čajanka- radionice kostimografije 2016., autori plakata: Doc.dr.art. Ivana Bakal, predavač Marin Sovar, ak.slik. graf., stručna suradnica Đurđica Kocijančić, dipl.ing Studenti: Anamarija Prgomet i druga godina kostimografije ak.god.2015./2016, TTF, Zagreb 24. siječnja 2017.
 • Poster prezentacija 4. mednarodna znanstvena konferenca A.L.I.C.E GoingGreenGlobal – SUSTAINABLE DESIGN PARADIGMS , Gospodarska zbornica Slovenije,  (Rad s kolegicom Ljiljanom Petrović iz FPU Beograd) 17. studeni. 2016.

DJELATNOST U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

 • Uz svoj profesionalni umjetnički i pedagoški rad, kroz tijela ULUPUH-a, te kroz stručne komisije oformljene od HZSU-a / Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i Ministarstva kulture Republike Hrvatske zalaže se za jačanje, afirmaciju i zaštitu struka kostimograf, scenograf i oblikovatelj svjetla, kao i svih vezanih majstorskih zanimanja koja su gotovo u izumiranju.
 • DJELATNOST U PROSUDBENIM POVJERENSTVIMA
 • Članica povjerenstva Komisije za priznanje pomembnih umetniških del ter Habilitacijske komisije za izbor u zvanje docenta kostimografkinje i dizajnerice Almine Đuraković, Fakulteta za dizajn, Trzin, Ljubljana, Slovenija  2019.
 • Predsjednica prosudbenog povjerenstva za prijem i reviziju samostalnih umjetnika, Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, 2020.
 • Članica prosudbenog povjerenstva za nagrade Festivala hrvatske drame i autorskog kazališta Marulićevi dani, kao članica povjerenstva iz segmenta kazališne likovnosti, HNK Split, Split 21. do 28. travnja 2018.
 • Članica prosudbenog povjerenstva za disciplinu Kolekcija modnog dizajna na Državnom natjecanju Dani odjeće, obuće i kožne galanterije, Zagreb 2018.
 • Članica radne skupine za izradu Zakona o umjetnicima Ministarstva kulture, predstavnik za područje primijenjene umjetnosti u klasteru vizualnih umjetnosti, Zagreb 2016.-2017.
 • Članica radne skupine za izradu Pravilnika o prijemu i reviziji samostalnih umjetnika Ministarstva kulture i HZSU, predstavnik za područje primijenjene umjetnosti, Zagreb 2014.
 • 100% ART– tekstil + koža u Bosni i Hercegovini, predsjednica prosudbenog povjerenstva i autorica predgovora kataloga izložbe, ULUPUBIH- Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH, Sarajevo 2012.
 • Članica prosudbenog povjerenstva za prijem i reviziju samostalnih umjetnika, Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, od 2002. do danas.

Promocija TTF-a u medijima (TV i radio emisije, popularni članci, web i dr.) u 2019.

 • Članak Razgovor s kostimografkinjom Ivanom Bakal, Večernji list - Hrvatska, 29.12.2019, str. 22-23-24.
 • Tv emisija “Kod nas doma”, gostovanje doc.dr.art. Ivane Bakal u studiju i predstavljanje nacionalne selekcije umjetnika (I. Galaš i M. Trščec gosti u studiju) i radova na međunarodnoj izložbi “Innovative Costume of the XXI Century: The Next Generation”, u lipnju u Moskvi, 09.04.2019. HRT1, Zagreb
 • Tv emisija “Dobro jutro Hrvatska”, gostovanje doc.dr.art. Ivane Bakal u studiju i predstavljanje nacionalne selekcije umjetnika (D. Kodžoman i I. Šimunović Lisak) i radova na međunarodnoj izložbi “Innovative Costume of the XXI Century: The Next Generation”, u lipnju u Moskvi, 06.07.2019. HRT1, Zagreb
 • Jutarnji list, Dom i dizajn, “Hrvatska će sudjelovati u kostimografskoj izložbi “Inovativni kostimi u 21. Stoljeću: Sljedeća generacija”” 14.04.2019. (doc.dr.art. Ivana Bakal)
 • Časopis Hrvatsko slovo, ”Promicanje hrvatske kulture u Rusiji: Pet iznimnih hrvatskih kostimografa”, 03.05.2019., str.20, A3 (doc.dr.art. Ivana Bakal)
 • Članak u časopisu Vijenac, ”Uz četrnaesti Praški kvadrijenale: Umjetnici u gradu snova” 4.7.2019., str. 7 (doc.dr.art. Ivana Bakal)

ČLANSTVO U UPRAVNIM TIJELIMA I UDRUGAMA

Članstvo u upravnim tjelima

 • Predstavnica ULUPUH-a u Klasteru vizualnih umjetnosti (od 2018.− danas)
 • Članica Upravnog odbora Međunarodne udruge boja HUBO (od 2017.− danas)
 • Članica upravnog odbora Hrvatskog klastera kreativne i kulturne industrije (od 2013. − danas)
 • Članica komisije za primijenjeno stvaralaštvo HZSU-a / Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (od 2002. – danas)
 • Predsjednica Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ULUPUH-a (od od 2003. do danas)
 • Predsjednica Sekcije za kazalište i film ULUPUH-a (od 2000. do 2006. i od 2010. do danas)

Članstvo u udrugama

 • Članica Hrvatske udruge likovnih umjetnika – HULU Split od 2020.
 • Dugogodišnja članica OISTATA (međunarodnog  strukovnog udruženja scenografa i kostimografa).
 • Članica Međunarodne udruge boja HUBO, od 2015.
 • Članica AMCA TTF-a, od 2015.
 • Članica Hrvatske zajednica samostalnih umjetnika (HZSU) od 1990.
 • Članica (ULUPUH-a), sekcije za kazalište i film (od 1989.); sekcije za tekstilno stvaralaštvo (od 2014.)
 • Članica Hrvatskog društva dizajnera HDD-a (od1988. do 2006.)       

 

ORGANIZACIJSKI ODBORI IZLOŽBI

 • Članica organizacijskih odbora izložbi: 40. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2006.), 43. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2009.),  46. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2011.), 48. zagrebački salon likovne umjetnosti (2013.), Hrvatsko društvo likovnih umjetnika HDLU, 49. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2014); ULUPUH, 52. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2017); ULUPUH 55. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2020); ULUPUH
 • Ravnateljica izložbi: 40. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2006.), 43. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2009.),  46. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2011.), 49. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2014); ULUPUH, 52. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2017); ULUPUH 55. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajn (2020); ULUPUH
 • Članica organizacijskih odbora međunarodnih  izložbi ZGRAF 9, ZGRAF 10, ZGRAF  11, ZGRAF 12, ULUPUH 2004.-2017.

 

OSTALO

Međunarodni kinološki sudac od 1994.

 

INICIJATIVE, OKRUGLI STOLOVI, ČLANSTVO U STRUČNIM FORUMIMA

 • Organizacija i vođenje tribine o nacrtu prijedloga novog Zakona o umjetnicima, prisutni- državni tajnik Ministarstva kulture K. Partl, predstavnici ministarstva, predsjednici i predstavnici umjetničkih udruga, umjetnici, Matica Hrvatska, Zagreb 8. 2.2020.
 • Skupština grada Zagreba: Okrugli stol, Kreativne i kulturne industrije, govornik, Zagreb,2014.
 • Veleučilište VERN: Okrugli stol, Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti, Zagreb, 29. 10.2013.
 • Inicijativa za osnivanjem HRT3 – kulturnog programa; jedan od inicijatora, 2012.-2013.
 • Okrugli stol o položaju scenografa i kostimografa; voditelj i govornik, HNK, Zagreb, 2010.
 • Okrugli stol o položaju scenografa i kostimografa; voditelj i govornik, HNK, Zagreb, 2003.

 

PRIZNANJA I NAGRADE

Priznanja i nagrade

 • Zahvalnica suradnici Ivani Bakal, mentorici kostimografije studenata diplomskog studija kostimografija od dekana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za suradnju na međufakultetskom projektu mjuziklu Šuma Striborova u sklopu proslave 100. obljetnice Učiteljskog fakulteta i 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2019.
 • Knjiga Kamilo Tompa i kazalište u izdanju HAZU i ULUPUH-a, uvrštena je među 8 najboljih svjetskih izdanja (izdanih u protekle 4 g.) na drugom mjestu nagrade The Best Performance Design & Scenography Publication Award u izboru Praškog kvadrijenala, svjetske izložbe scenografije i kazališnog oblikovanja prostora. Autorica knjige: Martina Petranović, autorica uvodnika: Ivana Bakal, urednice: Ivana Bakal i Martina Petranović, grafičko oblikovanje i prijelom: Mario Aničić, Prag 2019.
 • Nagrada za najbolji izdavački projekt, knjiga Vanda Pavelić Weinert, urednica i autorica proslova Ivana Bakal, Zagreb, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba 2018.
 • Nominacija među dvadeset  najboljih svjetskih izdanja knjiga i monografija iz područja scenske umjetnosti/ Announcement of longlist for the Best Performance Design & Scenography Publication Award! Prague Quadrennial: PQ2019, knjiga Vanda Pavelić Weinert (autori M. Petranović i Q. Quien), urednica knjige i autorica proslova Ivana Bakal, Prag 2018.
 • Nominacija među dvadeset  najboljih svjetskih monografija iz područja scenske umjetnosti, Prague Quadrennial: PQ2019, knjiga  Kamilo Tompa i kazalište, (autorica M. Petranović ), urednica knjige i autorica proslova  Ivana Bakal, Prag (Češka) 2018.
 • Zahvalnica Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Diplomskom studiju kostimografija i suradnici Ivani Bakal od Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu povodom 70. obljetnice fakulteta, Beograd (Srbija) 2018.
 • Nagrada Marko Fotez 2012-2016 HAZU, autorici knjiga M. Petranović Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija  i Prepoznatljivo svoja – Ika Škomrlj; urednica knjige i autorica proslova  Ivana Bakal,  HAZU, Zagreb 2016.
 • Nagrada za najbolji izdavački projekt, Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija,  urednica, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb 2015.
 • Nagrada za najbolju izložbu, autorski tim izložbe Interakcije-suvremena primijenjena umjetnost Hrvatske, Galerija M21, Kulturna četvrt Zsolnay, Pečuh (Mađarska), srpanj-kolovoz 2015,  ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba 2015.
 • Nagrada za najbolji izdavački projekt  Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj, urednica, Zagreb, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba 2014.
 • Nagrada za najbolju izložbu 49. zagrebački salon (ravnateljica), Tehnički muzej/Galerija Karas/Galerija Ulupuh, Zagreb, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb 2014.
 • Nagrada za najbolji izdavački projekt Drago Turina – Scenograf, urednica, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb, 2013.
 • Pohvala dekanice na promociji diplomanata TTF-a najbolje ocjenjenim studentima, (za studij završen 2010.), TTF, Zagreb 2013.
 • Nagrada za najbolju izložbu Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije, autorica koncepcije i ravnateljica, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb, 2010.
 • Nagrada za najbolju izložbu  43. zagrebački salon (ravnateljica), Garaža Kvaternikov trg, Zagreb, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb 2009.
 • Nagrada za najbolju izložbu - 40.zagrebački salon (ravnateljica), Gliptoteka HAZU, ULUPUH/ Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb, 2006.
 • Godišnje priznanje ULUPUH-a, ULUPUH, Zagreb, 2005.

doc. dr. art. Ivana Bakal, (vanjski suradnik) mag. ing. des. tex.