unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Zavod

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila

 Osobni podaci

 • Rođena 20. svibnja 1976. u Zagrebu
 • Udana, majka jednog djeteta.

 

Web linkovi

 

Akademsko obrazovanje

 • 2002. diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: procesni, tekstilno-kemijski (Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2010. akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja tekstilne tehnologije, znanstvene grane tekstilne kemije (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet)
 • 2012. znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet)
 • 2013. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice u znanstvenom području tehničkih znanosti polju tekstilne tehnologije, grani tekstilna kemija (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet)
 • 2019. znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet)
 • 2019. znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice u području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija (Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet)

 

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2003. stručni suradnik na tehnologijskom projektu Razvoj metoda ispitivanja i vrednovanja specifičnih svojstava tehničkih tekstilija (šifra: TP-01/117-13, voditelj projekta dr. sc. Emira Pezelj, red. prof.), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 2004. znanstveni novak na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, znanstveno-istraživački projekt Ekološki procesi apreture tekstila (šifra: 0117002, voditelj projekta: dr. sc. Drago Katović, red. prof.)
 • 2007. znanstveni novak – asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, znanstveno-istraživački projekt Višefunkcionalni tekstilni materijali za osobnu zaštitu (šifra: 117-1171419-1393, voditelj projekta: dr. sc. Emira Pezelj, red. prof.)
 • 2010. znanstveni novak – viši asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2012. znanstveni suradnik na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2013. docent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2019. viši znanstveni suradnik na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2019. izvanredni profesor na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 

Nastavna djelatnost

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, PREDDIPLOMSKI sveučilišni studij

 • Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila (smjer: PMT)
 • Tekstilni eko-proizvodi (smjer: TKME, PMT)

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, DIPLOMSKI sveučilišni studij

 • Tehnički tekstil (smjer: TKME, OI)
 • Medicinski tekstil (smjer: TKME, PMT, OI)

Poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija

 • Tehnički tekstil u separacijskim procesima (Technical Textiles in Separation Processes)

ERASMUS+

 • Physical-Mechanical Testing of Textiles
 • Technical Textiles

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija, preddiplomski stručni studij

 • Fizikalno mehaničko ispitivanje tekstila (mehanička tehnologija)


Mentorstvo

Mentor projektnom zadatku ERASMUS studenata

 1. Jaume Borris Exposito (Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), Terrassa School of Engineering (EET)) Influence of environment on hydro mechanical properties of geotextiles (2015)
 2. Luka Savić, University of Oxford Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences (NDORMS), ERASMUS+ STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIP, (2018/2019)

Tehnologijada

 1. Viljevac, A.: Ispitivanje i mogućnosti objektivne karakterizacije vlažnih maramica za jednokratnu uporabu / TESTING AND POSSIBILITY OF OBJECTIVE CHARACTERIZATION OF DISPOSABLE WET WIPES, 2019.

Završni radovi

 1. Lozančić, M.: Ispitivanje visokoučinkovitih tekstilija za pješaštvo, Tekstilno-tehnološki fakultet, 10.9.2015.
 2. Bešić, A.: Medicinski tekstil s funkcionalnim membranama u uvjetima sterilizacije, Tekstilno-tehnološki fakultet, 12.11. 2015.
 3. Jukica, A.: Utjecaj ultrazvuka na mehanička svojstva agrotekstila, Tekstilno-tehnološki fakultet, 15.9.2016.
 4. Milčić, V.: Ekološki kriteriji za označavanje tekstilnih proizvoda prema europskoj oznaci EU ecolabel, Tekstilno-tehnološki fakultet, 13.7.2017.
 5. Prahin, P.: Ispitivanje utjecaja prekursora na pripremu i karakterizaciju medicinskih tekstilija, Tekstilno-tehnološki fakultet, 21.9.2017.
 6. Čusak, M.: Genetske modifikacije tekstilija i održivi razvoj, Tekstilno-tehnološki fakultet, 21.9. 2017.
 7. Blažević, K.: Modifikacija celuloznih materijala primjenom sol-gel postupka za medicinske tekstilije, Tekstilno-tehnološki fakultet, 26.9. 2017.
 8. Kutija, M.: OEKO-TEX – najnoviji ekološki zahtjevi pouzdane tekstilije, Tekstilno-tehnološki fakultet, 29.5. 2017.
 9. Radić, I.: Ispitivanje utjecaja prekursora i nanopraha na otpornost na habanje celuloznih materijala, Tekstilno-tehnološki fakultet, 28.09.2018.
 10. Polić, I.: Ispitivanje svojstava superupijajućih materijala za medicinski tekstil, Tekstilno-tehnološki fakultet, 20.9.2018.
 11. Maršić, P.: Ekološki kriteriji za vlakna, kemikalije i postupke obrade pri označavanju tekstilnih proizvoda prema EU eco-label, Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.9.2018.
 12. Glibušić, V.: Ekološki prihvatljiv i neškodljiv biouzgoj pamuka i njegovo označivanje, Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.4. 2018.
 13. Baković, A.: Ekološka oznaka MADE IN GREEN od OEKO-TEX®-a, Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.9. 2018.

Diplomski radovi

 1. Silaj, B.: Ispitivanje funkcionalnosti i učinkovitosti medicinskog tekstila sa superapsorbirajućim polimerima, Tekstilno-tehnološki fakultet, 23.4.2014.
 2. Šestić, E.: Ispitivanje sposobnosti biomedicinskih tekstilija za upijanje tjelesnih tekućina, Tekstilno-tehnološki fakultet, 4.6.2014.
 3. Petrak, V.: Priprema bioaktivnog medicinskog tekstila s prirodnim aktivnim tvarima sol-gel postupkom, Tekstilno-tehnološki fakultet, 3.2.2016.
 4. Ivanšić, M.: Priprema organsko-anorganskih hibrida s ZnO sol-gel postupkom za medicinski tekstil, Tekstilno-tehnološki fakultet, 19.7.2016.
 5. Parnica, A.: Biomaterijali za primjenu u medicini, Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.09. 2016, 103 str. 
 6. Gašparac, K.: Priprema i karakterizacija silicij-cimet hibridnih materijala za medicinski tekstil, Tekstilno-tehnološki fakultet, 04.10.2016.
 7. Čvorig, T.: Priprema organsko-anorganskih hibrida s AgNO3 sol-gel postupkom za medicinski tekstil, Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.9.2016.
 8. Jurešić, S.: Utjecaj ultrazvuka na pripremu ZnO hibridnih medicnskih tekstilija, Tekstilno-tehnološki fakultet, 12.12. 2016.
 9. Vitez, M.: Utjecaj ultrazvuka na pripremu hibridnog fitoterapeutskog tekstila, Tekstilno-tehnološki fakultet, 19.07.2017.
 10. Lukić, J.: Ispitivanje utjecaja hibridnih prevlaka na otpornost na habanje, Tekstilno-tehnološki fakultet, 28.09.2017.
 11. Filipović, I. Ispitivanje utjecaja hibridne prevlake na mehanička svojstva građevinskog tekstila, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2.10.2017.
 12. Viljevac, A.: Ispitivanje i mogućnosti objektivne karakterizacije jednokratnog tehničkog tekstila široke primjene, Tekstilno-tehnološki fakultet, 21.6.2018.
 13. Dizdarević, E.: Priprema i karakterizacija hibridnih celuloznih materijala s metalnim nanočesticama, Tekstilno-tehnološki fakultet, 19.7.2018.
 14. Oslaković, J.: Ispitivanje i karakterizacija tekstila kao ambalažnog materijala, Tekstilno-tehnološki fakultet, 27.9.2018.
 15. Sumpor, N.: Ispitivanje i mogućnost objektivne karakterizacije higijenskog proizvoda – tampona, Tekstilno-tehnološki fakultet, 27.9.2018.
 16. Savić, L.: Medical textile for ligament repair, Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.07. 2019.
 17. Čusak, M.: Sol-gel postupak vs. Prirodne aktivne tvari – priprema i karakterizacija medicinskih tekstilija, Tekstilno-tehnološki fakultet, 24.09. 2019.
 18. Kerhoni, D.: Ispitivanje i karakterizacija jednokratnih medicinskih proizvoda za zbrinjavanje manjih rana, Tekstilno-tehnološki fakultet, 24.09. 2019.
 19. Piljić, M.: Ispitivanje i karakterizacija utjecaja prekursora na sposobnost vezanja prirodne aktivne tvari na tekstilu, 27.9.2019.
 20. Bukić, A.: Utjecaj temperature na uporabna svojstva mreža za autoindustriju, 27.9.2019.
 21. Dundović, A.: Zahtjevi i razvoj metode za oporabivost jednokratnog medicinskog tekstila kompostiranjem i biorazgradnjom, Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.9.2020.
 22. Čulina, A.: Fizikalno – mehanička svojstva elastičnih zavoja, Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.9.2020.
 23. Juran, J.: Utjecaj sterilizacije na kemijska i fizikalno mehanička svojstva kompresa, 2020., Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.9.2020.

Neposredni voditelj

 1. Ležaić, D.: Karakterizacija i učinkovitost obloga za kronične rane, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012.
 2. Kulić, M.: Komparativno ispitivanje habanja visokoučinkovitih tkanina u mokrom stanju, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012.
 3. Kordun, M.: Karakterizacija i umijeće dobivanja vlakana agave za izradu hvarske čipke, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012.
 4. Valentić, Nina-Marion: Utjecaj pranja na laminate s funkcionalnim membranama, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012.
 5. Pavković, I.: Utjecaj ultrazvučne i mikrovalne obrade na mehaničke karakteristike plošnih tekstilija, diplomski rad,Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012.
 6. Zeba, K.: Utjecaj habanja tekstilnih laminata na propusnost zraka i vode, preddiplomski, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012.
 7. Đukić, A.: Učinkovitost antimikrobnih sol-gel prevlaka na tkaninama, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011.
 8. Bertić, S.: Utjecaj ultrazvuka na sorpcijske karakteristike pelena, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011.
 9. Matanović, I.: Karakterizacija vlakana od bambusa, diplomski rad, diplomski, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011.
 10. Trimčevski, G.: Karakterizacija funkcionalnih svojstava vrhunske sportske odjeće, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011.
 11. Cerovac, K.: Utjecaj ultrazvuka na starenje elastomernih vlakana, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2010.
 12. Bekavac, A.: Karakterizacija tekstilnih materijala od vatrootpornih predoksidiranih modakrilnih vlakana, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2010.
 13. Babić, T.: Komparativno ispitivanje habanja tehničkog tekstila, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2010.
 14. Šćap, S.: Prsluci za spašavanje: karakterizacija i trajnost u uvjetima uporabe, diplomski rad, preddiplomski, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2009.
 15. Konjug, I.: Utjecaj mikroorganizama na hidromehanička svojstva geotekstila, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.
 16. Zrakić, M.: Prevencija statičkog elektriciteta na zaštitnoj obući, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.
 17. Brodar, Ž.: Ulazna kontrola u preradi tekstilnih regenerata, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2007.
 18. Vlahović, M.: Mikrobiološka otpornost geotekstila u uvjetima upotrebe, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2007.


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilna kemija


Područje posebnog znanstvenog interesa

Nastavni rad

Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila

Tekstilni eko-proizvodi

Tehnički tekstil (agrotekstil, geotekstil, građevinski, tekstil za uređenje interijera, tekstil za primjenu u prometalima, tekstil za sport i rekreaciju, tekstil za zastitne svrhe, tekstil za ambalažu, tekstila za ekološku zaštitu, odjevni tekstil, medicinski tekstil, tekstil za industrijske namjene)

Medicinski tekstil

Tehnički tekstil u separacijskim procesima

Znanstveno-istraživački rad

 • materijali, tekstilni materijali, tehnički tekstil - ispitivanje i vrjednovanje njihove kvalitete,
 • utjecaja ultrazvuka na svojstva tekstilnih materijala, otpornost na starenje tekstilnih materijala
 • razvoj metoda vrjednovanja kvalitete pelena (tampona, uložaka, inkontinencijskih pelena, i dr.) i superupijajućeg polimera,
 • razvoj metode vrjednovanja elastičnih zavoja
 • utjecaj sterilizacije na medicinski tekstil
 • modifikacije tekstilnih materijala primjenom sol-gel postupka
 • modifikacije tekstilija s prirodnim aktivnim tvarima s ciljem postizanja ekološki povoljnije antimikrobne obrade - razvoj antimikrobne zaštite tekstilija (na najčešće gram pozitivne i gram negativne bakterije,uz prirodne aktivne tvari) obzirom na ekološke zahtjeve ali ponajprije i veliku otpornosti bakterija na dosada poznate spojeve
 • postizanje antimikrobnog učinka tekstila primjenom različitih nanočestica
 • razvoj obloga za kronične rane 
 • razvoj medicinskih (tekstilnih) ligamenata

Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Bilateralni projekt Hrvatska-Flandrija T2Net – Training in Smart textiles and Technical textiles at UGent-Tex, Gent University, Belgija; 12.-16.2.2006. (hrvatski voditelj: prof. emeritus dr. sc. Ana-Marija Grancarić)
 • Bilateralni projekt Hrvatska-Flandrija T2Net – CE- directive on textile labelling; Functional specifications, Fabric testing; CE – rules for testing and labelling of protective clothing, Gent University, Belgija; 20.-22.9.2006. (hrvatski voditelj: prof. emeritus dr. sc. Ana-Marija Grancarić)
 • Bilateralni projekt Hrvatska-Flandrija T2Net – High Performance Fibres;  ISO 17025 documentation at Ugent-Tex, Gent University, Belgija; 4.-8.6.2007. (hrvatski voditelj: prof. emeritus dr. sc. Ana-Marija Grancarić)
 • Sudjelovanje na radionici EU project T-POT at Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. – Technical Textiles / Textile Recycling, Chemnitz, Germany, 1-2.12.2009. (voditelj projekta: prof. dr. sc. Sandra Bischof)
 • Znanstveno usavršavanje u okviru bilateralne suradnje na Hrvatsko-austrijskom projektu 2018./2019., 25.–26.10.2018. (voditelji izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić; dr. sc. Roland Ludwig)
 • Znanstveno usavršavanje u okviru bilateralne suradnje na Hrvatsko-austrijskom projektu 2018./2019., 21.-22.5.2019. (voditelji izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić; dr. sc. Roland Ludwig)

 Znanstveno-stručni rad

Poglavlja u knjigama (1)

Znanstvena poglavlja u knjigama (1)

Radovi u časopisima (21)

Izvorni znanstveni radovi (9)

Pregledni radovi (3)

Stručni radovi (2)

Drugi radovi u časopisima (7)

Radovi u zbornicima skupova (20)

Znanstveni radovi u zbornicima skupova (20)

Sažeci sa skupova (25)

Sažeci u zbornicima i časopisima (19)

Druga sudjelovanja na skupovima (5)

Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima (1)

Ocjenski radovi (58)

Doktorske disertacije (1)

Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa) (57)

Ostale vrste radova (1)


Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.: Abrasion resistance of High Performance Fabrics, Abrasion Resistance Materials, Adamiak, M. (ed.), Rijeka: INTECH, Rijeka, 2012, 35-52, ISBN 978-953-51-0300-4
 • Somogyi Škoc, M.; Macan, J.; Pezelj, E.: Modification of Polyurethane-Coated Fabrics by Sol-Gel Thin Films, Journal of Applied Polymer Science, 131 (2014) 4, 39914-1 – 39914-13, (WoS CC, JCR Q2, IF 1,768)
 • Mouthuy, P.-A.; Somogyi Škoc, M.; Čipak Gašparović, A.; Milković, L.; Carr, A.J.; Žarković, N.: Investigating the use of curcumin-loaded electrospun filaments for soft tissue repair applications, International Journal of Nanomedicine, 12 (2017), 3977-3991, (WoS CC, JCR Q1, IF 4,37)
 • Martinaga Pintarić, L.; Somogy Škoc, M.; Ljoljić Bilić, V.; Pokrovac, I.; Kosalec, I.; Rezić, I.: Synthesis, Modification and Characterization of Antimicrobial Textile Surface Containing ZnO Nanoparticles, Polymers, 12 (2020), 6; 1210, 15 doi:10.3390/polym12061210
 • Rezić, I.; Majdak, M.; Ljoljić Bilić, V.; Pokrovac, I.; Martinaga, L.; Somogyi Škoc, M.; Kosalec, I.: Development of Antibacterial Protective Coatings Active Against MSSA and MRSA on Biodegradable Polymers, Polymers, 13 (2021), 1-17 doi:10.3390/polym13040659 
 • Čunko, R.; Pezelj, E.; Somogyi, M.: Ugotavljanje učinkovitosti inkontinenčnih plenic, Tekstilec 48 (2005.) 4-6; 98-103, ISSN 0351-3386
 • Somogyi Škoc, M.; Macan, J.; Pezelj, E.: Primjena sol-gel procesa za modifikaciju površine i svojstava tekstilija, Tekstil 60 (2011.) 1; 18-29 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 • Somogyi Škoc, M.: Sol-gel prevlake za antistatičnu zaštitu tekstilija, Sigurnost 54 (2012.) 3, 275-284, ISSN 0350-6886
 • Somogyi Škoc, M.; Kordun, M.: Utjecaj postupka dobivanja vlakana od agave na morfološke i mehaničke karakteristike, Tekstil 63 (2014.) 3-4; 81-88, ISSN 0492-5882 (SRJ 0,202 Q3)
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Ležaić, D.: Karakterizacija i učinkovitost medicinskih obloga za kronične rane, Tekstil 63 (2014.) 9-10; 293-305, ISSN 0492-5882 (SRJ 0,202 Q3)
 • Čunko, R.; Pezelj, E.; Somogyi Škoc, M.: Postupak karakterizacije učinkovitosti pelena za inkontinenciju // GODIŠNJAK 2018. AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE, 2018 (2019), 1; 245-247 (recenziran, članak, znanstveni)
 • Pezelj, E.; Somogyi, M.: Aspects of the behavior of nonwoven fabrics in the presence of the liquids, 5th World Textile Conference, Autex, Proceedings, Book 1, Majcen La Marechal, A. et al. (ur.), Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textiles, 27th to 29th June 2005, Portorož, Slovenia, 314–319, ISBN 86-435-0709-1
 • Somogyi, M.; Pezelj, E.; Blažun, M.: Influence of the ultrasound treatment on ageing of coated fabrics, 37th International Symposium on Novelties in Textiles, 2nd International Symposium on Novelties in Graphics, 7th International Symposium of SCA: Colours of National Symbols, Simončić, B.; Možina, K.; Jeler, S.; Demšar, A. (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, 15th to 17th June 2006, Ljubljana, Slovenia, 1–6, ISBN 961-6045-35-0
 • Somogyi, M.; Pezelj, E.: The Influence of Ultrasound on Mechanical Properties of Coated Fabrics, 3rd International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles: Book of proceedings, Dragčević, Z. (ur.), Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 8-11 October 2006, Dubrovnik, Croatia, 722–727, ISBN 953-7105-12-1
 • Somogyi, M.; Pezelj, E.; Čunko, R.; Vujasinović, E.: High performance Cordura® Fabrics: resistance to abrasion, 4th International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC) Magic World of Textiles: Book of proceedings, Dragčević, Z. (ur.), Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 5-8 October 2008, Dubrovnik, Croatia, 882–887, ISBN 978-953-7105-26-6
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Bertić, S.: Characterization of sorption properties of the incontinence aids, Book of Proceedings 12th AUTEX World Textile Conference Innovative Textile for High Future Demands, Volume II, Ed. Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić, A.M.; Glogar, M.I.; Salopek Čubrić, I., Zadar, Croatia, 13-15 June 2012, ISBN 978-953-7105-44-0; 1687–1692, ISBN 978-953-7105-48-5
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Đukić, A.: Epoxy-silica organic-inorganic hybrid textile materials and antibacterial activity, ITC&DC Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 7-10 October 2012, Dubrovnik, Croatia, 98–103, ISSN 1847-7275
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Matanović, I.: Characterization and sorption properties of bamboo fibres, ITC&DC Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 7-10 October 2012, Dubrovnik, Croatia, 577–582, ISSN 1847-7275
 • Somogyi Škoc, M.; Čunko R.; Filipović, I.: The influence of the extreme temperatures to the mechanical and surface properties of the glass meshes, ITC&DC Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 5-8 October 2014, Dubrovnik, Croatia, 475-480, ISSN 1847-7275, ISBN 978-953-7105-54-9
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.: Test methods for the diapers, ITC&DC Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 5-8 October 2014, Dubrovnik, Croatia, 469-474, ISSN 1847-7275, ISBN 978-953-7105-54-9
 • Somogyi Škoc, M.; Borràs Exposito, J.; Ardanuy, M.; Tarbuk, A.: Investigation of geotextile resistance to the environment, 16th World Textile Conference AUTEX 2016 – Proceedings, Simončič, Barbara; Tomšič, Brigita; Gorjanc, Marija (ur.)., Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2016, Ljubljana, Slovenia, 2-20-1-2-20-8, ISBN 978-961-6900-17-1
 • Somogyi Škoc, M.; Macan, J.; Petrak, V.: Preparation and characterization of silica-curcuma hybrid materials, 16th World Textile Conference Autex 2016 – Proceedings, Simončič, Barbara; Tomšič Brigita; Gorjanc, Marija (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 8-10 June 2016, Ljubljana, Slovenia, 6-60-1-6-60-8, ISBN 978-961-6900-17-1
 • Rezić, I.; Somogyi Škoc, M.; Pokrovac, I.; Ljoljić Bilić, V.; Kosalec, I.: Characterization of materials with nanoparticles and their biological and environmental impact, 141st IASTEM International Conference, Suresh, P. (ur.), Odisha, International Academy of Science, Technology, Engineering and Management, 25-26 September 2018, Wienna, Austria, 54-57
 • Somogyi Škoc, M.; Rezić, I.; Gašparac, K.: Investigating of silica-cinnamon hybrid cotton materials – preparation and characterization for medical application, Book of Proceedings – 12th Textile Science & Economy 2019 French-Croatian Forum, Novak, I. (ur.), University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 23-24 January 2019, Zagreb, Croatia, 19-28, ISSN 2584-6450
 • Rezić, I.; Somogyi Škoc, M.; Pintarić, L.; Kosalec, I.; Ljoljić Bilić, V.; Pokrovac, I.; Tomić, T.; Lalić, K.; Jakovljević, S.: Antimicrobial metal/metal oxide nanoparticles on textiles, Book of Proceedings – 12th Textile Science & Economy 2019 French-Croatian Forum, Novak, I. (ur.), University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 23-24 January 2019, Zagreb, Croatia, 230-238, ISSN 2584-6450
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.: Properties and Preparation of Resistant Polyurethane-coated Fabrics to Ageing by Sol-Gel Thin Films, New Frontiers in Fiber Materials Science, October 11-13, 2011., Charleston, South Carolina, USA

Projekti (suradnik na projektu)

 • Znanstveni novak, Ekološki procesi apreture tekstila (šifra: 0117002), voditelj projekta: prof. dr. sc. Katović, D.), 2004. - 2007.
 • Znanstveni novak – asistent/viši asistent, Višefunkcionalni tekstilni materijali za osobnu zaštitu (šifra: 117-1171419-1393), voditeljica projekta: prof. dr. sc. Pezelj, E., 2007.-2012.; voditeljica projekta: prof. dr. sc. Andrassy, M., 2012. - 2014.
 • Suradnik, Flemish – Croatian Textile Training Network: T2Net – bilateralni projekt hrvatske i flamanske vlade, hrvatska voditeljica projekta; prof. dr. sc. Grancarić, A. M., 2006. – 2008.
 • Suradnik na bilateralnom projektu Hrvatska–Slovenija, Razvoj zaštitnog i medicinskog tekstila modifikacijama plazmom i nanočesticama koordinator za Hrvatsku: doc. dr. sc. Ercegović Ražić, S., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 1.1.2014. - 31.12.2015.
 • Istraživač suradnik na Uspostavno istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 Sinteza i ciljana primjena metalnih nanočestica, 999.327,00 kn voditeljice: izv. prof. dr. dr. sc. Rezić, I., 2015. - 2018.
 • Istraživač suradnik na Horizon 2020 654761 In vitro evaluation of the biocompatibility of nanofibrous yarns from an oxidative stress perspective – BIOXYARN,  1.290.375,00 kn, voditelji: prof. dr. sc. Žarković, N. dr. med. (Institut Ruđer Bošković), dr. sc. Mouthuy, P.A. (Sveučilište u Oxfordu), 01.01.2015. -  30.11.2017.
 • Istraživač suradnik na Hrvatsko-austrijskom projektu 2018./2019. Utjecaj raspoloživosti kationa i aniona iz biomase na lignocelulozne enzime i primjena u tekstilnoj industriji, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, koordinator za Hrvatsku: izv. prof. dr. dr. sc. Rezić, I. Koordinator za Austriju: Universität für Bodenkultur Wien, dr. sc. Ludwig, R.
 • Istraživač suradnik na projektu Znanje i otkrića: Prevencija i liječenje kroničnih rana materijalima s antimikrobno aktivnim nanočesticama, voditelj projekta: izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić, Zaklada Adris, 100.000,00 HRK, 2019.
 • Istraživač suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2019-04-1381 Antibakterijska prevlaka za biorazgradive medicinske materijale, 952.252,00 HRK, voditeljice: izv. prof. dr. dr. sc. Rezić, I., 20.12.2019 - 19.12.2023.
 • Suradnik / član radne skupine za razvoj stručne prakse u sklopu elementa projekta 1, UP.03.1.1.04.0024 Razvoj i provedba stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić, Europski socijalni fond i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 3.756.400,57 HRK, 09.03.2020.-09.03.2023.

Aktivno sudjelovanje u ostvarenoj kratkotrajnoj financijskoj potpori znanstveno-istraživačkom radu Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica

 • Ciljana modifikacija kompozitnih ojačala primjenom sol-gel postupka i netermalne plazme, TP 135, 2015.
 • Antibakterijska svojstva tekstilnih materijala ekološkim postupcima obrade, TP3/17, 2017.

Aktivno sudjelovanje, suradnik

 • Razvoj visokovrijednih biokompozita s ojačalom od celuloznih vlakana iz domaćih izvora, KFP1 5.12.1.4., voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomljenović, A., 2013.
 • Poboljšanje adhezije između matrice i celuloznih ojačala u biokompozitnim materijalima primjenom hladne plazme, TP1.85., voditelj: doc. dr. sc. Ercegović Ražić, S., 2014.
 • Priprema kompozitnih ojačala primjenom optimiranog sol-gel postupka i plazme, TP 12/16., voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomljenović, A., 2016.
 • Antimikrobna svojstva tekstilnih materijala obrađenih ekološkim postupcima obrade, voditelj: doc. dr. sc. Ercegović Ražić, S., 2018. 
 • Antimikrobna svojstva tekstilnih materijala obrađenih ekološkim postupcima obrade, voditelj: prof. dr. sc. Tomljenović, A., 2019.
 • Tekstilije visoke funkcionalnosti i mogućnosti objektivnog vrjednovanja, voditelj: prof. dr. sc. Tomljenović, A., 2020.

Obnašanje dužnosti

 • Predstojnica Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila, od 5.12.2016. do 5.12.2018. 
 • Članica hrvatskog zavoda za norme
 • Administratorica baze podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – Šestar, za TTF
 • Hrvatska agencija za akreditaciju – pričuvni član za područje geotekstila
 • Članica Odbora za zaštitu na radu TTF-a, od rujna 2017. do 2018. 
 • Sindikalna povjerenica NSZ sindikalne podružnice TTF-a, od 11 mj. 2018.
 • Članica Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika, od 22.10.2018.
 • Zamjenica članice Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 22.10.2018. do 2020.
 • Članica Odbora za nastavu, od 19.11.2018. do 2020.
 • Voditelj godišta, Diplomski studij, Tekstilna kemija i ekologija, od 08.01.2019.
 • Članica Vijeća centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn (CTD), od 18.3.2019.

Stručna ispitivanja

 • Od početka zaposlenja u okviru Centra za transfer tehnologije (CTD) osnovanog pri Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, provodi stručna ispitivanja kontrole kvalitete tekstilnih proizvoda za potrebe privrednih subjekata.
 • Sudjelovala u izradi analize vatrogasne zaštitne odjeće i opreme za Izvješće o osobnoj zaštitnoj opremu vatrogasaca 30.8.2007., izrađen u suradnji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Izvješće arhivirano u arhivi TTF, oznaka tajnost ispitivanja i Izvješća)
 • Interlaboratory Test ILT-T-01 (ISO 13934-2 According of maximum force using the grab method), Argentina, March 2012

Uredništvo

TEDI Međunarodni interdisciplinarni časopis, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, on-line ISSN: 1847-9545, Časopis TEDI - TTF (unizg.hr)

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, HIST, član
 • Alme Matris Croatocae Alumni Textilie Technologiae Facultatis, AMCA TTF, član
 • Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), član
 • Društvo inženjera tekstilaca, DIT, član
 • Hrvatski zavod za norme (HZN), član

Znanstvena nagrada/priznanje

Nagrada dekanice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za znanstveni rad u časopisu Q1 s najvećim faktorom odjeka (IF 4,3), 25.01.2018.

 

 

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc