unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Zavod

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila

 Osobni podaci

 • 20. svibnja 1976.
 • Udata i majka jednog djeteta.


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2002. Dipl.inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-kemijskog smjera, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. Dr.sc. tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2003. - stručni suradnik na tehnologijskom projektu Razvoj metoda ispitivanja i vrednovanja specifičnih svojstava tehničkih tekstilija (šifra: TP-01/117-13, voditelj projekta dr. sc. Emira Pezelj, red. prof)
 • 2004. - znanstveni novak na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, znanstveno-istraživački projektu „Ekološki procesi apreture tekstila“ (šifra: 0117002, voditelj projekta: dr. sc. Drago Katović, red. prof.)
 • 2007. - znanstveni novak – asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, znanstveno-istraživački projektu “Višefunkcionalni tekstilni materijali za osobnu zaštitu (šifra: 117-1171419-1393, voditelj projekta: dr. sc. Emira Pezelj, red. prof.)
 • 2010. – znanstveni novak – viši asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2012. - znanstveni suradnik na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2013. – docent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu


 Nastavna djelatnost

 • Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila - preddiplomski studij TTI (smjer: PMT)
 • Tekstilni eko-proizvodi – preddiplomski studij TTI (smjer: TKME, PMT)
 • Tehnički tekstil - diplomski studij TTI (smjer: TKME, OI)
 • Medicinski tekstil - diplomski studij TTI (smjer: TKME, PMT, OI)
 • Tehnički tekstil u separacijskim procesima – sveučilišni doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija
 • Technical Textiles (ERASMUS)


 Mentorstvo

 • Sudjelovanje u izvođenju i izradi završnih radova – Sveučilišni preddiplomski studij
 • Kulić, M.: Komparativno ispitivanje habanja visokoučinkovitih tkanina u mokrom stanju, završni rad, diplomski/integralni studij, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 21.9. 2012., 33 str. Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Zeba, K.: Utjecaj habanja tekstilnih laminata na propusnost vode i zraka, završni rad – preddiplomski/integralni studij, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 20.06.2012, 37 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Šćap, S.: Prsluci za spašavanje : karakterizacija i trajnost u uvjetima uporabe, završni rad - preddiplomski studij, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 21.10. 2009., 22 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Sudjelovanje u izvođenju i izradi diplomskih radova – Sveučilišni diplomski studij
 • Kordun, M.: Karakterizacija i umijeće dobivanja vlakana agave za izradu Hvarske čipke, diplomski rad – diplomski/integralni studij, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.07.2012, 50 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Valentić, N. M.: Utjecaj pranja na laminate s funkcionalnim membranama, diplomski rad – diplomski/integralni studij, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.07.2012, 59 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Pavković, I.: Utjecaj ultrazvučne i mikrovalne obrade na mehaničke karakteristike plošnih tekstilija, diplomski rad – diplomski/integralni studij, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.07.2012, 38 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Đukić, A.: Učinkovitost antimikrobnih sol-gel prevlaka na tkaninama, diplomski rad – diplomski/integralni studij, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 20.12.2011, 42 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Matanović, I.: Karakterizacija vlakana od bambusa, diplomski rad - diplomski/integralni studij, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 20.07. 2011, 55 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Voditelj (mentor) pri izvođenju i izradi diplomskih radova – Sveučilišni diplomski studij
 • Silaj, B.: Ispitivanje funkcionalnosti i učinkovitosti medicinskog tekstila sa superapsorbirajućim polimerima, završni rad - diplomski/integralni studij, Zagrebu: Tekstilno-tehnološki fakultet, 23.04. 2014., 63 str. Voditelj: Somogyi Škoc, Maja.
 • Šestić, E.: Ispitivanje sposobnosti biomedicinskih tekstilija za upijanje tjelesnih tekućina, završni rad - diplomski/integralni studij, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 4.06. 2014., 52 str. Voditelj: Somogyi Škoc, Maja
 • Sudjelovanje u izvođenju i izradi diplomskih radova – Dodiplomski fakultetski studij
 • Bertić, S.: Utjecaj ultrazvuka na sorpcijske karakteristike pelena, diplomski rad, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 5.10. 2011, 39 str. Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Trimčevski, G.: Karakterizacija funkcionalnih svojstava vrhunske sportske odjeće, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 6.05. 2011, 63 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Babić, T.: Komparativno ispitivanje habanja tehničkog tekstila, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 26.01. 2010, 44 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Bekavac, A.: Karakterizacija tekstilnih materijala od vatrootpornih predoksidiranih modakrilnih vlakana, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 05.05. 2010, 32 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Cerovac, K.: Utjecaj ultrazvuka na starenje elastomernih vlakana, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 02.11. 2010., 48 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Konjug, I.: Utjecaj mikroorganizama na hidromehanička svojstva geotekstila, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 17.12 2008., 51 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Zrakić, M.: Prevencija statičkog elektriciteta na zaštitnoj obući, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 07.07. 2008., 51 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Brodar, Ž.: Ulazna kontrola u preradi tekstilnih regenerata, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 03.01. 2007, 63 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)
 • Vlahović, M.: Mikrobiološka otpornost geotekstila u uvjetima upotrebe, diplomski rad, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.09. 2007., 45 str., Voditelj: Pezelj, Emira (neposredni voditelj: Somogyi Škoc, Maja)


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilna kemija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Primjena sol-gel procesa s ciljem postizanja mono- i multifunkcionalnih zaštitnih materijala
 • Istraživanje sol-gel postupka uz mogućnosti razvoja bioaktivnog tekstila s prirodnim aktivnim tvarima na tekstilijama
 • Funkcionalizacija ciljanih celuloznih tekstilija sol-gel postupkom za medicinski tekstil
 • Modifikacija tekstilija sol-gel postupkom uz primjenu različitih nanočestica s ciljem postizanja antibakterijskih, antistatičnih i dr. svojstava
 • Optimiziranje uvjeta sol-gel procesa za laku provedbu i jeftiniju metodu s ciljem stvaranja jedinstvenog višefunkcionalnog tekstilnog materijala
 • Tehnički tekstil
 • Ispitivanje i kontrola kvalitete tekstilnih proizvoda
 • Tekstilni eko-proizvodi


 Znanstveno-stručni rad

 • Poglavlja u knjizi (1)
 • Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1)
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima (4)
 • Ostali radovi u drugim časopisima (9)
 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (10)
 • Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (4)
 • Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (3)
 • Vođenje završnih i diplomskih radova (21)


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.: Abrasion resistance of High Performance Fabrics u Abrasion Resistance Materials (ed. Adamiak, M.) Rijeka: INTECH, Rijeka, 2012., ISBN 978-953-51-0300-4, str. 35 – 52 (poglavlje u knjizi)
 • Somogyi Škoc, M.; Macan, J.; Pezelj, E.: Modification of Polyurethane-Coated Fabrics by Sol-Gel Thin Films, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/APP.39914, 131 (2014), 4, 39914-1 – 39914-13
 • Somogyi Škoc, M.; Macan, J.; Pezelj, E.: Primjena sol-gel procesa za modifikaciju površine i svojstava tekstilija, Tekstil 60 (2011) 1; ISSN 0492-5882, str. 18 - 29
 • Somogyi Škoc, M.: Sol-gel prevlake za antistatičnu zaštitu tekstilija, Sigurnost 54(2012)3, ISSN 0350-6886, str. 275 – 284
 • Čunko, R.; Pezelj, E.; Somogyi, M.: Ugotavljanje učinkovitosti inkontinenčnih plenic, Tekstilec 48 (2005) 4-6; ISSN 0351-3386, str. 98 - 103
 • Somogyi Škoc, M.; Kordun, M.: Utjecaj postupka dobivanja vlakana od agave na morfološke i mehaničke karakteristike, Tekstil, 63 (2014), 3/4; 81-88 str.
 • Somogyi Škoc, M.: Pezelj, E.: Properties and Preparation of Resistant Polyurethane-coated Fabrics to Ageing by Sol-Gel Thin Films, New Frontiers in Fiber Materials Science, October 11-13, 2011., Charleston, South Carolina, USA
 • Pezelj, E.; Somogyi, M.: Aspects of the behavior of nonwoven fabrics in the presence of the liquids, 5th WORLD TEXTILE CONFERENCE, AUTEX, PROCEEDINGS, BOOK 1, Majcen La Marechal, A. et al. (ur.), Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Textiles, 2005, ISBN 86-435-0709-1, pp 314 - 319
 • Somogyi, M.; Pezelj, E.; Blažun, M.: Influence of the ultrasound treatment on ageing of coated fabrics, 37th International Symposium on Novelties in Textiles, 2nd International Symposium on Novelties in Graphics, 7th International Symposium of SCA: Colours of National Symbols, Simončić, B.; Možina, K.; Jeler, S.; Demšar, A. (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, 2006, CD-ROM, ISBN 961-6045-35-0, pp 1 - 6
 • Somogyi, M.; Pezelj, E.: The Influence of Ultrasound on Mechanical Properties of Coated Fabrics, 3rd International Textile, Clothing & Design Conference Magic world of textiles: Book of proceedings, Dragčević, Z. (ur.), Zagreb: Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2006, ISBN 953-7105-12-1, pp 722 - 727
 • Somogyi, M.; Pezelj, E.; Čunko, R.; Vujasinović, E.: High performance Cordura® Fabrics: resistance to abrasion // 4th International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC) Magic world of textiles: Book of proceedings, Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2008, ISBN 978-953-7105-26-6, pp 882 - 887
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Bertić, S.: Characterization of sorption properties of the incontinence aids, Book of Proceedings 12th AUTEX World Textile Conference Innovative Textile for High Future Demands, Volume II, Ed. Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić, A.M.; Glogar, M.I.; Salopek Čubrić, I., Zadar, Croatia, 13th to 15th June 2012, ISBN 978-953-7105-44-0; ISBN 978-953-7105-48-5, pp 1687 - 1692
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Đukić, A.: Epoxy-silica organic-inorganic hybrid textile materials and antibacterial activity, ITC&DC Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb: Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2012, ISSN 1847-7275, pp 98 - 103
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.; Matanović, I.: Characterization and sorption properties of bamboo fibres, ITC&DC Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb: Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2012, ISSN 1847-7275, pp 577 - 582
 • Somogyi Škoc, M.; Čunko R.; Filipović, I.: The influence of the extreme temperatures to the mechanical and surface properties of the glass meshes, ITC&DC Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2014, 475-480
 • Somogyi Škoc, M.; Pezelj, E.: Test methods for the diapers, ITC&DC Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Zagreb, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2014, 469-474
 • Somogyi, M.: Utjecaj ultrazvuka na mehanička svojstva naslojenih tkanina, Zbornik radova 1. znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Bischof Vukušić, S. (ur.), Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008, ISBN 978-953-7105-23-5, str. 101-104


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 2003. – 2004. Razvoj metoda ispitivanja i vrednovanja specifičnih svojstava tehničkih tekstilija (šifra: TP-01/117-13), voditelj projekta dr. sc. Emira Pezelj, red. prof.
 • 2004. - 2007. Ekološki procesi apreture tekstila (šifra: 0117002), voditelj projekta: dr. sc. Drago Katović, red. prof.
 • 2007. - 2013. god. Višefunkcionalni tekstilni materijali za osobnu zaštitu (šifra: 117-1171419-1393), voditelj projekta: dr. sc. Emira Pezelj, red. prof.
 • 2013. - 2014. god. Višefunkcionalni tekstilni materijali za osobnu zaštitu (šifra: 117-1171419-1393), voditelj projekta: dr. sc. Maja Andrassy, red. prof.
 • 2013. Potpora istraživanju 1, financirana od strane Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013/14.:KFPI1 5.12.1.4 Razvoj visokovrijednih biokompozita s ojačalom od celuloznih vlakana iz domaćih izvora (voditelj izv. prof. Antoneta Tomljenović)
 • 1.1.2014.-31.12.2015. Bilateralni hrvatsko - slovenski projekt: Razvoj zaštitnog i medicinskog tekstila modifikacijama plazmom i nanočesticama, koordinatori doc. dr. sc. S. Ercegović Ražić i doc. dr. sc. M. Gorjanc
 • 2014. Znanstvena potpora istraživanju: Poboljšanje adhezije između matrice i celuloznih ojačala u biokompozitnim materijalima primjenom hladne plazme, financiran od Sveučilišta u Zagrebu (voditelj doc. dr. sc. S. Ercegović Ražić)


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, HIST, član
 • Alme Matris Croatocae Alumni Textilie Technologiae Facultatis, AMCA TTF, član
 • The Fiber Society (North Carolina State University), član
 • The Textile Institute (Manchester), član
 • Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), član
 • Društvo inženjera tekstilaca, DIT, član
 • Hrvatski zavod za norme (HZN), TO 557, član
 • Društvo za plastiku i gumu (DPG), član
 • Hrvatskog centra za napredne materijale i nanotehnologiju u osnivanju, član


 Priznanja i nagrade

 • Priznanje Dekana TTF za održano predavanje u okviru seminara T2Net, Zagreb, 7. veljače 2007.
 • Priznanje Dekana TTF za održano predavanje u okviru seminara T2Net, Zagreb, 25. svibnja 2007.
 • Priznanje Dekana TTF za održano predavanje u okviru seminara T2Net, Zagreb, 13. veljače 2007.
 • Priznanje za održano predavanje u okviru seminara T2Net, Zagreb, 13. veljače 2008.

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc