unizg Pretraga

Preddiplomski stručni studij

Prijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2020./2021.

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na poveznici: www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20202021/

U općem dijelu natječaja (točke 1. – 10.) dani su naputci vezani uz prijave za upis i razredbeni postupak kojih će se Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pridržavati te ih ponajprije treba pročitati

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održava se sljedeći preddiplomski stručni studijski program:

3.  Tekstilna odjevna i obućarska tehnologijaTOOT (smjerovi: Tekstilna tehnologija – kemijska ili - mehanička, Odjevna tehnologija i Obućarska tehnologija), preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće), preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

Za studijski program: 3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT ne provodi se provjera posebnih sposobnosti.

Provjera posebnih sposobnosti (provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) provodi se za studijski program: 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT, smjer: DO.

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT,  smjerovi: Tekstilna tehnologija – kemijska ili - mehanička, Odjevna tehnologija i Obućarska tehnologija, s mjestom izvedbe nastave u Varaždinu, sastavlja se prema sljedećem sustavu

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
     • Matematika (osnovna razina) – do 360 bodova
     • Kemija, Fizika ili Likovna umjetnost * – do 140 bodova
     * Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti, 0 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
     • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2019. ili 2020. u disciplini Modni dizajn i tehnologija ili Dizajn modnih dodataka
     • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije
     – IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT,  smjer: DO (Dizajn obuće), s mjestom izvedbe nastave u Varaždinu, sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
     • Hrvatski jezik (osnovna razina)     – do 100 bodova
     • Strani jezik (osnovna razina) – do 50 bodova
     • Likovna umjetnost * – do 50 bodova
     * Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
     • provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti     – do 400 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od dva dijela:

 1. crtanje cipele po promatranju te
 2. idejno rješenje modne obuće (cipele, čizme, sandale, tenisice).

Svaki dio provjere posebnih sposobnosti traje 2,5 sata (150 minuta), pri čemu razredbeni ispit traje ukupno 5 sati (300 minuta) i provodi se u jednom danu. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti održava se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin.

Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:

a) Za crtanje cipele po promatranju:

- dasku za crtanje ili deblji karton za podlogu,
- ugljen i/ili olovku,
- papir za olovku (minimalno format A3) ili pak papir za ugljen (minimalno format A2, 500 x700 mm),
- gumicu za brisanje te
- fiksator (lak za kosu).

b) Za idejno rješenje modne obuće (cipele, čizme, sandale, tenisice i sl.):

- dozvoljena je primjena svih crtaćih i slikarskih tehnika (pastel, drvene bojice, kolaž, tuš, flomasteri, tempere, akvarel i dr.) i alternativnih materijala (folija, papiri u boji, tkanine i sl.) te
-  papirnata podloga po izboru (slobodan izbor boje, minimalna veličina formata je A3).

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a položio je obvezne ispite državne mature osnovne ili više razine, može se upisati na preddiplomski sveučilišni studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ili  3. preddiplomski stručni studij Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
     • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2019. ili 2020. u disciplini Dizajn modnih dodataka
     • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH u kategoriji Dizajn obuće i kožne galanterije
– IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

  ** RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 200 bodova (50%).

    

  Prijave za provjeru posebnih sposobnosti:

  Prijave za  provjeru posebnih sposobnosti (provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) za studijski program 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće) se predaju osobno u studentskoj referadi, putem e-mail adrese sjvz.referada@ttf.unizg.hr s naznakom Prijava za provjeru posebnih sposobnosti ili putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – prijava za razredbeni ispit, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin ispunom obrasca dostupnim na poveznici.

  • za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 25. lipnja 2020. godine;
  • za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 28. kolovoza 2020. godine.

  Uz popunjenu prijavu pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 300,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

  Postupak provjere posebnih sposobnosti:

  Provjera posebnih sposobnosti za studijski program  3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće) provoditi  će se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin (prema naknadno objavljenom rasporedu na mrežnoj stranici Fakulteta):

  • za srpanjski razredbeni rok 3. srpnja 2020. godine - prvi dio s početkom u 9:00 sati,  a drugi dio s početkom u 12:00 sati;
  • za rujanski razredbeni rok 4. rujna 2020. godine (u slučaju nepopunjavanja upisne kvote u srpanjskom razredbenom roku).

  Pristupnici su obvezni pristupiti na oba dijela razredbenog  ispita. U slučaju nepristupanja jednom dijelu provjere posebnih sposobnosti, smatrati će se da je pristupnik odustao od postupka provjere te će biti diskvalificiran.

  Pristupnici su obvezni na ispit ponijeti osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu sa slikom, a strani državljani putovnicu. Raspored pristupnika po prostorijama biti će naknadno objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.

  Prigovori na rezultate razredbenog postupka:

  Prigovori na rezultate provjere likovnih sposobnosti i kreativnosti (za studijski program 3a.)  zaprimaju se u Urudžbenom uredu naslovljeni na Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka, na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin kako slijedi:

  • za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 7. srpnja 2020. godine do 11:00 sati;
  • za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 8. rujna 2020. godine do 11:00 sati.

  Prigovori će se rješavati uz osobnu prisutnost pristupnika na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin kako slijedi:

  • za srpanjski razredbeni rok 7. srpnja 2020. godine u 12:00 sati;
  • za rujanski razredbeni rok 8. rujna 2020. godine u 12:00 sati.

  Provedba upisa studenata:

  Upisi studenata na preddiplomski stručni studij (studijske programe 3. i 3a.) provoditi će se u studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin u sljedećim terminima:

  • u srpanjskom upisnom roku  od 21.  do 24. srpnja 2020. godine te
  • u rujanskom upisnom roku od 18. do 23. rujna 2020. godine.

  Pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

  06.05.2020.

  Preddiplomski stručni studij