unizg Pretraga

Studijski programi i kvote

Fakultet organizira dva preddiplomska sveučilišna studija:

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) u trajanju od 3 godine sa smjerovima:

 • Projektiranje i menadžment tekstila (PMT)
 • Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME)
 • Odjevno inženjerstvo (OI)
 • Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)

2. Tekstilni i modni dizajn (TMD) u trajanju od 3 godine sa smjerovima:

 • Dizajn tekstila (DT)
 • Modni dizajn (MD)

Fakultet organizira dva diplomska sveučilišna studija:

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) u trajanju 2 godine sa smjerovima:

 • Projektiranje i menadžment tekstila (PMT)
 • Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME)
 • Odjevno inženjerstvo (OI)
 • Industrijski dizajn tekstila (IDT)
 • Industrijski dizajn odjeće (IDO)

2. Tekstilni i modni dizajn (TMD) u trajanju 2 godine sa smjerovima:

 • Dizajn tekstila (DT)
 • Modni dizajn (MD)
 • Kostimografija (K)
 • Teorija i kultura mode (TKM)

Fakultet organizira i preddiplomski stručni studij s mjestom izvedbe nastave u Varaždinu:

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT) u trajanju od 3 godine sa smjerovima:

 • Odjevna tehnologija (OT)
 • Tekstilna tehnologija (kemijska i mehanička) (TTK, TTM)
 • Dizajn obuće (DO)
 • Obućarska tehnologija (OBT)

Kriteriji za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak. god. 2022./2023.

Kriteriji za upis - preddiplomski studiji 2022./2023.
 • * Sukladno Pravilima o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe, kandidati koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske, mogu polagati ispite državne mature uvjetovane za upis, ali mogu prijaviti studijski program i ako ne polože ispite državne mature (u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrjednovanja).
 • Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Kriteriji za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u zasebnoj kvoti, za Hrvate izvan RH za ak. god. 2022./2023.

Kriteriji za upis za Hrvate izvan RH 2022./2023.

Preduvjet za upis na studij: Priznata inozemna školska kvalifikacija o završenom srednjoškolskom obrazovanju Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), te potvrde o znanju jezika: HRVATSKOG (B1 razina) i ENGLESKOG (B2 razina).

Pravo na upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, imaju pristupnici koji u školskoj godini 2021./2022. završavaju srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine i polažu državnu maturu: Priručnik

Pravo na upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, imaju pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 2010. do 2021. godine u srednjim školama RH i uspješno položili državnu maturu: Priručnik

Pravo na upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, imaju pristupnici koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine, školske godine 2021./2022. u sustavu obrazovanja odraslih u RH i pristupnici koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu: Priručnik

Struktura i vrste studija (preddiplomski sveučilišni studiji s mjestom izvedbe u Zagrebu) navedeni su u sljedećoj tablici:

Struktura studija (preddiplomski stručni studiji s mjestom izvedbe u Varaždinu) navedeni su u sljedećoj tablici:

   

ODOBRENE UPISNE KVOTE ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH TE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKAD.GOD. 2022./2023.

ODOBRENE UPISNE KVOTE ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH TE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKAD.GOD. 2022./2023.

Preddiplomski sveučilišni studij – studij u Zagrebu redoviti studenti izvanredni studenti strani studenti Hrvati izvan RH Državljani Ukrajine ukupni broj studenata
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija te Odjevno inženjerstvo (PMT, TKME, OI) 100 0 10 2 5* 110+2+5
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO) 30 0 5 0 5* 35+5
Tekstilni i modni dizajn – smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila (MD, DT) 80 0 10 1 5* 90+1+5
235+3+15
Preddiplomski stručni studij – studij u Varaždinu: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija redoviti studenti izvanredni studenti strani studenti Hrvati izvan RH ukupni broj studenata
smjer: Tekstilna tehnologija (TT) 10 0 0 0 0 10
smjer: Odjevna tehnologija (OT) 20 0 0 0 0 20
smjer: Dizajn obuće (DO) 15 0 5 0 5* 20+5
smjer: Obućarska tehnologija (OBT) 10 0 0 0 0 10
60+5
Sveukupno preddiplomski studiji: 265 0 30 3 20 295+3+20

* Kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

U akad. god. 2022./2023. za upis u 1. godinu na diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, prihvaćene su upisne kvote :

Diplomski sveučilišni studij – studij u Zagrebu redoviti studenti izvanredni studenti strani studenti Državljani Ukrajine ukupni broj studenata
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - smjerovi: Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija te Odjevno inženjerstvo (PMT, TKME, OI) 90 0 5 5* 95+5
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - smjerovi: Industrijski dizajn tekstila i Industrijski dizajn odjeće (IDT, IDO) 35 0 5 5* 40+5
Tekstilni i modni dizajn – smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija te Teorija i kultura mode (MD, DT, K, TKM) 75 0 5 5* 80+5
Sveukupno diplomski studiji: 200 0 15 15* 215+15

* Kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

Studijski programi i kvote