unizg Pretraga

Repozitorij TTF-a

Repozitorij TTF-a trajno pohranjuje i omogućuje pristup elektroničkoj građi znanstveno-istraživačke, intelektualne i kreativne produkcije djelatnika i studenata TTF-a. U repozitoriju su pohranjeni završni i diplomski radovi studenata, disertacije, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni i obrazovni materijali, slike, video i audio zapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Većina građe je u otvorenom pristupu što znači da svi korisnici mogu slobodno preuzimati, koristiti, mijenjati i dijeliti sadržaj pod uvjetom adekvatnog navođenja izvornog autora i rada.

Ostali sadržaj nalazi se pod određenim ograničenjima (dostupan članovima hrvatske akademske i znanstvene zajednice ili djelatinicima i studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta) za čiji je pristup potreban elektronički identitet u sustavu AAI@EduHR. Određeni dio građe nije dostupan, ali je moguće koristiti opciju "zatraži primjerak dokumenta" uz obrazloženje. Mentor odnosno autor sadržaja konačno odobrava pristup. Za građu navedenih vrsta pristupa također vrijedi uvjet adekvatnog navođenja izvornog autora i rada kod korištenja sadržaja.

Pristupna adresa: https://repozitorij.ttf.unizg.hr/

Repozitorij TTF-a