unizg Pretraga

Knjižnica

Izvori informacija     Repozitorij TTF-a     PlagScan     Bibliometrijske usluge


Knjižnica Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svojim uslugama i znanstveno-stručnom građom stoji na raspolaganju prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Fakulteta. Fond i usluge Knjižnice, dostupni su i svim ostalim članovima znanstvene, akademske i gospodarske zajednice te građanima s interesom u znanstvenim disciplinama za koje je specijalizirana.

Katalog


Članstvo

Članovi knjižnice su svi studenti Fakulteta sa studentskim pravima te zaposlenici Fakulteta. Članstvo u knjižnici je besplatno. Svi ostali korisnici mogu ograničeno koristiti građu i usluge knjižnice uz predočenje osobne iskaznice. 

Članstvo prestaje istekom studentskih prava studenta te prestankom radnog odnosa zaposlenika Fakulteta. 


Pravila ponašanja u knjižnici i studentskoj čitaonici

Studenti posuđuju knjižničnu građu isključivo uz predočenje vlastitog indeksa ili x-ice.

Svi članovi knjižnice mogu posuditi najviše 3 publikacije istovremeno na rok od 21 dan. Uz opravdani razlog u dogovoru s voditeljem knjižnice, moguća je posudba većeg broja publikacija te posudba na duži rok.

Referentna zbirka, ocjenski radovi i periodika se mogu iznijeti na kopiranje te koristiti za rad u knjižnici.

Knjižnica ima pravo uskratiti članstvo prekršiteljima propisanih pravila.

Za vrijeme boravka u knjižnici korisnici svojim ponašanjem ne smiju ometati rad ostalih korisnika i djelatnika. Svi korisnici se moraju pridržavati sljedećih pravila:

  • Zabranjeno je uništavati knjižničnu građu na bilo koji način (podcrtavanje, otkidanje stranica i sl.)
  • Zabranjeno je iznošenje knjižnične građe bez prethodnog zaduživanja. 
  • Zabranjeno je glasno govoriti i stvarati buku.
  • Svi prijenosni elektronički uređaji (mobiteli, prijenosna računala i sl.) moraju biti stišani do minimuma.
  • Zabranjeno je unositi hranu i piće osim vode u bocama s čepom.

Knjižnica