unizg Pretraga

Stručna praksa

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna praksa na sveučilišnom prijediplomskom studiju


Od ak. god. 2021./2022. studenti 3. godine prijediplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu mogu upisati nove izborne kolegije i to: 

  • Stručna praksa P-TTI (studenti sveučilišnog diplomskog studija TTI; 3. godina, V. Ili VI. semestar)

  • Stručna praksa P-TMD (studenti sveučilišnog prijediplomskog studija TMD, 3. godina, V. Ili VI. semestar)

 

Stručna praksa P-TTI

Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Suradnici: prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, za TTI/TKME; prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, za TTI/PMT; izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak, za TTI/ OI; izv.prof. dr. sc. Irena Šabarić, za TTI/IDTO

Bodovna vrijednost: 4 ECTS

Ciljevi predmeta:
- upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilne tehnologije praktičnim vještinama, 
- upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu, 
- razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci, 
- razviti sposobnost studenata za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad. 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta 
Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći: 
- primijeniti stečena znanja iz područja tekstilne tehnologije u realnom radnom okruženju, 
- poznavati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao, 
- razumijevati slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge, 
- procijeniti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci. 

Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom). 

 

Stručna praksa P-TMD

Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Suradnici: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, za TMD/DT; prof. art. dr. sc. Jasminka Končić, za TMD/MD

Bodovna vrijednost: 4 ECTS

Ciljevi predmeta:
- upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilne tehnologije praktičnim vještinama, 
- upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu, 
- razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci, 
- razviti sposobnost studenata za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad. 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta 
Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći: 
- primijeniti stečena znanja iz područja tekstilnog i modnog dizajna u realnom radnom okruženju, 
- poznavati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao, 
- razumijevati slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge, 
- procijeniti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci. 

Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom). Stručna praksa na diplomskom studiju


Od ak. god. 2021./2022. studenti 2. godine diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu mogu upisati nove izborne kolegije i to:

  • Stručna praksa D-TTI (studenti sveučilišnog diplomskog studija TTI; 2. godina; III. ili IV. semestar)

  • Stručna praksa D-TMD (studenti sveučilišnog diplomskog studija TMD; 2. godina; III. ili IV. semestar)

Stručna praksa D-TTI

Nositelj predmeta:  prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Suradnici: izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, za TTI/TKME; izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar, za TTI/ PMT; izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak, za TTI/OI; prof. art. Andrea Pavetić, za TTI/IDT, izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić TTI/IDO

Bodovna vrijednost: 4 ECTS

Ciljevi predmeta:
- upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilne tehnologije praktičnim vještinama, a s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera, 
- upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu, 
- razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci, 
- osposobiti studente za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad. 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta 
Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći: 
- analizirati i primijeniti stečena znanja i suvremene spoznaje iz područja tekstilne tehnologije u realnom radnom okruženju s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera, 
- analizirati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao, 
- procijeniti slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge, 
- unaprijediti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci, 
- vrjednovati novostečene praktične vještine kroz analizu i rješavanje inženjerskih problema. 

Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom). 

Stručna praksa D-TMD

Nositelj predmeta:  prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović 

Suradnici: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, za TMD/DT; prof. art. dr. sc. Jasminka Končić, za TMD/MD; doc. art. Marin Sovar, za TMD/K; izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, za MTD/TKM

Bodovna vrijednost: 4 ECTS

Ciljevi predmeta:
- upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilnog i modnog dizajna praktičnim vještinama, a s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera, 
- upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu, 
- razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci, 
- osposobiti studente za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad. 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta 
Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći: 
- analizirati i primijeniti stečena znanja i suvremene spoznaje iz područja tekstilnog i modnog dizajna u realnom radnom okruženju s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera, 
- analizirati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao, 
- procijeniti slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge, 
- unaprijediti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci, 
- vrjednovati novostečene praktične vještine kroz analizu i rješavanje likovno-dizajnerskih problema. 

Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom). 

 Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna praksa

Povezane teme