unizg Pretraga

Vijesti

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Započela provedba projekta RAST 09.03.2020.
Održan inicijalni sastanak članova projekta 08.07.2020.
Uspostavljen Centar za karijere i stručnu praksu 17.07.2020.
Održana radionica Kako pomoći studentima u pripremi za tržište rada? 24.02.2021.
Održana radionica "Pripremi se i predstavi poslodavcu" 24.05.2021.
Uvođenje izbornog kolegija Stručna praksa na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima 30.08.2021.
Održana radionica iz područja metodike i didaktike 14.10.2021.
Boravak suradnika projekta RAST na studijskim putovanjima 20.10.2021.
Tiskani materijali za stručnu praksu 21.01.2022.
Sastanak članova Centra za karijere i stručnu praksu 31.01.2022.
Poziv na radionicu „Etno i moda - od narodne baštine do serijski proizvedenog odjevnog predmeta“ 16.03.2022.
Posjeta studenata i nastavnika tvornici Lola Ribar d.d. u okviru projekta RAST 29.03.2022.
Održana radionica „Etno i moda - od narodne baštine do serijski proizvedenog odjevnog predmeta“ 04.04.2022.
Radionica „Dizajnirati za modni brend: od koncepta do etičnosti oblikovanja“ 14.04.2022.
Radionica „Tehnički crtež kao medij komunikacije između dizajna i proizvodnje" 25.04.2022.
Radionica Akcija s periferije 29.04.2022.
Održana radionica „Dizajnirati za modni brend: Od koncepta do etičnosti oblikovanja“ 03.05.2022.
Održana radionica „Tehnički crtež kao medij komunikacije između dizajna i proizvodnje“ 10.05.2022.
Održana radionica „Akcija s periferije“ 10.05.2022.
Poziv na radionicu 12.05.2022.
Radionica „Održive linije“ 16.05.2022.
Radionica „Sinergija tijela, odjevne forme i materijala“ 16.05.2022.
Radionica „Uloga svjetlosti na percepciju tekstilnih i odjevnih produkata“ 16.05.2022.
Posjet studenata Zavičajnom muzeju Ozalj 16.05.2022.
Posjet studenata tvornicama Paul Green i Ytres-Calzedonia 16.05.2022.
Održana radionica „Odijevanje i kostim u velikim tragedijama Williama Shakespearea kao inspiracija suvremenom dizajnu visoke mode" 18.05.2022.
Studenti TTF-a posjetili sajam ARTEFIERA u Bologni 18.05.2022.
Radionica Pristup razradi kolekcije bazirane na ograničenim izvorima referenci 18.05.2022.
Posjeta studenata Predionici Klanjec d.o.o. 18.05.2022.
Posjeta studenata Hrvatskom restauratorskom zavodu – Restauratorskom odjelu Ludbreg 18.05.2022.
Posjet studenata Tvornici tekstila Trgovišće d.o.o. 18.05.2022.
Posjet studenata tvornicama Splendor tekstil d.o.o. u Klanjcu i Odjeća d.o.o. u Miljani 20.05.2022.
Održana radionica Sinergija tijela, odjevne forme i materijala 20.05.2022.
Održana radionica Uloga svjetlosti na percepciju tekstilnih i odjevnih produkata 20.05.2022.
Održana radionica Održive linije 20.05.2022.
Održana radionica „Pristup razradi kolekcije bazirane na ograničenim izvorima referenci“ 31.05.2022.
Studenti TTF-a posjetili sajam FESPA Global Print Expo 2022 10.06.2022.
Studenti posjetili tvornicu Bernarda d.o.o. 13.06.2022.
Studenti TTF-a posjetili sajam Texprocess u Frankfurtu 01.07.2022.
Studenti TTF-a posjetili sajam Hightex u Istanbulu 01.07.2022.
Izvještaj o realiziranoj stručnoj ekskurziji na sajam Premiere Vision, Pariz 05.09.2022.
Radionice iz područja poslovnih vještina 06.10.2022.
Studenti TTF-a na Mesecu dizajna 2022 u Ljubljani 15.11.2022.
Grupu RGNC posjetili su studenti i nastavnici u okviru projekta RAST 21.11.2022.
Studenti posjetili tvornicu mreža NETA d.o.o. 21.11.2022.
Studenti posjetili tvornice Boxmark i Calzedonia 07.12.2022.
Studenti posjetili tvornice Psunj d.o.o. i Borovo d.d. 07.12.2022.
Studenti posjetili restauratorske odjele Hrvatskog restauratorskog zavoda 20.12.2022.
Radionica iz područja projektnog menadžmenta 14.02.2023.
Održana Završna diseminacijska konferencija projekta RAST 06.02.2023.

 
 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Vijesti