unizg Pretraga

Stručni prijediplomski studij

Prijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu stručnog prijediplomskog studija u akademskoj godini 2023./2024.

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20232024/.

U općem dijelu natječaja (točke 1. - 11.) dani su naputci vezani uz prijave za upis i razredbeni postupak kojih će se Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pridržavati te ih ponajprije treba pročitati.

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održava se sljedeći stručni prijediplomski studijski program:

3.  Tekstilna odjevna i obućarska tehnologijaTOOT (smjerovi: Tekstilna tehnologija – kemijska ili - mehanička, Odjevna tehnologija i Obućarska tehnologija), stručni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće), prijediplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)

Za studijski program: 3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT i 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT, smjer: DO ne provodi se provjera posebnih sposobnosti.

Napomena: pristupnici koji ostvaruju pravo Izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Izravni upis imaju pristupnici s osvojenim jednim od prva tri mjesta na održanim natjecanjima učenika (vidi pod d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća).

Izrazi za fizičke osobe koji se u ovom tekstu upotrebljavaju u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT,  smjerovi: Tekstilna tehnologija – kemijska ili - mehanička, Odjevna tehnologija i Obućarska tehnologija, s mjestom izvedbe nastave u Varaždinu, sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika (osnovna razina) do 360 bodova
 • Kemija, Fizika ili Strani jezik* do 140 bodova

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 0 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia u disciplini Modni dizajn i tehnologija, Dizajn modnih dodataka ili Izrada modnog proizvoda
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije   

IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT,  smjer: DO (Dizajn obuće), s mjestom izvedbe nastave u Varaždinu, sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi                                                          

 • Hrvatski jezik (osnovna razina) do 300 bodova
 • Strani jezik (osnovna razina) do 100 bodova
 • Likovna umjetnost* do 100 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća  

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia u disciplini Modni dizajn i tehnologija ili Izrada modnog proizvoda
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH u kategoriji Dizajn obuće i kožne galanterije

IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

Provedba upisa studenata:

Upisi studenata na stručni prijediplomski studij (za studijske programe 3. i 3a.) provoditi će se u Studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin u sljedećim terminima:

 • u srpanjskom upisnom roku  20. i 21. srpnja 2023. godine te
 • u rujanskom upisnom roku 19. i 20. rujna 2023. godine.

Pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 50,00 EUR, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526452-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Osim gore navedenog pristupnici trebaju priložiti sljedeće isprave: Domovnicu (može iz e-građani, ne stariju od 6 mjeseci), Izvod iz matice rođenih (može iz e-građani, ne stariji od 6 mjeseci), jednu fotografiju dimenzija 4x6 cm, Prijavni list za upis na stručni prijediplomski studij (OB-118-2/1), Obrazac privole ispitanika (OB-110/1).

Postavljeno: 14.04.2023.

Stručni prijediplomski studij