unizg Pretraga

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo

Na sveučilišnom studiju Tekstilno-tehnološki fakultet organizira, sveučilišne preddiplomske studije u trajanju od tri godine (6 semestara) i diplomske studije u trajanju od dvije godine (4 semestra).

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo