unizg Pretraga

Sveučilišni prijediplomski studij

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

​​​​Sveučilišni prijediplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo traja 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva koji omogućuju nastavak obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju.

Studiji se dijele na smjerove čime student dobiva usmjerenje prema odabranom području tekstilne struke.

Na preddiplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo student/studentica stječe znanja i vještine potrebne za rad na inženjerskim zadacima u području struke. Nakon tri zajednička semestra studij se grana na četiri smjera:

Zajednički predmeti prijediplomskog studija

U prva tri semestra studija zajednički predmeti su pretežno iz temeljnih disciplina (matematike, fizike, kemije, strojarstva, statistike, elektrotehnike i računalstva) i temelja struke (vlakna, tekstilni materijali, oplemenjivanje tekstila, tekstilno-mehaničke tehnologije, proizvodnja odjeće), a zastupljeni su i općeobrazovni predmeti kao povijest tekstila i odjeće, ekonomika i strani jezici. Smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće u drugom i trećem semestru ima likovne predmete: Crtanje i slikanje I i Crtanje i slikanje II (0 + 2 + 0, oba predmeta se polažu preko kolokvija i donose svaki po 1 ECTS bod). Cilj ustrojstva zajedničkog dijela studija je da se svakom studentu pruže ona osnovna znanja koja ga osposobljavaju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u višim godinama studija i to u bilo kojem segmentu tekstilne tehnologije.

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Fizika I 3 2 5 6
Matematika I 3 3 6 8
Opća kemija 2 2 4 6
Povijest tekstila i odjeće 2 2 2
Računalstvo 2 3 - 5 6
Engleski jezik I * 1 2 3 2
Njemački jezik I * 1 2 - 3 2
Σ 13 10 2 25 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I 2 2

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ekonomika modne i tekstilne industrije 2 - 2 4 5
Elektrotehnika i elektronika 2 2 4 6
Osnove strojarstva 2 2 4 6
Praktikum iz opće kemije 2 2 3
Statistika 2 1 1 4 5
Engleski jezik II * 1 2 3 2
Njemački jezik II * 1 2 - 3 2
Tekstilni materijali 1 1 2 3
Σ 10 10 3 23 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II 2 2

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Procesi oplemenjivanja tekstila 3 2 5 7
Procesi proizvodnje odjeće 3 2 5 7
Engleski jezik III * 1 2 3 2
Njemački jezik III * 1 2 - 3 2
Tekstilno-mehanički procesi 3 2 5 7
Vlakna I 3 3 6 7
Σ 13 11 24 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III 2 2

* mogućnost upisa samo jednog stranog jezika

Usmjereni dio preddiplomskog studija

Od četvrtog semestra nadalje preddiplomski studij izgrađeni su tako da studentu osiguraju nužnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem baccalaureata čini osposobljenim za djelovanje u bilo kojem segmentu struke. To se postiže izborom željenog studijskog smjera i odgovarajućeg broja izbornih predmeta. Istodobno smjer nije specijalizacija, jer sadrži propisane obvezne predmete koji obuhvaćaju srodna znanja i metode koja završenom stručnjaku omogućuju snalaženje na širem području tekstilne struke i u prvom redu ga priprema za diplomski studij.

 

Sveučilišni prijediplomski studij