unizg Pretraga

Sveučilišni diplomski studij

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Tekstilne tehnologije i inženjerstva studenti su osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanja problema.

Značajni udjel prirodno-znanstvenih, općeinženjerskih i tekstilno-tehnoloških predmeta u studijskom programu omogućava magistru struke da se brzo uklopi u bilo koju fazu proizvodnje u poduzeću, kao i da stekne cjelokupnu sliku proizvodnog procesa u većem poduzeću, organizira i rukovodi bilo kojim dijelom procesa ili cijelim procesom proizvodnje te da pruži  svoj prilog racionalizaciji i unapređenju proizvodnje.

Također je osposobljen za projektiranje, organiziranje i vođenje procesa u tekstilnim poduzećima, u svim dijelovima tekstilne tehnologije, a posebice u području smjera svog studija. Osposobljen je za kreativni rad na razvoju i brzom transferu suvremenih tehnologija u konkretnim proizvodnim procesima. Također se može zaposliti u trgovačkim kućama, te u srednjim školama kao nastavnik stručnih predmeta. Kroz mogućnost znanstvenog i stručnog poslijediplomskog usavršavanja, otvara se i mogućnost zapošljavanja u znanstveno-nastavnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

U smjerovima Industrijski dizajn tekstila i Industrijski dizajn odjeće proširuju se znanja iz tehnologija izrade tekstila i odjeće istodobno s vještinama njihovog likovnog kreiranja.  Inženjerska znanja i poznavanje tekstilne tehnologije omogućuju studentu da svoja stečena znanja uspješno primijeni u kreiranju tekstila i odjeće. Stručnjak je po završetku studija na ovim smjerovima, uz već spomenute kompetencije, sposoban i procijeniti likovno-dizajnersku vrijednost proizvoda i potaknuti napredak u tom aspektu proizvodnje.

Sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo se dijeli na 5 smjerova čiji upisni predmeti omogućuju specifičnu usmjerenost obrazovanja:

Na 2. godini studija (u 3. i 4. semestru) mogućnost odabira izbornog predmeta Stručna praksa D-TTI

Sveučilišni diplomski studij