unizg Pretraga

Cijene skripti, udžbenika i priručnika

Značajni dio aktivnosti nastavnika Fakulteta usmjeren je izradi i tisku sveučilišnih udžbenika, znanstvenih i stručnih publikacija kao značajne literaturne podloge za uspješno savladavanje nastavnih programa. Kao vrsni znanstvenici i stručnjaci, uključeni su također u projekte Leksikografskog zavoda kao autori članaka u pojedinim svescima Tehničke enciklopedije i Tehničkog leksikona.

U početku sveučilišnog obrazovanja tekstilnih stručnjaka literatura je bila prvenstveno vezana uz knjige inozemnih autora ili su pojedini tematski sadržaji rađeni kao opširni pregledni radovi koji su objavljivani u časopisu Tekstil. U ono vrijeme sveučilišna je literatura za potrebe studenata - zbog složenosti tiskanja i velikih financijskih troškova - bila ograničena na interne skripte i pisane materijale vezane za pojedini predmet ili izvođenje vježba. Te su publikacije s velikim entuzijazmom radili nastavnici, dok su tehničku izvedbu i umnažanje obavljali studenti tehnikom matrica na geštetneru. U ono pionirsko vrijeme interne su skripte bile značajan temelj za obrazovanje studenata i podloga za izdavanje sveučilišnih udžbenika iz područja tekstilstva u narednom razdoblju.

U početnom razdoblju samostalnog djelovanja Fakulteta izdavačka djelatnost nastavnika je proširena, iako ograničena tehničkim mogućnostima tiska, a financijske troškove snosio je Fakultet.

Razvoj računalne opreme i mogućnost suvremenog tiska, te financijska potpora Ministarstva, omogućili su da se znatno poveća broj i opseg literature za potrebe nastave. Izdanje sveučilišnih udžbenika vodilo je Povjerenstvo za sveučilišnu i nastavnu literaturu. Proširenjem djelatnosti, na Fakultetu je formiran Ured za izdavačku djelatnost u čijem je djelokrugu rada - osim izdavanja sveučilišnih udžbenika - sadržano i izdavanje ostalih publikacija (fakultetski udžbenici, znanstvene i stručne knjige, brošure, zbornici i sl.) te uređenje i ažuriranje web stranice Fakulteta, e–učenje, izdavanje e – časopisa TEDI, te suradnja sa Studentskom organizacijom u izdavanju TnT.

Prema suvremenoj strategiji sveučilišne nastave i e–učenja izrađeno je i odobreno nekoliko sveučilišnih e-udžbenika čija objava prvenstveno ovisi o tehničkim mogućnostima informacijske opreme Fakulteta.

Djelatnici Fakulteta objavili su velik broj temeljnih udžbenika vezanih uz nastavni proces te stručne knjige i udžbenika koji se mogu koristiti i na drugim obrazovnim institucijama (Prilog).

Cijene skripti, udžbenika i priručnika