unizg Pretraga

Ured za izdavačku djelatnost

Ured za izdavačku djelatnost je osnovan 2009. godine kada je djelokrug rada, osim izdavanja sveučilišnih udžbenika, obuhvaćao izdavanje i ostalih publikacija (fakultetski udžbenici, znanstvene i stručne knjige, brošure, zbornici i sl.), te uređenje i ažuriranje web stranice Fakulteta, e–učenje, izdavanje e – časopisa TEDI, te suradnju sa Studentskom organizacijom u izdavanju časopisa TnT.

Djelatnosti

Tekstilno-tehnološki fakultet ima bogatu publicističku djelatnost koja se očituje u broju izdanih sveučilišnih i fakultetskih udžbenika, skripti, monografija, priručnika, rječnika, brošura i zbornika radova.

Tročlano Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu prikuplja prijave znanstvene/nastavne/stručne literature, imenuje recenzente, sastavlja upute recenzentima, zaprima recenzije, vodi postupak odobravanja djela, ažurira web listu dostupnih publikacija, koordinira raspodjelu tiskanih publikacija u suradnji s autorom/autorima/urednikom i službama Fakulteta.

5. redovita sjednica FV-a, 21.02.2022.

Imenuju se članovi Ureda za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, voditeljica
 2. Prof. dr. sc. Branka Vojnović, zamjenica voditeljice
 3. Izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović, članica
 4. Doc. dr. sc. Karla Lebhaft, članica
 5. Dr. sc. Davor Jokić, član

 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

5. redovita sjednica FV-a, 18.12.2023.

U Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuju se kako slijedi:

 1. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, voditeljica
 2. Prof. dr. sc. Branka Vojnović, zamjenica voditeljice
 3. Prof. art. Andrea Pavetić
 4. Prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić
 5. Prof. dr. sc. Livio Racane
 6. Prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič
 7. Izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz

Ured za izdavačku djelatnost