unizg Pretraga

Istraživački rad

Područja i polja istraživačkog rada TTF-a

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet posjeduje značajan istraživački potencijal koji potvrđuju scientometrijski podaci kao i brojni nacionalni i međunarodni istraživački projekti u različitim programima. Inovativnost djelatnika TTF-a se ogleda u broju patenata, po čemu je TTF vodeća sastavnica unutar Sveučilišta u Zagrebu.

TTF je jedina akademska institucija u Hrvatskoj koja može kvalitetno pratiti svjetske znanstvene i umjetničke trendove prvenstveno u području tekstilne tehnologije.

Istraživački rad se osim u tehničkom području provodi i u prirodoslovnom, društvenom, humanističkom i umjetničkom području.

Sukladno istraživačkoj izvrsnosti i dugogodišnjem iskustvu u području tekstila, eksperti s TTF-a uključeni su u rad Europske tehnološke platforme i izradu Istraživačke strategije TTF-a za razdoblje 2014–2020., u okviru koje su identificirane teme budućih istraživanja usmjerenih na podizanje izvrsnosti TTF-a preko "trokuta znanja" (znanost – inovacije – obrazovanje) i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

U Strategiji istraživačkog rada do 2020. navedene su strateški značajne teme istraživanja i inovacijskog razvoja objedinjene u temi: NAPREDNI TEKSTILNI MATERIJALI I NAPREDNE TEHNOLOGIJE.

Ovaj smjer istraživanja je potvrđen i kroz proces mapiranja znanstveno-istraživačkog i inovacijskog potencijala TTF-a koji je proveden u okviru IPA projekta BISTEC (BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network, koji koordinira Sveučilište u Zagrebu: travanj 2013.-ožujak 2015.).

Kako se na TTF-u uz istraživanja u tekstilnoj tehnologiji, njeguju i istraživanja u prirodoslovnom, društvenom, humanističkom i umjetničkom području, a koja se mogu uklopiti u teme definirane EU programskim okvirom za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u istraživačku strategiju TTF-a su kao teme istraživanja uključene Izvrsna znanost, Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi.

Istraživački rad