unizg Pretraga

Projekti

Na TTF-u se provodi nekoliko istraživačkih projekata te projekati suradnje s gospodarstvom.

Broj projekata u tijeku: 123

Nacionalni 60%

Međunarodni 40%

Svi projekti po kategorijama

 • HRZZ Istraživački (IP)

  45 / 33%
  45
 • HRZZ Uspostavni istraživački (UIP)

  27 / 20%
  27
 • HRZZ – Projekti razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

  22 / 16%
  22
 • Strukturni

  20 / 14%
  20
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

  11 / 8%
  11
 • Cost program

  7 / 5%
  7
 • Bilateralni

  3 / 2%
  3
 • 0%10%20%30%40%

Projekti