unizg Pretraga

Odabrana poglavlja iz matematike

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Izrada i obrana seminarskog rada

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Laplaceova transformacija i primjena. Linearno programiranje (simpleks metoda i primjena). Odabrana poglavlja iz numeričkih metoda. Odabrana poglavlja iz statistike.

Cilj predmeta

Upoznavanje s matematičkim metodama i primjenama u području teme doktorske teze.

Literatura potrebna za ispit

  • I. Ivanšić, Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija, Liber, Zagreb, 1978.
  • N. Limić, H. Pašagić, Č. Rnjak, Linearno i nelinearno programiranje, Informator, Zagreb, 1978.
  • Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
  • I. Ivanšić, Numerička matematika, Element, Zagreb
  • F. Scheid, Shaum's Outline of Numerical Analysis, McGraw-Hill Book Company
  • M. R. Spiegel, L. J. Stephens, Statistics, 3rd Edition, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill Book Company New York, 1999.
  • Predviđeno je korištenje programskih paketa pri izradi seminarskih radova kao i dodatna preporučena literatura

Odabrana poglavlja iz matematike

Povezane teme