unizg Pretraga

Stroj za toplotno spajanje umjetnih polimernih materijala pomoću kondukcije (vrućeg klina) i konvekcije (vrućeg zraka)

PROIZVOĐAČ I MODEL

Pfaff/ Weldchampion 8304‐020


Lokacija

Zavod za odjevnu tehnologiju


Kontakt osoba:

Prof.dr.sc. Dubravko Rogale
dubravko.rogale@ttf.unizg.hr


Primjena:

Toplotno spajanje umjetnih polimernih materijala kondukcijom i konvekcijom.


Tehničke značajke:

  • Snaga: 1000 W
  • Temperatura spajanja: do. 650 ° C kondukcijom i do 450 ° C konvekcijom
  • Brzina spajanja: do 10 m/min
  • Potrošnja stlačenog zraka: vrući klin (kondukcija) 30 l / min te vrući zrak (konvekcija) 60-120 l / min.

Stroj za toplotno spajanje umjetnih polimernih materijala pomoću kondukcije (vrućeg klina) i konvekcije (vrućeg zraka)