unizg Pretraga

Stroj za ultrazvučno spajanje umjetnih polimernih materijala

PROIZVOĐAČ I MODEL

Pfaff/ Seamsonic 8310‐003


Lokacija

Zavod za odjevnu tehnologiju


Kontakt osoba:

Prof.dr.sc. Dubravko Rogale
dubravko.rogale@ttf.unizg.hr

 

 
 


Primjena:

Ultrazvučno spajanje umjetnih polimernih materijala.


Tehničke značajke:

  • Frekvencija: 35 kHz
  • Rotirajući disk: od slitine aluminija i titana
  • Brzina spajanja: 0,6 – 13,6 m/min
  • Debljina spojenog kompozita materijala: 50 μm - 2 mm
  • Sila spajanja: 0 ‐ 800 N

Stroj za ultrazvučno spajanje umjetnih polimernih materijala