unizg Pretraga

Stručna praksa D-TTI

NOSITELJI


Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

SURADNICI

Izv. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, za TTI/TKME
Izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar, za TTI/PMT
Izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak, za TTI/ OI
Izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić, za TTI/IDO
Prof. art. Andrea Pavetić, za TTI/IDT

ŠIFRA PREDMETA

230243

STUDIJ, SMJER

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila
TTI – diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

SATNICA

8 (0+8+0)

ECTS

4

PROVJERA ZNANJA

Obavljena stručna praksa, izrađen Dnevnik stručne prakse

OBLIK PROVOĐENJA NASTAVE

Vježbe, terenska nastava

  ISHODI UČENJA


  Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći:

  • analizirati i primijeniti stečena znanja i suvremene spoznaje iz područja tekstilne tehnologije u realnom radnom okruženju s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera,
  • analizirati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao,
  • procijeniti slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge,
  • unaprijediti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci,
  • vrjednovati novostečene praktične vještine kroz analizu i rješavanje inženjerskih problema.

   

  obveze studenata

  Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom).

  CILJevi PREDMETA

  • upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilne tehnologije praktičnim vještinama, a s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera,
  • upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu,
  • razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci,
  • osposobiti studente za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad.

  Stručna praksa D-TTI