unizg Pretraga

Terotehnologija

NOSITELJ

prof. dr. sc. Sandra Bischof

ŠIFRA PREDMETA:

230142

STUDIJ, SMJER:

TTI - diplomski, smjer  Projektiranje i menadžment tekstila 
TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija 
TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo 
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila 
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće 

SATNICA

3 (2+0+1)

ECTS:

4

PROVJERA ZNANJA:

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe, pismeni ispit

PREDUVJET ZA ISPIT:

Nema.

OBLIK PROVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja, seminari

VRSTA VJEŽBI:

Seminari

ISHODI UČENJA:

 • Student će biti u stanju
 • Definirati pojam i razvoj terotehnologije.
 • Objasniti ciljeve terotehnologije u tekstilnoj, odjevnoj i obućarskoj industriji.
 • Definirati životni vijek tehničkog sustava i analizirati vezane troškove.
 • Klasificirati kvarove tehničkih sustava u tekstilnoj, odjevnoj i obućarskoj industriji.
 • Klasificirati pouzdanost tehničkih sustava uvedenih u tekstilne, odjevne i obućarske  proizvodne pogone u sklopu Industrije 4.0.
 • Opisati konfiguraciju tehničkih sustava u tekstilnoj, odjevnoj i obućarskoj industriji.
 • Analizirati raspoloživost i sposobnost održavanja tehničkih sustava.
 • Optimizirati proizvodnju u proizvodnim pogonima tekstilne, odjevne i obućarske industrije u realnom vremenu.

Opisati tekstilne tehnologije i organizaciju održavanja tehničkih sustava u proizvodnim pogonima tekstilne, odjevne i obućarske industrije usmjerenu na produktivnost i efikasnu upotrebu resursa.
 

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja. Terotehnološke aktivnosti. Stupanj terotehnološke povoljnosti. Produkcija u eksploatacijskom vijeku tehničkog sustava. Razvoj koncepta terotehnologije. Opseg terotehnologije. Metode terotehnološkog koncepta. LCC (Life Cycle Costs) - upravljanje troškovima cijelog životnog vijeka sredstva. Održavanje tehničkih sustava i organizacija. Projektiranje organizacije i organizacijska struktura. Tehničko sredstvo, tehnički sustav, podsustav, tehnička dijagnostika. Ekonomičnost, sigurnost, pouzdanost, radni uvjeti sustava. Kontrola i optimizacija proizvodnje u realnom vremenu. Metode procjena isplativosti investicije. Analiza funkcije tehničkih sustava. Stanje kvara tehničkog sustava. Početni i slučajni kvarovi. Kvarovi zbog istrošenosti. Učestalost i pojavnost kvarova. Inherentni  i neinherentni kvarovi. Efektivnost tehničkih sustava. Funkcija kriterija. Funkcija tehničkog sustava. Troškovi efektivnosti. Pouzdanost tehničkih sustava. Održavanje tehničkih sustava. Cilj održavanja tehničkih sustava. Terotehnološki postupci. Tehnološke inovacije. Koncept industrije 4.0 u tekstilnoj, odjevnoj i obućarskoj industriji.

 

CILJ PREDMETA:

Stjecanje znanja neophodnih za razumijevanje i osiguranje tehnički dobro organizirane i upravljane funkcije održavanja u životnom vijeku tehničkih sustava u tekstilnoj, odjevnoj i obućarskoj industriji u sklopu Industrije 4.0.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT:

 • A. Szczotok (ed.): Terotechnology, 2020
 • J. Wojtysiak: System Approach to the Research Process in Problems of Textile Engineering and Technology, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe October / December 2003, Vol. 11, No. 4 (43)
 • E. Rejec: Terotehnologija, Informator, Zagreb, 1974.
 • Campbell, John Dixon_ Reyes-Picknell, James V-Uptime _ strategies for excellence in maintenance management-Taylor _ Francis (2016) International Standard Book Number-13: 978-1-4822-5238-5 (eBook - PDF)
 • Ž. Knezić, Ž. Penava, D. Rogale, A. Švaljek: Kvalitetno održavanje postrojenja u funkciji proizvodnog procesa, Tekstil 62 (2013) , 9-10; 370-379 ISSN 04925882
 • M. Mikulčić, Ž. Knezić, D. Rogale, Ž. Penava: Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila, Koža i obuća, 68 (2019), 4; 38-45
 • Knezić Ž., Brlečić M.: Smanjenje požarnog rizika edukacijom djelatnika i kvalitetnim održavanjem postrojenja u tekstilnoj industriji, IX stručni skup vatrogasaca, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, Opatija, Hrvatska, 25. - 26. travnja 2013.

DOPUNSKA LITERATURA:

 • S. Belak, D. Čičin-Šain: Razvoj koncepta terotehnologije, Pomorstvo, 19. (2005), str. 79-87
 • Nikolić G., Čala I., Alić-Kostešić V.: Metode planiranja u tekstilnoj industriji, sveučilišni udžbenik, TTF-Zrinski, Zagreb 2010
 • L. R. Higins: R.K. Mobley: Maintenance Engineering Hand Book, Mc Graw Hill, Now York, 2002, sixth edition,
 • B. Aberšek, J. Flašker, VZDRŽEVANJE sistemi, strategije, procesi in optimiranje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terotehnologija