unizg Pretraga

Modno novinarstvo

Nositelji

prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Šifra predmeta

230122

Studij, smjer

Diplomski sveučilišni

Satnica

2+0+2

ECTS

4

Provjera znanja

Seminari

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i seminarski radovi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:

• Klasificirati ključne novinske rodove uz pripadajuće temeljne odrednice.
• Kritički prosuditi zakonitosti stvaranja medijskih sadržaja s obzirom ciljnu skupinu i vrstu pisane komunikacije.
• Procijeniti primjeren stil pisanja za pojedini medij.
• Oblikovati novinsku objavu primjerenu pojedinom mediju.
• Analizirati tipove novinskih članaka i njihove karakteristike.
• Preporučiti adekvatnu strukturu objave u domeni odnosa s javnošću.

Okvirni sadržaj predmeta

Novinarsko komuniciranje u segmentu mode i dizajna. Digitalni mediji i novi novinarski narativi. Odlike pisanja s obzirom na ciljnu skupinu. Identifikacija strukture modnih časopisa i dominantnih novinskih rodova. Odlike temeljnih novinskih formata. Proces pisanja modnih objava kroz šest faza. Pisana komunikacija u odnosima s javnošću.

Cilj predmeta

- osposobiti studente za kritičko preispitivanje odlika postojećih novinskih rodova, zakonitostima stvaranja medijskih sadržaja te usklađenosti s etičkim pristupima izvještavanja
- upoznati studente s elementarnim odrednicama modnog novinarstva u kontekstu različitih medija
- osposobiti studente za samostalno oblikovanje objava iz područja mode sukladno specifičnostima pojedinog medija i odnosa s javnošću.

Literatura

Swanson K. K., Everett J. C.: Writing for the fashion business, Fairchild Books, 2008.
Malović, S.: Osnove novinarstva; Golden Marketing-Tehnička knjiga, 2005.
Salopek Čubrić, I; Bartolić, S.: Fashion journalism – historical overview and evolution from print to digital media, Zbornik radova kongresa International symposium of current developments in science, technology and social sciences
Salopek Čubrić, I.: Public Relations in Fashion and Textiles: Focus group research, Zbornik radova 6th International Textile Conference
Mandurić, Tea; Ritoša, Sara; Salopek Čubrić, Ivana: An Analysis of the communication aspect and content of fashion magazines over time, Zbornik radova kongresa Current Scientific Research
 

 


 

 

 

 

 

 


 

Modno novinarstvo