unizg Pretraga

Sveučilišni prijediplomski studij

Prijave, razredbeni postupak i provedba upisa za 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20232024/.

U općem dijelu natječaja (točke 1. - 11.) dani su naputci vezani uz prijave za upis i razredbeni postupak kojih će se Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet pridržavati te ih ponajprije treba pročitati.

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održavaju se sljedeći sveučilišni prijediplomski studijski programi:

1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI (smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija), sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće), sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

2. Tekstilni i modni dizajn - TMD (smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila), sveučilišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb)

Provjera posebnih sposobnosti (provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) provodi se za studijske programe: 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO i  2. Tekstilni i modni dizajn - TMD.

Za studijski program: 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ne provodi se provjera posebnih sposobnosti.

Napomena: pristupnici koji ostvaruju pravo Izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu, ispuniti Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti pojedinog studijskog programa, pristupiti provjeri posebnih sposobnosti te prijeći RAZREDBENI PRAG (vidi studijske programe 1a. i 2.).

Izravni upis imaju pristupnici s osvojenim jednim od prva tri mjesta na održanim natjecanjima učenika (vidi pod d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća).

Pristupnici koji su pristupili i prešli RAZREDBENI PRAG za studijske programe 1a. i 2., a nisu pristupili ljetnom upisnom roku za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija, za upis u iste programe na jesenskom upisnom roku, priznaje im se postignuti rezultat provjere posebnih sposobnosti s ljetnog upisnog roka. Pristupnici su dužni, kroz aplikaciju Postani student, ponovno dostaviti ispunjeni Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti već odabranog i položenog studijskog programa u ljetnom roku, bez uplate troškova provedbe istih.

Izrazi za fizičke osobe koji se u ovom tekstu upotrebljavaju u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika  (osnovna razina)  do 360 bodova
 • Kemija, Fizika ili Strani jezik* do 140 bodova

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 0 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia u disciplini Modni dizajn i tehnologija, Dizajn modnih dodataka ili Izrada modnog proizvoda,             
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije                                  

IZRAVNI UPIS  (1000 bodova)

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi  do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika (osnovna razina) do 360 bodova
 • Kemija, Fizika ili Likovna umjetnost* do 140 bodova

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

 1. Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
 • provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti do 200 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od tri dijela:

1. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,

2. kreiranja tekstila i

3. kreiranja odjeće.

Prvi dio traje 3 sata (180 minuta), a drugi i treći dio zajedno 3 sata (180 minuta). Razredbeni ispit traje ukupno 6 sati (360 minuta) i provodi se u jednom danu. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti za ovaj studijski program se provodi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:

1. Za crtanje sjedeće figure prema živom modelu:

 • dasku za crtanje ili deblji karton kao podlogu za crtanje,
 • papir dimenzija cca 50 x 70 cm i
 • crtaću tehniku i po potrebi sredstvo za fiksiranje crteža.

2. Za kreiranje tekstila:

 • podlogu formata A4 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

3. Za kreiranje odjeće:

 • papir najmanje formata A4 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a položio je obvezne ispite državne mature osnovne ili više razine, može se upisati na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ili stručni prijediplomski studij  3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT ili 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT, smjer: DO.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia u disciplini Modni dizajn i tehnologija, Dizajn modnih dodataka ili Izrada modnog proizvoda,             
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz područja Tekstilne tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije                      

IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 100 bodova (50%).

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn - TMD,  smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi  do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi                                                          

 • Hrvatski jezik (viša razina) do 100 bodova
 • Strani jezik (osnovna razina)  do 50 bodova
 • Likovna umjetnost*   do 50 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti**

 • provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti do 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:

 1. crtanja mrtve prirode,
 2. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 3. kreiranja tekstila i
 4. kreiranja odjeće.

Razredbeni ispit traje ukupno 10 sati (600 minuta), a provodi se u dva uzastopna dana. Prva dva dijela provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti provode se tijekom prvog dana, pri čemu svaki dio traje 3 sata (180 minuta), a druga dva dijela zajedno u vremenu od 4 sata (240 minuta) drugi dan. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti provodi se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

Pribor koji pristupnici trebaju donijeti:

1. Za crtanje mrtve prirode i sjedeće figure prema živom modelu:

 • dasku za crtanje ili deblji karton za podlogu za crtanje,
 • papir dimenzija cca 50 x 70 cm i
 • crtaću tehniku i po potrebi sredstvo za fiksiranje crteža.

2. Za kreiranje tekstila:

 • podlogu formata A4 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

3. Za kreiranje odjeće:

 • papir formata A3 i
 • jednu ili više crtaćih i/ili slikarskih likovnih tehnika.

Ukoliko pristupnik nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti, a položio je obvezne ispite državne mature osnovne ili više razine, može se upisati na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI ili stručni prijediplomski studij 3. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT ili 3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija - TOOT, smjer: DO.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća                    

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanju učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia u disciplini Modni dizajn i tehnologija, Dizajn modnih dodataka ili Izrada modnog proizvoda

IZRAVNI UPIS  (1 000 bodova)

**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova (50%).

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti:

Prijave za  provjeru posebnih sposobnosti (provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) za studijske programe 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) i 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD se predaju osobno u studentskoj referadi, putem e-mail adrese referada@ttf.unizg.hr s naznakom Prijava za provjeru posebnih sposobnosti ili putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – prijava za razredbeni ispit, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb ispunom obrasca dostupnim na poveznici https://www.ttf.unizg.hr/sveucilisni-prijediplomski-studij/213

 • za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 26. lipnja 2023. godine;
 • za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 28. kolovoza 2023. godine.

Pristupnik može pristupiti provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti za dva studijska programa: 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) i 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD, ali se pritom treba prijaviti za provjeru ispunom dva zasebna prijavna obrasca dostupnim na poveznici s naznakom pojedinog studijskog programa (i pripadajućeg smjera).

Uz popunjenu prijavu pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 40,00 EUR, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Pristupnici mogu pristupiti provjeri sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti za dva studijska programa: 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) i 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD, ali se pritom treba prijaviti za provjeru ispunom dva zasebna prijavna obrasca dostupnim na poveznici s naznakom pojedinog studijskog programa (i pripadajućeg smjera).

Postupak provjere posebnih sposobnosti:

Provjera posebnih sposobnosti za studijski program 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) provoditi će se na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb (prema naknadno objavljenom rasporedu):

 • za srpanjski razredbeni rok 5. srpnja 2023. godine  - prvi dio s početkom u 9:00 sati, a drugi i treći dio s početkom u 13:00 sati;
 • za rujanski razredbeni rok 6. rujna 2023. godine (u slučaju nepopunjavanja upisne kvote u srpanjskom razredbenom roku).

Pristupnici su obvezni pristupiti na oba dijela razredbenog  ispita. U slučaju nepristupanja jednom dijelu provjere posebnih sposobnosti, smatrati će se da je pristupnik odustao od postupka provjere te će biti diskvalificiran.

Provjera posebnih sposobnosti za studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD provoditi će se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb (prema naknadno objavljenom rasporedu na mrežnim stranicama Fakulteta):

 • za srpanjski razredbeni rok 3. srpnja 2023. godine - prvi dio s početkom u 9:00 sati, a drugi dio s početkom u 13,00 sati. Treći i četvrti dio provjere provoditi će se 4. srpnja 2023. godine s početkom u 09:00 sati.
 • za rujanski razredbeni rok 4. i 5. rujna 2023. godine (u slučaju nepopunjavanja upisne kvote u srpanjskom razredbenom roku).

Pristupnici su obvezni pristupiti na sva četiri dijela razredbenog  ispita. U slučaju nepristupanja jednom dijelu provjere posebnih sposobnosti, smatrati će se da je pristupnik odustao od postupka provjere te će biti diskvalificiran.

Pristupnici su obvezni na ispit ponijeti osobnu iskaznicu ili bilo koju ispravu sa slikom, a strani državljani putovnicu. Raspored pristupnika po prostorijama biti će naknadno objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prigovori na rezultate razredbenog postupka: 

Prigovori na rezultate provjere likovnih sposobnosti i kreativnosti (za studijske programe 1a. i 2.)  zaprimaju se u Urudžbenom uredu naslovljeni na Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka, na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb kako slijedi:

 • za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 6. srpnja 2023. godine do 11:00 sati;
 • za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 7. rujna 2023. godine do 11:00 sati.

Prigovori će se rješavati uz osobnu prisutnost pristupnika na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb kako slijedi:

 • za srpanjski razredbeni rok 6. srpnja 2023. godine u 12:00 sati;
 • za rujanski razredbeni rok 7. rujna 2023. godine u 12:00 sati.

Provedba upisa studenata: 

Upisi studenata na sveučilišne prijediplomske studije (studijske programe 1., 1a. i 2.) provoditi će se u studentskoj referadi na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb:

 • u srpanjskom upisnom roku  20. i 21. srpnja 2023. godine te
 • u rujanskom upisnom roku 19. i 20. rujna 2023. godine.

Pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 50,00 EUR, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526452-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za upis – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Osim gore navedenog pristupnici trebaju priložiti sljedeće isprave: Domovnicu (može iz e-građani, ne stariju od 6 mjeseci), Izvod iz matice rođenih (može iz e-građani, ne stariji od 6 mjeseci), jednu fotografiju dimenzija 4x6 cm, Prijavni list za upis na sveučilišni prijediplomski studij (OB-118/2), Obrazac privole ispitanika (OB-110/1).

 

Postupak prijave i uvjeti upisa za pristupnike u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Pristupnici za upis na studijske programe u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske se mogu prijaviti na studijske programe 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI i  2. Tekstilni i modni dizajn – TMD putem Molbe uz koju je potrebno priložiti sve dokumente navedene u točki 8. općeg dijela Natječaja za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Za studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD je potrebno priložiti i prijavu za  provjeru posebnih sposobnosti (provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) na obrascu dostupnom na poveznici https://www.ttf.unizg.hr/sveucilisni-prijediplomski-studij/213 te potvrdu o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 40,00 EUR, a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451-OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru – IME I PREZIME (upisati ime i prezime pristupnika).

Prijave za studijski program (sa svim pravovaljanim dokumentima iz Općeg dijela Natječaja, točka 8.) i provjeru posebnih sposobnosti se predaju osobno u studentsku referadu, šalju putem e-mail adrese referada@ttf.unizg.hr ili šalju putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – prijava za studij/Hrvati izvan Republike Hrvatske, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, kako slijedi:

 • za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 26. lipnja 2023. godine;
 • za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 28. kolovoza 2023. godine.

 

Obvezni uvjeti za pristupnike Hrvate izvan Republike Hrvatske su:

 1. znanje hrvatskog jezika razina B1, znanje engleskog jezika razina B2 i
 2. priznata inozemna školska kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju (priznavanje preko Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)

 

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 600 bodova

b) Na temelju motivacijskog pisma do 400 bodova

 

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn - TMD, smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 200 bodova

b) Na temelju motivacijskog pisma do 200 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti**

 • provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti do 600 bodova

 

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:

 1. crtanja mrtve prirode,
 2. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
 3. kreiranja tekstila i
 4. kreiranja odjeće.

 

Razredbeni ispit traje ukupno 10 sati (600 minuta), a provodi se u dva uzastopna dana. Prva dva dijela provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti provode se tijekom prvog dana, pri čemu svaki dio traje 3 sata (180 minuta), a druga dva dijela zajedno u vremenu od 4 sata (240 minuta) drugi dan. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti provodi se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.

**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova (50%).

Postupak provjere posebnih sposobnosti za pristupnike u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske i upisi provoditi će se prema prethodno definiranom hodogramu.

Mjesto provođenja razredbenih ispita je podložno promjeni.

Postavljeno: 14.04.2023.

Sveučilišni prijediplomski studij