unizg Pretraga

Alumni

AMAC / AMCA

Kratica AMAC ili AMCA stvorena je od lat. riječi Almae Matris Croaticae Alumni, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove.

Osnivanje sličnih udruga, praksa je u sveučilišnim centrima u svijetu, pa tako i u našoj zemlji zadnjih 10 godina dolazi do njihova osnivanja. Svi oni organizirani su u domaći odjeljak AMAC Domus. Ogranci AMAC-a postoje i izvan zemlje i organizirani su u inozemni odjeljak AMAC - Mundus. 

AMAC udruge djeluju u sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Aziji i Africi. Njihov rad posebno se iskazao u ratnim godinama u Hrvatskoj kad su pružile neprocijenjivu pomoć u promicanju Hrvatske u svijetu, te svakoliku materijalnu pomoć.

Razloga za osnivanje takvih udruga ima mnogo. Nabrojati će se one najvažnije:

 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Fakulteta
 • stvaranje i intenziviranje kontakata i veza između bivših studenata Fakulteta
 • očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta
 • skrb za razvitak i napredak Fakulteta
 • razvitak disciplina koje sa na Fakultetu izučavaju i promicanje ugleda struke
 • poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu
 • uspostave i razvitak suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja tekstila te njihove primjene
 • stručno i znanstveno usavršavanje članova udruge
 • utjecanje na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša

Tijela Udruge, Nadzorni odbor i Povjerenstva AMCA TTF te AMCA TEAM za mandatno razdoblje 2016. - 2020.

Predsjednica
Prof. emerita Ana-Marija Grancarić

Potpredsjednik
Marijan Špiljak, dipl. ing.

Tajnica
Doc. dr. sc. Lea Botteri

Predsjedništvo
Prof. dr. sc. Sandra Bischof
Prof. emerita Ana-Marija Grancarić
Marijan Špiljak, dipl. ing.
Doc. dr. sc. Lea Botteri
Dr. sc. Miroslav Trgo
Prof. emeritus Ivo Soljačić
Prof. dr. sc. Tanja Pušić
Vinko Barišić, dipl. ing.
Agata Vinčić. dipl. ing.
Olga Kolobarić, dipl. ing.
Gđa. Milica Rihtarec
Ferid Jakupović, dipl.ing. – pridruženi Inozemni član

Nadzorni odbor
Prof. dr. sc. Edita Vujasinović
Polonca Grilec, dipl. ing.
Štefanija Vargek, ing.

Povjerenstvo za informativnu publikaciju
Prof. emerita Ana-Marija Grancarić
Agata Vinčić, dipl. ing.
Doc. dr. sc. Lea Botteri

Povjerenstvo za ocjenu studentskih radova
Prof. emerita Ana-Marija Grancarić
Prof. dr. sc. Đurđica Parac Osterman
Izv. prof. art., mr.um. Jasminka Končić
Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, prof. likovne kulture

AMCA TTF Team
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Doc. dr. sc. Tihana Dekanić
Doc. dr. sc. Lea Botteri
Branka Brkić, dipl. ing.
Katia Grgić, dipl. ing.

Članovi

Prema Statutu i Odluci Osnivačke skupštine od 17. svibnja 2004. visina članarine AMCA TTF-a iznosi 50 kn godišnje. Ako član uplati višu članarinu, postaje:

 • zlatni član – 500 kn
 • srebrni član – 200 kn
 • brončani član – 100 kn

Sekcije

Povjerenstvo za organiziranje susreta

Doc. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Vedran Đurašević, dipl. ing.
Štefica Vargek, ing.

Povjerenstvo za informativnu publikaciju

Agata Vinčić, dipl. ing.
Dr. sc. Ana Sutlović
Dr. sc. Anita Tarbuk

Povjerenstvo za pomoć pri zapošljavanju

Prof. Ante Vladislavić
Prof. dr. sc. Stana Kovačević
Dr. sc. Dinko Pezelj
Vinko Barišić, dipl. ing.

Alumni

Povezane teme