unizg Pretraga

Dokumenti i obrasci

 

 

 

Statuti i pravilnici

NaslovVrsta
Statut Sveučilišta u Zagrebupdf
Statut TTF-apdf
Pravilnik o radu TSRC-apdf
Pravilnik o preddiplomskom i diplomskom studijupdf
Registar istovrijednosti kolegijapdf
Pravilnik o stručnoj praksi stručni studijpdf
Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebupdf
Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetupdf
Pravilnik o knjižnicipdf
Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebupdf
Pravilnik o posebno istaknutim profesorima TTF-apdf
Pravilnik o radu TTF-a (23.03.2016)pdf
Obrazac za ocjenjivanje zaposlenika na radnom mjestu I. vrste složenosti poslovadoc
Obrazac za ocjenjivanje zaposlenika na radnom mjestu II., III. I IV. vrste složenosti poslovadoc
Pravilnik o dodjeli stipendije SUZ TTF-a za studente poslijediplomskoga sveučilištnog studija TZTpdf
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentorapdf
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenatapdf
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 2019pdf
Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakultetapdf
Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanjapdf
Pravilnik o zaštiti na radupdf
Procjena rizikapdf
Hodogram za postupak ostvarivanja nastvane aktivnosti na drugim visokim učilištimapdf
Interni protokolpdf
Pravilnik o popisu imovine i obveza - potpisanipdf
Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda - potpisanipdf
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora - potpisanipdf
Pravilnik o završnom radu na preddiplomskom sveučilišnom studijupdf
Pravilnik o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studijupdf
Pravilnik o završnom radu na preddiplomskom stručnom studijupdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentorapdf
Pravilnik o fakultetskoj nastavnoj literaturipdf
Odluka FV-a - Pravilnik o fakultetskoj nastavnoj literaturipdf

  

  

  

  

Izbori u zvanja

  

Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika

  

  

 

  

 

  

    
  

    
  

    
  

 

  

Dokumenti i obrasci