unizg Pretraga

Tajništvo Fakulteta

Tajništvo je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja pravne, kadrovske, upravno-administrativne, poslove pripreme i koordinacije izvođenja preddiplomske, diplomske, stručne i poslijediplomske nastave, poslove Ureda za projekte, poslove Knjižnice te stručno-tehničke poslove Fakulteta bitne za svakodnevno djelovanje Fakulteta.

Pruža administrativnu podršku i potporu nastavnicima te administrativne usluge studentima vezane uz studentski status.

Tajnica fakulteta – Sanja Miletić, mag. iur.

Telefon: +385 1 3712 511
Lokacija: soba A-M06, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailsanja.miletic@ttf.unizg.hr
Primanje studenata: Uredovno radno vrijeme za stranke svaki dan od 10h do 12h (soba A-M06)

Tajnica Ureda Dekana - Martina Eškinja, mag. iur.

Telefon: +385 1 3712 512
Lokacija: soba A-M06, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mailmartina.eskinja@ttf.unizg.hr

Tajništvo Fakulteta