unizg Pretraga

Dinamometar za plošne proizvode – maks. 250 kg

PROIZVOĐAČ I MODEL

Apparecchi Branca , Italija


Lokacija

Zavod za projektiranje i menadžment tekstilaKontakt osoba:

Alena Mudrovčić, viši laborant, ing.
alena.mudrovcic@ttf.unizg.hr

 

Primjena:

Dinamometar se koristi za ispitivanje vlačnih svojstava plošnih proizvoda postupkom kidanja epruvete u obliku trake (ISO 13934), Grab test (DIN 53858) i postupak probijanja s kuglom.

 

 

 
Tehničke značajke:

  • Područje ispitivanja je 50 kg i 250 kg.
  • Uređaj radi na principu konstantne brzine istezanja.

Dinamometar za plošne proizvode – maks. 250 kg