unizg Pretraga

Uređaj za mjerenje otpornosti tehničkih tekstilnih plošnih proizvoda na dvoosna ciklička naprezanja

PROIZVOĐAČ I MODEL

Konsenzualni patent PK20150735


Lokacija

Zavod za projektiranje i menadžment tekstilaKontakt osoba:

Prof.dr.sc. Stana Kovačević
stana.kovacevic@ttf.unizg.hr


Primjena:

Mjerenje otpornosti tehničkih tekstilnih plošnih proizvoda na dvoosna ciklička naprezanja.


Tehničke značajke:

  • Podesiv broj ciklusa u minuti.
  • Podesivo cikličko opterećenje uzorka.
  • Mogućnost zadavanja predopterećenja.
  • Površina uzorka za ispitivanje: 20cm x 20cm.

Uređaj za mjerenje otpornosti tehničkih tekstilnih plošnih proizvoda na dvoosna ciklička naprezanja