unizg Pretraga

Uređaj za mjerenje dlakavosti pređe

PROIZVOĐAČ I MODEL

G 565, Zweigle, Njemačka


Lokacija

Zavod za projektiranje i menadžment tekstilaKontakt osoba:

Alena Mudrovčić, viši laborant, ing.
alena.mudrovcic@ttf.unizg.hr

 

Primjena:

Uređaj za mjerenje dlakavosti pređe koristi se za određivanje broja stršećih vlakana na fotometrijskom principu.


Tehničke značajke:

  • Dužine stršećih vlakana koje se mjere: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21 i 25 mm.
  • Pri mjerenju se odabiru 4 dužinske zone.
  • Duljina pređe na kojima se vrši ispitivanje: 25, 50, 100, 200 i 400 m.
  • Brzina ispitivanja: 50 m/min.

Uređaj za mjerenje dlakavosti pređe