unizg Pretraga

HPLC – uređaj za tekućinsku kromatografiju

Proizvođač i model

Agilent Technologies


Lokacija

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologijuKontakt osoba:

Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović
ana.sutlovic@ttf.unizg.hr


Primjena:

Koristi se za razdvajanje komponenata iz smjese na osnovi kemijskih interakcija između supstance koja se analizira i stacionarne faze u koloni.


Tehničke značajke:

  • Binarna pumpa
  • Vakuum degazer
  • Termostatirni automatski injektor
  • UV/VIS DA detector

Još iz kategorije

HPLC – uređaj za tekućinsku kromatografiju