unizg Pretraga

Elektrokinetički analizator SurPASS

Proizvođač i model

Anton Paar GmbH, Graz, Austrija


Lokacija

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologijuKontakt osoba:

Prof.dr.sc. Tanja Pušić
tanja.pusic@ttf.unizg.hr


Primjena:

SurPASS je elektrokinetički analizator za određivanje zeta potencijala (z [mV]) makroskopskih krutih površina na principu mjerenja potencijala strujanja. Ima mogućnost rada s različitim mjernim ćelijama u koje se ulažu uzorci materijala (granule, vlakana, pređa, plošni proizvodi i dr). Dodatno, moguće je i pratiti adsorpciju polielektrolita/tenzida na krutu površinu u ovisnosti o promjeni zeta potencijala.


Tehničke značajke:

  • Potencijal strujanja: -2000 mV … +2000 mV
  • Struja strujanja: -200 μA … +200 μA
  • Otpor ćelije: 5 Ω … 20 MΩ
  • Diferencijalni pritisak: -1000 mbar … +1000 mbar
  • Brzina protoka: 10-300 mL/min

Još iz kategorije

Elektrokinetički analizator SurPASS