unizg Pretraga

TGA – Termogravimetrijski analizator

Proizvođač i model

PerkinElmer; Pyris 1 TGA


Lokacija

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologijuKontakt osoba:

Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac
sflincec@ttf.unizg.hr

Primjena:

Termogravimetrijska analiza omogućava praćenje promjene mase uzorka s povišenjem temperature. Uzorak se zagrijava u posudi tako da temperatura ravnomjerno raste zadanom brzinom, dok se promjena mase bilježi na vagi.


Tehničke značajke:

  • Raspon temperature: 50 – 950°C
  • Maks. masa uzorka: 5-10 mg
  • Posudice za ispitivanje uzoraka: platina ili keramika
  • Atmosfera ispitivanja: dušik, zrak, kisik

Još iz kategorije

TGA – Termogravimetrijski analizator