unizg Pretraga

Moderna umjetnost i dizajn

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina SImončič

Suradnici

Doc. dr. sc. Karla Lebhaft, vanjski suradnik

ŠIFRA PREDMETA

149851

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće
TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled ključnih etapa razvoja moderne umjetnosti i dizajna od kraja 19. stoljeća do danas. Praćenje transformacije šireg i užeg okvira života uvjetovane formiranjem nove, tehničke sredine. Nov odnos prema predmetu: primijenjene umjetnosti i dizajn. Formiranje pravaca u umjetnosti: od impresionizma do apstraktne umjetnosti. Strujanja u umjetnosti i dizajnu do kraja 20.st.

Cilj predmeta

Osposobljavnje za razumjevanje procesa koji su izmjenili cjelokupni vizualni okvir čovjekova života u 20.stoljeću ; otvaranje prema shvačanju suvremenog svijeta, kao i osvještenju značenja umjetnosti i dizajna kao neposrednih izraza suvremenosti. Razvijanje sposobnosti kritičkoga promišljanja zbilje.

Literatura potrebna za ispit

  • Edward Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti 20.stoljeća, Golden Marketing, Zagreb, 2004.
  • M. De Micheli: Umjetničke avangarde 20. stoljeća, NZ matice Hrvatske, 1990.
  • Jocelyn de Noblet: Dizajn, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

Yves Michaud: Umjetnost u plinovitu stanju, Ljevak, Zagreb, 2004.

Moderna umjetnost i dizajn

Povezane teme