unizg Pretraga

S Održavanje tehničkih sustava

NOSITELJ

Josip Petric, dipl. ing., viši predavač

SURADNICI

 

Šifra predmeta:

230123

STUDIJ, SMjeR

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

SATNICA (P+V+S):

4 (2+1+1)

ECTS:

4

PROVJERA ZNANJA

Usmeni ispit

PREDUVJET ZA ISPIT

Nema

OBLIK PROVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, seminari, vježbe, radionice

VRSTA VJEŽBI

Auditorne vježbe

Ishodi učenja:

Student će biti u stanju:

• Prepoznati uzroke zastoja na tehničkim sustavima u proizvodnom pogonu
• Predložiti zaštitne mjere s obzirom na moguće negativne posljedice utjecaja tehničkih sustava na rukovatelja. • • Predložiti metode preventivnog i korektivnog održavanja
• Prepoznati mogućnost poboljšanja održavanja tehničkih sustava
• Primijeniti podloge za suvremeni pristup održavanju tehničkih sustava
• Optimizirati utroške energenata u tehničkim sustavima.
• Primijeniti logistička rješenja pri održavanju s ciljem smanjenja troškova i povećanju kvalitete proizvodnje

Okvirni sadržaj predmeta:

Definiranje procesa održavanja tehničkih sustava i njihova realizacija u  proizvodnim pogonima tekstilne, odjevne i obućarske industrije. Modeli održavanja tehničkih sustava, postojeća rješenja, usklađivanje potreba i mogućnosti. Ljudski resursi, timski rad, utjecaji na produktivnost. Otkrivanje mogućih uzroka zastoja na tehničkim sustavima uz primjerena rješenja. Planiranje održavanja tehničkih sustava (prediktivno i proaktivno održavanje, dugoročno i kratkoročno održavanje, logistička podrška). Prilagodba ili uvođenje novih procesa održavanja tehničkih sustava. Analiza obrazaca i procedura za praćenje procesa održavanja tehničkih sustava. Uvođenje korigiranih procedura za praćenje procesa održavanja tehničkih sustava. Informacijski sustavi održavanja, povezivanje sustava u realnim proizvodnim procesima. Izrada baza podataka, analize  troškova održavanja tehničkih sustava. Optimiziranje utroška sirovina, energenata tehničkih sustava. Uvođenje novog pristupa procesu održavanja tehničkih sustava u proizvodnom procesu u poduzeću. Utvrđivanje stvarnih potreba ljudskih potencijala.

Cilj predmeta:

Osposobiti studente za primjenu teorijskih i praktičnih znanja o organizaciji održavanja  tehničkih sustava u proizvodnim pogonima tekstilne, odjevne i obućarske industrije. Osposobiti studente za primjenu koncepcija održavanja  tehničkih sustava s aspekta održivog razvoja. Osposobiti studente za realno optimiziranje utrošaka energenata u proizvodnom procesu po načelima kružnog gospodarstva.

Literatura za ispit:

Campbell, John Dixon_ Reyes-Picknell, James V-Uptime _ strategies for excellence in maintenance management-Taylor _ Francis (2016) International Standard Book Number-13: 978-1-4822-5238-5 (eBook - PDF)
M. Ben-Daya, S.O. Duffuaa, A. Raouf, J. Knezevic,  D. Ait-Kadi, (Eds.): Handbook of Maintenance Management and Engineering, 2009, ISBN 978-1-84882-472-0
Burduk, A., Chlebus, E., Nowakowski, T., Tubis, A. (Eds.): Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, 2019,
ISBN 978-3-319-97490-3

Članci u časopisu Tekstil:
-Knezić, Željko; Penava, Željko; Rogale, Dubravko; Švaljek, Anđelko: Kvalitetno održavanje postrojenja u funkciji proizvodnog procesa. // Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 62 (2013) , 9-10; 370-379 (članak, stručni). ISSN 04925882,  IF=0,086/2011
Knezić, Željko; Penava, Željko; Stojanović, Milan: Aktivna racionalizacija utroška električne energije u Zlatna igla – Siscia d.o.o. // 4. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo / Penava, Željko; Ujević Darko (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011. 259-264 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)., ISBN 978-953-7105-39-6

Dopunska literatura:

Nikolić G., Čala I., Alić-Kostešić V.: Metode planiranja u tekstilnoj industriji, sveučilišni udžbenik, TTF-Zrinski, Zagreb 2010
Mikulčić M., Knezić Ž., Rogale D., Penava Ž.: Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila // Koža i obuća, 68 (2019), 4; 38-45 (domaća recenzija, pregledni rad, stručni)
B. Aberšek, J. Flašker, VZDRŽEVANJE sistemi, strategije, procesi in optimiranje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005.

S Održavanje tehničkih sustava