unizg Pretraga

Odjevna tehnologija

U programu studija Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija, smjera Odjevna tehnologija, polaznici se osposobljavaju za samostalni rad na inženjerskim poslovima izrade tehnološke dokumentacije za procese krojenja, šivanja i dorade odjeće, analizu vremena i racionalizaciju rada, te planiranja i racionalno trošenje materijala. Također se osposobljavaju za samostalne konstruktore krojeva suvremene odjeće, zatim voditelje proizvodnih linija u tehnološkim procesima proizvodnje odjeće, voditelje pogona, voditelje kontrole, te kao samostalni poduzetnici u privatnom sektoru.

I. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Matematika 3 3 - 6 8
Fizika I 3 2 - 5 6
Računalstvo 2 3 - 5 5
Opća kemija 2 2 1 5 7
Engleski jezik I * 2 2 - 4 4
Njemački jezik I * 2 2 - 4 4
Σ 12 14 1 27 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I - 2 - 2 -

II. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Vlakna I 3 3 - 6 7
Osnove strojarstva 2 2 - 4 5
Tekstilni materijali 3 3 - 6 6
Termodinamika 2 - 2 4 5
Engleski jezik II * 1 2 - 3 2
Njemački jezik II * 1 2 - 3 2
Izborni predmeti 5
Σ 11 10 2 23 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II - 2 - 2 -

III. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Statistika 2 1 1 4 5
Ekonomika 2 - 2 4 5
Engleski jezik III * 1 1 - 2 2
Njemački jezik III * 1 1 - 2 2
Osnove oblikovanja odjeće 2 2 - 4 5
Tehnička priprema proizvodnje odjeće 2 3 - 5 6
Izborni predmeti 7
Σ 11 9 3 23 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III - 2 - 2 -

V. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Konstrukcija odjeće II 2 2 - 4 5
Modeliranje odjeće 1 2 - 3 4
Tehnološki procesi šivanja odjeće 2 3 - 5 6
Stručna praksa OT - 9 1 10 10
Izborni predmeti 5
Σ 5 16 1 22 30

VI. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Računalna konstrukcija odjeće 2 4 - 6 6
Ispitivanje tekstila i odjeće 2 3 - 5 5
Tehnološki procesi dorade odjeće 2 2 - 4 4
Izborni predmeti 10
Završni rad 5
Σ 6 9 - 15 30

*  mogućnost izbora samo jednog stranog jezika

Odjevna tehnologija