unizg Pretraga

S Geometrijsko crtanje

NOSITELJI

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

SURADNICI

 

Šifra predmeta:

230120

STUDIJ, SMJER

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

SATNICA (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS:

4

PROVJERA ZNANJA

Usmeni ispit

PREDUVJET ZA ISPIT

Nema

OBLIK PROVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, vježbe

VRSTA VJEŽBI

Auditorne vježbe

Ishodi učenja:

Student će biti u stanju:
• precizno izvesti geometrijske konstrukcije pravilnih geometrijskih likova i nekih krivulja u ravnini;
• primijeniti omjer zlatnog reza u različitim konstrukcijama;
• objasniti odnose među objektima u ravnini i među objektima u prostoru;
• objasniti osnovne pojmove projiciranja (u Mongeovoj metodi, aksonometriji i perspektivi);
• prikazati (jednostavniji) objekt u prostoru metodom ortogonalnog projiciranja (Mongeova metoda – prikaz pomoću tlocrta, nacrta, bokocrta);
• konstruirati mrežu pravilnog geometrijskog tijela;
• izraditi model pravilnog geometrijskog tijela;
• zaključiti na osnovu tlocrta, nacrta i eventualno bokocrta o kojem se objektu u prostoru radi i skicirati ga;
• na osnovu tlocrta i nacrta, (re)konstruirati objekt u aksonometriji;
• na osnovu tlocrta i nacrta, (re)konstruirati objekt u perspektivi.

Okvirni sadržaj predmeta:

Osnovne geometrijske konstrukcije. Pravilni geometrijski likovi i geometrijska tijela. Krivulje drugog reda. Vrste projiciranja (paralelno i centralno). Ortogonalno projiciranje na dvije/tri međusobno okomite ravnine (Mongeova metoda). Tlocrt, nacrt, bokocrt. Točka. Dužina. Pravac. Ravnina. Geometrijski lik u ravnini. Pravilna geometrijska tijela s osnovicom u Π1/Π2/Π3, te njihov presjek ravninom (ili pravcem) u posebnom položaju. Rekonstrukcija objekta na osnovu njegovih ortogonalnih projekcija (tlocrta, nacrta, bokocrta). Aksonometrijske metode. Osnove centralnog projiciranja. Perspektiva. Metoda probodišta. Zlatni rez i primjene.

Cilj predmeta:

Razviti sposobnost promatranja i vizualnog percipiranja, razviti prostornu percepciju, te smisao za red i preciznost.
Razviti sposobnost analiziranja i modeliranja realnih objekata kroz jednu pojednostavljenu i geometrijski idealiziranu formu.
Razviti sposobnost predočavanja i konstruktivnog rješavanja jednostavnijih ravninskih i prostornih situacija primjenom različitih metoda prikaza 3D objekata pomoću 2D slika/crteža: metoda ortogonalnog projiciranja (tlocrt/nacrt/bokocrt), aksonometrijske metode, perspektiva.
Potaknuti studente na razvijanje produktivnog i stvaralačkog mišljenja (koje se očituje u sposobnosti primjene poznatih metoda rješavanja na nove zadatke, u analizi problema i traženju različitih mogućnosti rješavanja, u ispitivanju tih mogućnosti i njihovoj verifikaciji), kako bi stečeno znanje mogli primijeniti u praksi.

Literatura za ispit:

Nastavni materijali na sustavu za e-učenje Merlin
K. Horvatić-Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, SAND doo, Zagreb
V. Szirovicza, A. Sliepčević: Nacrtna geometrija (II.dio), Element, Zagreb

Dopunska literatura:

D. Palman: Geometrijske konstrukcije, Element, Zagreb, 1996.
M. Pejaković: Zlatni rez, Art studio Azinović d.o.o., Zagreb
V. Szirovicza, A. Sliepčević: Nacrtna geometrija (I.dio), Element, Zagreb
V. Szirovicza, E. Jurkin: Deskriptivna geometrija (CD), HDKGIKG & GF Zagreb
D. Mutabdžija, L. Rajčić: Nacrtna geometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1962.
http://www.grad.hr/geomteh3d/radne.html

 

 

 

 

 

S Geometrijsko crtanje