unizg Pretraga

Dizajn obuće

Tijekom studija studenti stječu znanja iz općih predmeta (kemija, računalstvo, strani jezik i dr.) i stručnih znanja slušanjem predmeta prema programima usklađenim sa zahtjevima obućarske industrije kao što su: materijali za izradu obuće, biomehanika, tehnologija izrade obuće uz stručna tehnička i teorijska znanja iz tehnologije obuće. Studijski program ovog smjera pruža i razvijanje likovne i kreativne sposobnosti i vještine s posebnim naglaskom na individualnom razvoju kreativnog mišljenja i izraza potičući eksperimentiranje, istraživanje i inovacije u rasponu od stvaranja ideje sve do realizacije 3D oblika obuće. Time student stiče sposobnost da uključi kreativnu likovno-dizajnersku komponentu u realni proces izrade obuće. Individualnost i kreativnost u samom pedagoškom procesu temelji su za oslobađanje kreativnosti i individualnosti kod studenata koji sintetizirajući dobivena znanja kako iz područja tehnologije izrade obuće tako i iz dizajna postaju stručnjaci unutar svoje struke sa širokim mogućnostima djelovanja u područjima modnog oblikovanja obuće.

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Osnove dizajna obuće 2 4 - 6 6
Crtanje i slikanje 1 3 - 4 4
Računalstvo 2 3 - 5 5
Opća kemija 2 2 1 5 7
Ekonomika 2 - 2 4 5
* Engleski jezik I 2 2 - 4 4
* Njemački jezik I 2 2 - 4 4
Σ 11 14 3 28 31
Tjelesna i zdravstvena kultura I - 2 - 2 -

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Tekstilna vlakna i materijali 3 2 - 5 7
Biomehanika 2 - 2 4 4
Osnove obrade kože 2 1 - 3 4
Oblikovanje i konstrukcija obuće I 2 3 - 5 6
Anatomija 1 1 - 2 3
Konstrukcija kalupa 2 2 - 4 4
* Engleski jezik II 1 2 - 3 2
* Njemački jezik II 1 2 - 3 2
Σ 12 9 2 26 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II - 2 - 2 -

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Oblikovanje i konstrukcija obuće II 2 2 - 4 5
Tehnologija proizvodnje obuće I 2 3 - 5 6
Teorija mode 2 - 1 3 4
Umjetničko grafička kompozicija 1 2 - 3 4
* Engleski jezik III 1 1 - 2 2
* Njemački jezik III 1 1 - 2 2
Dizajn proizvoda od kože 1 3 - 4 5
Izborni predmeti 4
Σ 9 11 1 21 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III - 2 - 2 -

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Materijali u industriji obuće I 2 2 - 4 4
Obuća i modni dodaci kroz povijest 2 - 2 4 5
Likovno oblikovanje obuće 1 2 - 3 3
Stručna praksa DO - 9 1 10 10
Izborni predmeti 8
Σ 5 13 3 21 30

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Upravljanje kvalitetom 2 3 - 5 5
Antropometrija i veličine u obućarstvu 1 2 - 3 3
Procesi ljepljenja i ljepila 2 2 - 4 3
Izborni predmeti 14
Završni rad 5
Σ 5 7 - 12 30

Izborni predmeti

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Elektrotehnika i elektronika 2 2 - 4 5
Fizika II 2 2 - 4 5
Geometrijsko crtanje 2 2 - 4 4
Održavanje tehničkih sustava 2 1 1 4 4
Metrika boja 2 1 - 3 5
Menadžment 2 - 1 3 4
Estetika 2 - 1 3 4
Stručna praksa u pripremi proizvodnje obuće - 8 2 10 10
Stručna praksa u proizvodnji obuće - 8 2 10 10
Ergonomija (ne izvodi se od 2021.) 2 1 - 3 4
Studij rada 2 2 - 4 5
Pametna obuća 1 2 - 3 4
Komunikacije i prezentacija proizvoda 1 - 2 3 4

*  mogućnost izbora samo jednog stranog jezika

Dizajn obuće