unizg Pretraga

Diplomski sveučilišni studij

Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Tekstilni i modni dizajn studenti su osposobljeni za rad  u dizajnerskim studijima tekstilnih i odjevnih poduzeća, u modnim studijima, kazalištima, u filmskoj industriji, televiziji, muzejima i srednjim školama te na drugim mjestima gdje je potrebno temeljito poznavanje i razumijevanje modnih kretanja, likovna senzibilnost i širina humanističkog obrazovanja.

Širinom svog likovnog obrazovanja student je osposobljen za izražavanje kreativnosti razvijene tijekom studija i procjenu likovno-dizajnerske vrijednost proizvoda. Dizajnersko stručno obrazovanje omogućava mu da uoči i prati svjetske modne trendove, a značajan udio predmeta iz humanističkih i ekonomskih disciplina u nekim smjerovima osposobljava ga za rad na promidžbi mode u svim sredstvima javnog informiranja.

Stoga je temeljni cilj smjera obrazovanje visoko stručnog kadra uz razvijanje kreativnih sposobnosti te primjene novih proizvodnih tehnologija proizvodnje odjeće koji će također biti vrlo dobro pripremljen i za znanstveni rad kao temeljnicu za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.

Studij daje znanja i razvija sposobnosti studenta kako bi se približio i znanstvenoj razini te nakon diplomskog studija može upisati poslijediplomski studij za stjecanje naslova doktorata znanosti. 

Diplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn se dijeli na 4 smjera čiji upisni predmeti omogućuju specifičnu usmjerenost obrazovanja:

Diplomski sveučilišni studij