unizg Pretraga

Kostimografija

Tijekom studija dizajna koji u Hrvatskoj postoji već trideset godina kontinuirano se javljala potreba i interes za stvaranjem studija kostimografije. Ovaj program je nastao kao promišljanje naših vrhunskih kostimografa i bivših studenata i polazi od činjenice da za taj studij postoji veliki interes i potreba.

Iz suradnje sa Akademijom dramskih umjetnosti došlo je do razmišljanja o zajedničkom studiju od kojih bi stručni i bazični dio bio na Tekstilno tehnološkom fakultetu zbog opremljenosti studija potrebnim prostorima i radionicama, a ostali predmeti vezani za kazalište, film i TV izvodili bi se na ADU kao obavezni i izborni predmeti. Na preddiplomskom studiju modnog dizajna studenti bi dobili prva bazična i stručna znanja koja bi im kasnije koristila na diplomskom studiju kostimografije.

Nastojali smo da se sa novim programima budućim studentima pruži postizanje najnovijih znanja i umijeća koja su na razini svjetskih edukacijskih procesa posebice onih koji se izvode na europskim sveučilištima. Program studija je strukturiran tako da može uključiti u sebe oblike razmjene znanja i prakse sa institucijama kao što su kazalište, film i televizija.

Studij kostimografije mogu upisati studenti preddiplomskog studija modnog dizajna (BA), bivši studenti modnog dizajna i projektiranja tekstila i odjeće (uz slušanje i polaganje nekih predmeta), studenti likovne akademije, produkt dizajna i grafičkog dizajna, uz priznavanje ispita navedenih studija, te polaganja razlike u predmetima.

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Bojadisanje tekstila D 1 2 - 3 4
Crtanje i slikanje kostima/014 1 2 - 3 4
Povijest odijevanja I/014 1 - 1 2 4
Primijenjena kostimografija 1 2 1 4 8
Teorija mode I 1 - 2 3 6
Izborni predmeti 4
Σ 5 6 4 15 32

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Performativnost mode 2 - 2 4 4
Povijest odijevanja II/014 1 - 1 2 4
Primijenjena konstrukcija kostima/014 1 1 - 2 4
Primijenjena kostimografija I 1 2 1 4 8
Teorijski osnovi kazališne produkcije 2 - 2 4 4
Izborni predmeti 6
Σ 7 5 4 16 30

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Izrada kostima (workshop) - 2 - 2 4
Kultura spektakla 1 1 2 4 4
Povijest odijevanja III/014 1 - 1 2 4
Praktični elementi kazališne produkcije/014 2 - 2 4 4
Primijenjena kostimografija II 1 2 1 4 8
Izborni predmeti 6
Σ 5 5 6 16 30

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Izrada kostima 2 4 - 6 6
Primijenjena kostimografija III 4 2 1 7 8
Izborni predmeti 6
Diplomski rad 10
Σ 6 6 1 13 30

Izborni predmeti*

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Digitalna kostimografija 2 3 - 5 4
Kostimografija za film i televiziju 1 2 - 3 4
Scenografija 1 2 - 3 4
Scenografija I 1 2 - 3 4
Kreiranje odjeće IV A 1 2 - 3 8
Kreiranje odjeće V A 1 2 - 3 8
Kreiranje tekstila VI A 1 2 - 3 6
Modna ilustracija 1 2 1 4 5
Kreiranje tekstila i etnografija 1 2 - 3 6

* Studenti koji žele proširiti svoja znanja mogu kao izborne predmete upisati izborne i redovite predmete drugih smjerova diplomskih studija na matičnoj instituciji ili drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Kostimografija