unizg Pretraga

Teorija i kultura mode

Sveučilišni diplomski studij Tekstilni i modni dizajn, smjer Teorija i kultura mode je interdisciplinarni i omogućava studentima sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem Tekstilni i modni dizajn, smjerovi Modni dizajn i Dizajn tekstila, usavršavanje, praktičnu izobrazbu i aplikaciju znanja iz područja teorije i kulture mode. Studijski program smjera Teorija i kultura mode uključuje sljedeća predmetna područja: Moda i semiotika, Kulturalni studiji, Suvremena umjetnost i dizajn i Novi mediji i informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Način izvođenja je interaktivni odnos studenata s profesorima u zajedničkom oblikovanju složenog procesa transdisciplinarnog teoretskog i praktičnog uvođenja u kulturalni svijet suvremenog modnog dizajna (predavanja, radionice, multimedijalni projekti, korištenje novih medija, performativne "izložbe" i prikazivanje radova, komunikacijske tehnike odnosa s javnošću).

Studijski program smjera Teorija i kultura mode osposobljava kreativno usmjerenog i suvremeno obrazovanog modnog dizajnera s originalnim idejama prilagođenim brzom tehnološkom razvitku i estetizaciji postindustrijskog društva. Razina sveučilišnog diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn obuhvaća prisvajanje znanja, tehnika i vještina iz društvenih i humanističkih znanosti, umjetnosti i vizualnih komunikacija nužno potrebnih za rješavanje praktičnih problema u svijetu kulture spektakla i globalnog tržišta intelektualnih usluga.

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Kulturalna antropologija 1 - 2 3 6
Suvremena umjetnost i dizajn A 2 - 2 4 6
Teorija mode I 1 - 2 3 6
Teorija znanosti A 2 - 2 4 6
Izborni predmeti 6
Σ 6 - 8 14 30

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Komunikacijske teorije 1 - 2 3 8
Novi mediji i moda 2 - 2 4 6
Performativnost mode 2 - 2 4 4
Semiotika mode 1 - 2 3 6
Izborni predmeti 6
Σ 6 4 4 14 30

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Antropologija mode 1 - 2 3 6
Estetika II 2 - 2 4 6
Moda XX. stoljeća 2 - 2 4 6
Muzealizacija mode 1 - 2 3 6
Izborni predmeti 6
Σ 6 - 8 14 30

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Kultura spektakla 1 1 2 4 4
Suvremena moda 2 - 1 3 5
Teorija mode II 2 - 1 3 5
Izborni predmeti 6
Diplomski rad 10
Σ 5 1 4 10 30

Izborni predmeti*

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Scenografija 1 2 - 3 4
Scenografija I 1 2 - 3 4
Kreiranje tekstila VI A 1 2 - 3 6
Kreiranje odjeće V A 1 2 - 3 8
Modno novinarstvo 2 - 2 4 4
Stručna praksa D-TMD 0 8 0 8 4

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmeta iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Teorija i kultura mode