unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Predmeti

Procesi njege tekstila, Oplemenjivanje odjeće, Oplemenjivanje i njega tekstila, Održavanje i njega proizvoda od kože

 Osobni podaci

 • 25. siječnja 1976., Zagreb
 • Udata, majka dva sina


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2003. dodiplomsko obrazovanje: Elektrokinetički potencijal kationiziranog pamuka, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet (mentor: prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić)
 • 2014. doktorat: Utjecaj fluorescentnih spojeva na svojstva pamučnih tekstilija u procesu pranja, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Tanja Pušić)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2004.-2007.: Lemia d.o.o., tehnolog - odgovorna osoba za rad s otrovima III skupine
 • 2007.-2011.: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - znanstveni novak, asistent
 • 2011.-2014.: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - asistent
 • 2014.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - viši asistent
 • 2017.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - docent
 • 2020.- 2022.: Predstojnica Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju
 • 2022.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - izvanredni profesor


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2004. Zagreb, Hrvatski zavod za toksikologiju - toksikologija, kemikalije
 • 2004. Zagreb, Zavod za ispitivanje kvalitete robe - pružanje prve pomoći u slučaju akcidenta s kemikalijama
 • 2005. i 2007. (po 1 tjedan) Montlingen, Švicarska, BEZEMA AG
 • 2007 (1 tjedan) Oldenburg, Njemačka, BÜFA - pomoćna sredstva, bojila i enzimi u oplemenjivanju i njezi tekstila, dorada gotovih odjevnih predmeta
 • 2007. i 2008. (po 1 tjedan) Novi Marof, Hrvatska,VARTEKS - tehnologija oplemenjivanja džinsa
 • 2008. Lafnitz, Austrija, Textil & Lederservice HÖFLER
 • 2009. Zagreb, Hrvatska, HGK - prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša (PHARE 2005 projekta)
 • 2009./2010. Zagreb, Hrvatska, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Usavršavanje za rad na skenirajućem elektronskom mikroskopu (SEM) te na uređaju za energetsko disperzivnu rendgensku spektroskopiju (EDX), Diferencijalnom skenirajućem kalorimetru (DSC) i na termogravimetrijskom uređaju koji je povezan s Fourierovim infracrvenim spektrometrom (TG/FTIR)
 • 2010. Poznan, Poljska, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants
 • 2015.-2016. Radionice rada u sustavu Merlin, SRCE i TTF, Zagreb
 • 2016. završen „Program unaprjeđenja nastavničkih kompetencija“, održan u u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, CeZaN i TTF, Zagreb


 Nastavna djelatnost

 • DODIPLOMSKA NASTAVA (Fakultetski studij):
 • Procesi njege tekstila (VIII. semestar) - vježbe: 2007/08
 • RAZLIKOVNI STUDIJ:
 • Procesi njege odjeće - vježbe: 2008/09.
 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ prema Bologni:
 • Procesi njege tekstila (VI. semestar) - vježbe
 • Oplemenjivanje i njega tekstila (V. semestar) - vježbe
 • Oplemenjivanje odjeće (V. semestar, izborni kolegij) - predavanja i vježbe
 • DIPLOMSKI STUDIJ prema Bologni:
 • Njega tekstila i odjeće (I. semestar) - vježbe do 2018./2019.
 • Procesi njege odjeće (I. semestar) - vježbe do 2018./2019.
 • Oplemenjivanje odjeće (III. i IV. semestar, izborni kolegij) - predavanje i vježbe
 • Održavanje i njega proizvoda od kože (II. semestar, izborni kolegij) - predavanje i vježbe
 • ERASMUS - dolazeći studenti
 • Garment Finishing - lab work;
 • projektni zadaci


 Mentorstvo

 • 9 završnih radova prema Bologni
 • 8 diplomska rada prema Bologni
 • 1 rada za Tehnologijadu
 • Neposredni voditelj: 6 diplomskih radova dodiplomskog studija, 1 završnog i 5 diplomskih prema Bologni, te 1 završnog rada ERASMUS+ studenta
 • 2 projektna zadatka za ERASMUS dolazne studente


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilna kemija

 

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Oplemenjivanje i njega tekstila i kože  
 • Alternativni postupci pranja
 • Pomoćna sredstva i enzimi u oplemenjivanju i njezi
 • Oplemenjivanje odjeće
 • Optička bjelila i UV apsorberi u deterdžentima
 • UV funkcionalizacija
 • Higijena i pranje bolničkih zaštitnih tekstilija
 • Primarni i sekundarni učinci u pranju
 • Naknadne obrade u pranju, mokrom i kemijskom čišćenju
 • Enzimi u oplemenjivanju i njezi tekstila
 • UV zaštita opranih tekstilija
 • Njega tekstila
 • Deterdženti


 Znanstveno-stručni rad

 • 1 urednička publikacija
 • 3 poglavlja u knjizi
 • 17 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima (10 kategorija A – WoSCC, 7 Scopus)
 • 25 cjelovitih znanstvenih radova u zborniku s međunarodnom recenzijom
 • 6 cjelovitih radova s domaćom recenzijom
 • 7 prikaza i vijesti u časopisima
 • 3 stručna rada u znanstvenim časopisima
 • 3 cjelovita stručna rada u zborniku s međunarodnom recenzijom
 • 1 cjeloviti stručni rad u zborniku s domaćom recenzijom


Popis najznačajnijih znanstvenih radova

Sveučilišni udžbenici i knjige

Poglavlje u knjizi

 1. Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Mrlje, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013, 69-80, ISBN 978-953-7105-51-8, uključujući Dodatak I: Mrlje na tepisima i njihovo uklanjanje, 173-177
 2. Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Lokalno uklanjanje mrlja - detaširanje, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013, 81-96, ISBN 978-953-7105-51-8, uključujući Dodatak II: Preporuke za konvencionalno uklanjanje mrlja, 179-196
 3. Dekanić, T., Tarbuk, A., Pušić, T., Grancarić, A. M., Soljačić, I.: Light Conversion for UV Protection by Textile Finishing and Care, in Sunscreens: Properties, Role in Skin Cancer Prevention and Health Effects, Sharp, S. H. (ed.), Nova Science Publishers, New York, 2015, 143-172, ISBN 978-1-63482-160-5

Znanstveni rad objavljen u časopisu indeksiranom u WoSCC

 1. Grancarić, A. M., Tarbuk, A., Dekanić, T.: Elektropozitivan pamuk, Tekstil 53 (2004) 2, 47-51, ISSN 0492-5882
 2. Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Oplemenjivanje džins odjeće – novosti, Tekstil 57 (2008) 5, 226-242 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 3. Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Uklanjanje mrlja s tekstila i kože, Tekstil 58 (2009) 3, 75-92 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 4. Pušić, T., Višić, K., Grgić, K., Dekanić, T., Jelačić, M., Soljačić, I.: Istraživanje primarnog i sekundarnog učinka biokugle za pranje, Tekstil 60 (2011) 12, 621-628, ISSN 0492-5882
 5. Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Impact of artificial light on optical and protective effects of cotton after washing with detergent containing fluorescent compounds, Tenside Surfactants Detergents 51 (2014) 5, doi: TS110329 – 16.7.14 dk/stm köthen, ISSN 0932-3414
 6. Pušić, T., Tarbuk, A., Dekanić, T.: Bio-innovation in cotton scouring - acid and neutral pectinases, Fibres & textiles in Eastern Europe, 23 (109) (2015) 1, 98-103, ISSN 1230-3666
 7. Dekanić, T., Pušić, T., Soljačić, I.: Influence of special finishes on denim properties, Indian Journal of Fibre & Textile Research, 40 (2015) 2, 170-174, ISSN 0971-0426
 8. Rogina-Car, B., Pušić, T., Dekanić, T.: Impact of washing and sterilization on the properties of textiles for medical applications, Indian Journal of Fibre & Textile Research, 41 (2016) 4, 426-431, ISSN 0971-0426
 9. Draczyński, Z., Flinčec Grgac, S., Dekanić, T., Tarbuk, A., Boguń, M.: Implementation of Chitosan into Cotton Fabric, Tekstilec, 60 (2017) 4, 296-301, ISSN 0351-3386; DOI: 10.14502/Tekstilec2017.60.296-301
 10. Flinčec Grgac, S., Tarbuk, A., Dekanić, T., Sujka, W., Draczyński, Z.: The Chitosan Implementation into Cotton and Polyester/Cotton Blend Fabrics, Materials, 13 (2020) 7, 1616, 18 doi:10.3390/ma13071616

Znanstveni rad objavljen u znanstvenom časopisu citiranom u drugim bibliografskim bazama podataka

 1. Pušić, T., Boban, A., Dekanić, T., Soljačić, I.: The sorption ability of textile fibres, Vlákna a textil 1 (2011), 7-15, ISSN 1335-0617
 2. Tarbuk, A., Pušić, T., Dekanić, T.: Postupci proizvodnje, uzorkovanja i analize deterdženata, Tekstil 62 (2013) 7-8, 319-328 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 3. Pušić, T., Soljačić, I., Dekanić, T.: Cumulative effects of washing on properties of cotton fabrics and their blends, H&PC Today, 9 (2014) 7/8, 26-33, ISSN 2035-4614
 4. Pušić, T., Filipčić, M., Dekanić, T.: Utjecaj frekvencije ultrazvuka na primarni učinak pranja pamučnih tkanina,  Tekstil, 65 (2016) 7-8, 252-257, ISSN 0492-5882
 5. Dekanić, T., Pušić, T., Maslać, M.: Vodeni ekstrakt lišća bršljana – utjecaj na promjenu spektralnih karakteristika vunenih materijala, Tekstil, 67 (2018)  5-6; 129-138, ISSN 0492-5882
 6. Dekanić, T., Tarbuk, A., Flinčec Grgac, S.: The liquid moisture management properties of low-temperature cured water-repellent cotton fabrics, Tekstil, 67 (2018) 7-8, 189-200, ISSN 0492-5882
 7. Tarbuk, A., Flinčec Grgac, S., Dekanić, T.: Wetting and wicking of hospital protective textiles, Advanced technologies, 8 (2019) 2, 5-15, ISSN 2406-2979

 

Projekti

Suradnik na projektu:

 1. 2007.-2013.: zProjekt MZOS RH, 117-1171419-1382, Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila, glavni istraživač prof. emeritus I. Soljačić
 2. 2008.-2010.: E!4178 APTEX: Improving the Application and Durability of Surface Functionalization on Textile Fabrics, koordinator: I. Petrinić, Sveučilište u Mariboru, Slovenija, Partner: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić
 3. 2008.-2010.: FP7-SME-2-217809: SMILES ‘SUSTAINABLE MEASURES for INDUSTRIAL LAUNDRY EXPANSION STRATEGIES: SMART LAUNDRY-2015’, EC, 1.9.2008.-30.11.2011., koordinator: Belgian Federation for Textile Care; Partner: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić
 4. 2009.-2012.: FP7-REGPOT-2008-1-229801:T-Pot: Unlocking the Croatian Textile Research Potentials, EC, 1.3.2009.-28.2.2012., Koordinator: prof. dr. sc. S. Bischof Vukušić
 5. 2010.-2013.: E! 5785 FLAMEBLEND: Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blends, 30.6.2010-30.6.2013), koordinator: I. Petrinić Sveučilište u Mariboru, Slovenija, HR koordinatori: prof. dr. sc. T. Pušić & prof. dr. sc. S. Bischof
 6. 2010.-2011.: Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: Interakcije površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata, MZOŠ, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić
 7. 2014.-2018.: HRZZ IP-11-2013, ADVANCETEX, Advanced textile materials by targeted surface modification, Koordinator: prof. dr. sc. S. Bischof
 8. 2018.-2023.: HRZZ UIP-05-2017 Bolničke zaštitne tekstilije (40 % voditelj E5: Procesi održavanja i postojanost), koordinator: izv. prof. dr. sc. S. Flinčec Grgac
 9. 2019.-2021.: ERDF KK.01.1.1.01.0024 MI-TSRC, Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil,  prof. dr. sc. S. Bischof
 10. 2019.-2021.: Hrvatsko-srpski bilateralni projekt: Bio-inovirani poliesteri, MZO, koordinator: izv. prof. dr. sc. A. Tarbuk
 11. 2021.-2025.: HRZZ IP-2020-02-7575, Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić

Voditeljica kratkotrajne financijske potpore znanstveno-istraživačkom radu SuZ:

 1. 2018.: Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve u procesu pranja, TP11/18
 2. 2019.: Utjecaj metalnih iona na učinke u pranju, TP3/19 
 3. 2020.: Obrada i održavanje tekstilija i kože ekološki povoljnim sredstvima, TP2/20

Suradnik na kratkotrajnim financijskim potporama znanstveno-istraživačkom radu SuZ:

 1. 2013.: Ekološka problematika u njezi tekstila – analitički i etički pristup, KFP1 5.12.1.5.
 2. 2014.: Optički i zaštitni potencijal fluorescentnih spojeva u procesima oplemenjivanja i njege pamučnih materijala, KFP1 TP1.89
 3. 2015.: Potencijal specijalnih polimera u deterdžentu – inhibiranje prijelaza prljavština na celulozne materijale, TP112
 4. 2016.: Sinergijski učinak kationskih i neionskih omekšivača, TP4/16
 5. 2017.: Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve, TP11/17


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Članica Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca, HIST od 2007.
 • Članica Alme Matris Croaticae Alumni Textilie Technologiae Facultatis, AMCA TTF  od 2004.
 • Članica AMCA TTF tima 2008.-2020.
 • MLAZ - Mreža mladih znanstvenika od 2014.
 • Predsjednica FA Sveta Nedelja od 2019.


 Priznanja i nagrade

 • 2003.: Rektorova nagrada za studentski rad, Sveučilište u Zagrebu
 • 2004.: Nagrada Dekana za postignuti uspjeh tijekom studija na TTF-u na promociji diplomiranih inženjera TTF
 • 2009.: Zahvalnica AMCA TTF-a za pomoć i potporu udruzi
 • 2014.: Nagrada Dekana za izvrsnost uspjeha tijekom studija na doktorskom studiju
 • 2017.: Nagrada Dekanice za najbolje ocijenjenog suradnika od strane studenata

izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić