unizg Pretraga

doc. dr. sc. Tihana Dekanić

Funkcija

Predstojnica zavoda

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • 25. siječnja 1976., Zagreb
 • Udata, majka dvoje djece


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2003. dodiplomsko obrazovanje: Elektrokinetički potencijal kationiziranog pamuka, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet (mentor: prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić)
 • 2014. doktorat: Utjecaj fluorescentnih spojeva na svojstva pamučnih tekstilija u procesu pranja, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Tanja Pušić)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2004.-2007. - Lemia d.o.o., tehnolog - odgovorna osoba za rad s otrovima III skupine
 • 2007.-2011. - Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - znanstveni novak, asistent
 • 2011.-2014. - Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - asistent
 • 2014. - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - viši asistent
 • 2017. - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - docent


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2010. Poznan, Poljska, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants
 • 2009./2010. Zagreb, Hrvatska, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Usavršavanje za rad na skenirajućem elektronskom mikroskopu (SEM) te na uređaju za energetsko disperzivnu rendgensku spektroskopiju (EDX), Diferencijalnom skenirajućem kalorimetru (DSC) i na termogravimetrijskom uređaju koji je povezan s Fourierovim infracrvenim spektrometrom (TG/FTIR)
 • 2009. Zagreb, Hrvatska, HGK - prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša (PHARE 2005 projekta)
 • 2008. Lafnitz, Austrija, Textil & Lederservice HÖFLER
 • 2007. i 2008. (po 1 tjedan) Novi Marof, Hrvatska,VARTEKS - tehnologija oplemenjivanja džinsa
 • 2007 (1 tjedan) Oldenburg, Njemačka, BÜFA - pomoćna sredstva, bojila i enzimi u oplemenjivanju i njezi tekstila, dorada gotovih odjevnih predmeta
 • 2005. i 2007. (po 1 tjedan) Montlingen, Švicarska, BEZEMA AG
 • 2004. Zagreb, Zavod za ispitivanje kvalitete robe - pružanje prve pomoći u slučaju akcidenta s kemikalijama
 • 2004. Zagreb, Hrvatski zavod za toksikologiju - toksikologija, kemikalije


 Nastavna djelatnost

 • DODIPLOMSKA NASTAVA (Fakultetski studij):
 • Procesi njege tekstila (VIII. semestar) - vježbe: 2007/08
 • RAZLIKOVNI STUDIJ:
 • Procesi njege odjeće - vježbe: 2008/09.
 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ prema Bologni:
 • Procesi njege tekstila (VI. semestar) - vježbe
 • Oplemenjivanje i njega tekstila (V. semestar) - vježbe
 • Oplemenjivanje odjeće (V. semestar, izborni kolegij) - predavanja i vježbe
 • DIPLOMSKI STUDIJ prema Bologni:
 • Njega tekstila i odjeće (I. semestar) - vježbe do 2018./2019.
 • Procesi njege odjeće (I. semestar) - vježbe do 2018./2019.
 • Oplemenjivanje odjeće (III. i IV. semestar, izborni kolegij) - predavanje i vježbe
 • Održavanje i njega proizvoda od kože (II. semestar, izborni kolegij) - predavanje i vježbe
 • ERASMUS - dolazeći studenti
 • Garment Finishing - lab work;
 • projektni zadaci


 Mentorstvo

 • 7 završnih radova prema Bologni
 • 4 diplomska rada prema Bologni
 • 1 rada za Tehnologijadu
 • Neposredni voditelj: 6 diplomskih radova dodiplomskog studija, 1 završnog i 5 diplomskih prema Bologni, te 1 završnog rada ERASMUS+ studenta
 • 2 projektna zadatka za ERASMUS dolazne studente


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilna kemija


 Znanstveno-stručni rad

 • 3 poglavlja u knjizi
 • 17 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima (10 kategorija A – WoSCC, 7 Scopus)
 • 25 cjelovitih znanstvenih radova u zborniku s međunarodnom recenzijom
 • 6 cjelovitih radova s domaćom recenzijom
 • 7 prikaza i vijesti u časopisima
 • 3 stručna rada u znanstvenim časopisima
 • 3 cjelovita stručna rada u zborniku s međunarodnom recenzijom
 • 1 cjeloviti stručni rad u zborniku s domaćom recenzijom
 • Zastupljenost u bazama:   Web of Science® (All databases): 30, h-indeks: 3;

                                                 Scopus: 44, h-indeks: 4;


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Grancarić, A. M., Tarbuk, A., Dekanić, T.: Elektropozitivan pamuk, Tekstil 53 (2004) 2, 47-51, ISSN 0492-5882
 • Pušić, T., Tarbuk, A., Soljačić, I., Dekanić, T., Laljek, M., Leljak, M.: Mokro čišćenje – dosadašnja iskustva, Tekstil 57 (2008) 1-2, 40-48 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 • Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Oplemenjivanje džins odjeće – novosti, Tekstil 57 (2008) 5, 226-242 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 • Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Uklanjanje mrlja s tekstila i kože, Tekstil 58 (2009) 3, 75-92 (pregledni rad), ISSN 0492-5882
 • Pušić, T., Višić, K., Grgić, K., Dekanić, T., Jelačić, M., Soljačić, I.: Istraživanje primarnog i sekundarnog učinka biokugle za pranje, Tekstil 60 (2011) 12, 621-628, ISSN 0492-5882
 • Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Impact of artificial light on optical and protective effects of cotton after washing with detergent containing fluorescent compounds, Tenside Surfactants Detergents 51 (2014) 5, doi: TS110329 – 16.7.14 dk/stm köthen
 • Pušić, T.; A. Tarbuk, T. Dekanić. Bio-innovation in cotton scouring - acid and neutral pectinases. Fibres & textiles in Eastern Europe. 22 (2015) 1, 98-103
 • Pušić, T., Boban, A., Dekanić, T., Soljačić, I.: The sorption ability of textile fibres, Vlákna a textil 1 (2011), 7-15, ISSN 1335-0617
 • Tarbuk, A., Pušić, T., Dekanić, T.: Postupci proizvodnje, uzorkovanja i analize deterdženata, Tekstil 62 (2013) 7-8, 319-328 (pregledni rad), ISSN 0492-5882


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Poglavlje u knjizi
 • Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Mrlje, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013, 69-80, ISBN 978-953-7105-51-8, uključujući Dodatak I: Mrlje na tepisima i njihovo uklanjanje, 173-177
 • Dekanić, T., Soljačić, I., Pušić, T.: Lokalno uklanjanje mrlja - detaširanje, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013, 81-96, ISBN 978-953-7105-51-8, uključujući Dodatak II: Preporuke za konvencionalno uklanjanje mrlja, 179-196

 

Projekti

Suradnik na projektu:

 • 117-1171419-1382: Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila – MZOS, glavni istraživač prof. emeritus I. Soljačić, 2007.-2013.
 • E!4178 APTEX: Improving the Application and Durability of Surface Functionalization on Textile Fabrics, EC, 1.1.2008.-1.1.2010.: koordinator: I. Petrinić, Sveučilište u Mariboru, Slovenija, Partner: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić, 2008.-2010.
 • FP7-SME-2-217809: SMILES ‘SUSTAINABLE MEASURES for INDUSTRIAL LAUNDRY EXPANSION STRATEGIES: SMART LAUNDRY-2015’, EC, 1.9.2008.-30.11.2011., koordinator: Belgian Federation for Textile Care; Partner: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić, 2009.-2011.
 • FP7-REGPOT-2008-1-229801:T-Pot: Unlocking the Croatian Textile Research Potentials, EC, 1.3.2009.-28.2.2012., Koordinator: prof. dr. sc. S. Bischof Vukušić, 2009.-2012.
 • E! 5785 FLAMEBLEND: Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blends, 30.6.2010-30.6.2013), koordinator: I. Petrinić Sveučilište u Mariboru, Slovenija, HR koordinatori: prof. dr. sc. T. Pušić & prof. dr. sc. S. Bischof, 2010.-2013.
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: Interakcije površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata, MZOŠ, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić, 2010.-2011.
 • HRZZ IP-11-2013, ADVANCETEX, Advanced textile materials by targeted surface modification, Koordinator: prof. dr. sc. S. Bischof, 2014.-2018.
 • HRZZ UIP-05-2017 Bolničke zaštitne tekstilije (40 % voditelj E5: Procesi održavanja i postojanost), koordinator: izv. prof. dr. sc. S. Flinčec Grgac, 2018.-2023.
 • ERDF KK.01.1.1.01.0024 MI-TSRC, Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil,  prof. dr. sc. S. Bischof, 2019.-2021.
 • Hrvatsko-srpski bilateralni projekt: Bio-inovirani poliesteri, MZO, koordinator: izv. prof. dr. sc. A. Tarbuk, 2019.-2021.
 • HRZZ IP-2020-02-7575, Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja, koordinator: prof. dr. sc. T. Pušić, 2021.-2025.

Voditeljica kratkotrajne financijske potpore znanstveno-istraživačkom radu SuZ:

 • 2018.: Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve u procesu pranja, TP11/18
 • 2019.: Utjecaj metalnih iona na učinke u pranju, TP3/19 
 • 2020.: Obrada i održavanje tekstilija i kože ekološki povoljnim sredstvima, TP2/20

Suradnik na kratkotrajnim financijskim potporama znanstveno-istraživačkom radu SuZ:

 • 2013.: Ekološka problematika u njezi tekstila – analitički i etički pristup, KFP1 5.12.1.5.
 • 2014.: Optički i zaštitni potencijal fluorescentnih spojeva u procesima oplemenjivanja i njege pamučnih materijala, KFP1 TP1.89
 • 2015.: Potencijal specijalnih polimera u deterdžentu – inhibiranje prijelaza prljavština na celulozne materijale, TP112
 • 2016.: Sinergijski učinak kationskih i neionskih omekšivača, TP4/16
 • 2017.: Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve, TP11/17


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • AMCA TTF tim


 Priznanja i nagrade

 • Rektorova nagrada za studentski rad, 25. lipnja 2003.
 • Nagrada Dekana za postignuti uspjeh tijekom studija na TTF-u na promociji diplomiranih inženjera TTF, 26. veljače 2004.
 • Zahvalnica AMCA TTF-a za pomoć i potporu udruzi, 2009.
 • Nagrada Dekana za izvrsnost uspjeha tijekom studija na doktorskom studiju, 2014.
 • Nagrada Dekanice za najbolje ocijenjenog suradnika od strane studenata, 2017.

doc. dr. sc. Tihana Dekanić