unizg Pretraga

Održavanje i njega proizvoda od kože

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić

Šifra predmeta

193308

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, terenske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati i razlikovati temeljne postupke njege tekstila i kože
•    predložiti primjenjivi način održavanja proizvoda od kože i kombinacije tekstil-koža
•    osmisliti i predložiti parametre procesa održavanja i njege
•    organizirati ispravan slijed operacija 
•    razviti pristup za rješavanje problema

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Čišćenje u vodi. Čišćenje u otapalima. Mokro čišćenje. Postupci njege kože; deterdženti za kožu. Ponašanje kože i kombinacije tekstil-koža u njezi. Predsortiranje kao pripremna faza za njegu kožnih proizvoda. Preliminarna obrada kožnih proizvoda: predobrada specifičnih zaprljanja. Naknadno bojadisanje kožnih proizvoda. Naknadne obrade i sredstva; glačanje kožnih predmeta. Strojevi za pranje, kemijsko i mokro čišćenje. Kožno-tapecirani namještaj i obuća. Primjeri iz prakse; oštećenja i moguća rješenja; programi održavanja.

Cilj predmeta

Cilj ovog kolegija je stjecanje temeljnih znanja i vještina o postupcima održavanja i njege proizvoda od tekstila i kože. Suvremene tehnologije, sredstva i značaj ekologije su dovele do razvoja ekološki povoljnijih načina održavanja i povećanja udjela materijala koji se mogu održavati.

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić, I. Pušić, T.: Njega tekstila, knjiga I, Čišćenje u vodenim medijima, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 953-7105-09-1, Zagreb, (2005)
  • Soljačić, I., Pušić, T.: Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 978-953-7105-51-8, Zagreb, (2013)

    .

Dopunska literatura

  • Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil, u dogovoru s nastavnikom
  • Objavljeni članci izvođača nastave
  • Stručni materijali

Održavanje i njega proizvoda od kože

Povezane teme