unizg Pretraga

Oplemenjivanje i njega tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac
doc. dr. sc. Tihana Dekanić

šifra predmeta

36644

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    upotrijebiti osnovne postupke oplemenjivanja pamučnih, vunenih i sintetičkih materijala
•    primijeniti metode pranja tekstilnog materijala
•    analizirati tijek procesa oplemenjivanja
•    povezati ulogu i osnovne principe pojedinih operacija s važnošću i značajem definiranja svih potrebnih parametara tekstilnih vlakana u pogledu sirovinskog sastava u procesima pranja i kemijskog čišćenja
•    primijeniti metode kemijskog čišćenja

Okvirni sadržaj predmeta

Tijekom studija student se upoznaje s procesima oplemenjivanja tekstila: bijeljenja, kemijskog i optičkog. Obrade protiv gužvanja, vodo/uljeodbojne obrade, antimikrobne zaštite,obrade za olakšano šivanje. Dimenzionalne stabilnosti tekstilnog materijala. Plisiranje

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata tekstilnog i modnog dizajna s operacijama i procesima oplemenjivanja tekstila s posebnim osvrtom na suvremene obrade više dodane vrijednosti i trajnosti u postupcima njege.

Literatura potrebna za ispit

  • I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
  • D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila

Dopunska literatura

  • Pojedini člani iz časopisa Tekstil
  • H.K.Rouette: Enciclopedia of Textile Finishing Springer 2001

Oplemenjivanje i njega tekstila

Povezane teme