unizg Pretraga

Oplemenjivanje i njega tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić
izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Suradnici:

doc. dr. sc. Tihana Dekanić

Studij, modul

TMD - preddiplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Tijekom studija student se upoznaje s procesima oplemenjivanja tekstila: bijeljenja, kemijskog i optičkog. Obrade protiv gužvanja, vodo/uljeodbojne obrade, antimikrobne zaštite,obrade za olakšano šivanje. Dimenzionalne stabilnosti tekstilnog materijala. Plisiranje

Cilj predmeta

Student usvaja znanja iz područja oplemenjivanja i njege tekstila te njihov utjecaj na modni dizajn.

Literatura potrebna za ispit

  • I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
  • D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila

Dopunska literatura

  • Pojedini člani iz časopisa Tekstil
  • H.K.Rouette: Enciclopedia of Textile Finishing Springer 2001

Oplemenjivanje i njega tekstila

Povezane teme