unizg Pretraga

Oplemenjivanje odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić

Šifra predmeta

38756

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe,pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe i kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    sagledavati redoslijed operacija u svrhu postizanja željenog efekta
•    primijeniti usvojena znanja u primjeni
•    postaviti odgovarajući proces u svrhu postizanja povoljnog učinka
•    analizirati djelovanje pojedinih sredstava na površinu tekstila
•    razumjeti varijabilnost obrada i odabrati ekološki prihvatljive
•    analizirati i optimirati procesne parametre
 

Okvirni sadržaj predmeta

Mokra obrada Denim odjeće (pranje kamenom i enzimima), dekolororizacija, laserska obrada); Priprema odjeće za bojadisanje; Bojadisanje i tisak odjeće; Obrada pamučnih tkanina i odjeće protiv gužvanja; Strojevi za mokro oplemenjivanje odjeće; Oplemenjivanje odjeće i okolina; Prednosti i nedostaci oplemenjivanja odjeće u odnosu na klasične procese oplemenjivanja tekstila; Frontalno fiksiranje međupodstava na tkanine i pletiva;

Cilj predmeta

Usvojena temeljna znanja studentu preddiplomskog i diplomskog studija pomoći će u finalizaciji i realizaciji kvalitetnog odjevnog predmeta koji podrazumijeva oplemenjivanje odjeće što je od posebnog značenja u današnje vrijeme brzog odgovora na zahtjeve kupca. Suvremene tehnologije obrade će se prilagoditi postizanju specijalnih efekata na džinsu.  

Literatura potrebna za ispit

AATCC Garment Wet Processing, American Association of Textile Chemist and Colorists, NC USA 1994.

Dopunska literatura

članci iz časopisa Tekstil, Textilveredlung, AATCC Review, u dogovoru s nastavnikom.

Oplemenjivanje odjeće

Povezane teme