unizg Pretraga

Preddiplomski stručni studij

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT)

Preddiplomski stručni studij traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije (mehanička ili kemijska tehnologija)stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odjevne tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer obućarske tehnologijestručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer dizajna obuće.

Preddiplomski stručni studij je od početka izrazito orijentiran prema specifičnostima pojedinih grana tekstilne, odjevne i obućarske struke. Usmjerenost k praktičnim znanjima vidljiva je i kroz odnos predavanja i vježbi, gdje se u stručnom studiju daje važnost vježbama kad god je to moguće.

Povezanost s praksom  stručnog studija ogleda se i u činjenici da su studenti obvezni provesti određeno vrijeme na stručnoj praksi u industrijskim pogonima, kao i kod izbora završnog rada, tijekom kojeg se obvezno obrađuje stručno-tehnološki problem s kakvim će se sretati na budućem radnom mjestu.

Studij se dijeli na četiri smjera:

Kod svih smjerova u prva dva semestra studija prevladavaju kolegiji iz općih disciplina (matematika, fizika, kemija, računalstvo i strojarstvo). Slijede temeljni kolegiji struke (vlakna i tekstilni materijali), zatim kolegiji uže struke i specijalnosti vezani za proizvodnju linijskih i tekstilnih plošnih proizvoda, odjeće i obuće.

Sadržaj i redoslijed predmeta određen je didaktičkim povezivanjem struke s temeljnim disciplinama. Nastavni programi za  studij Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije usklađen je sa zahtjevima predstavnika tekstilne i obućarske industrije.

Izborni kolegiji za stručni studij biraju se na početku svake akademske godine postupkom prijave u studentskoj referadi.

Preddiplomski stručni studij

Povezane teme