unizg Pretraga

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje – COBRA (u nastavku Centar) pri TTF-u osnovan je 2004. na inicijativu prof. G. Nikolića, te se do danas kontinuirano provode edukacije, u vidu tematskih radionica i seminara za korisnike iz redova nastavnog osoblja Fakulteta, sektora tekstila i kože, i šire zainteresirane javnosti.

Značajan iskorak Centar bilježi tijekom 2013. kada su verificirana su i provedena 3 programa cjeloživotnog učenja kroz projekt „Uspostava podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ (ref. br. EuropeAid/131454/M/ACT/HR; programe izradio i realizirao doc. Ž. Knezić u suradnji s tadašnjom voditeljicom prof. A. Tomljenović).

Tijekom 2015.-2016. provedena je edukacija oko 100-ak nastavnika TTF-a radi unaprjeđenja nastavničkih kompetencija, u okviru projekta „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih programskih studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, HR.3.1.15-0026“ (voditelj aktivnosti izv. prof. S. Ercegović Ražić; voditelj projekta izv. prof. V.M. Potočić Matković).

Na Fakultetu je proteklih 10-ak godina realizirano nekoliko projekata vezanih uz cjeloživotno učenje, a 2018. na inicijativu voditeljice Centra izv. prof. S. Ercegović Ražić i članica Centra redom izvanrednih profesorica S. Petrak, M.I. Glogar, V.M. Potočić Matković i K. Kovač Dugandžić, prijavljen je projekt sa Sveučilištem u Zagrebu (partner) „Razvoj programa cjeloživotnog učenja na Tekstilno-tehnološkom fakultetu - ProCeSS TTF“ (UP.03.1.1.03.0058.) iz programa Razvoj HKO-a na razini visokog obrazovanja (ref. br. poziva UP.03.1.1.03.) u svrhu izrade programa cjeloživotnog učenja za stručnjake iz sektora Tekstil i koža, i društva u cjelini. Nažalost projekt nije financiran te se očekuje ponovno otvaranje poziva i prijava projektnog prijedloga. 

Tijekom 2019. nastavljeno je održavanje edukacije izradom kratkih programa, te se uskoro očekuje izrada novih kraćih programa u okviru postojećih akreditiranih studijskih programa, i najava predavanja i radionica od strane pozvanih stručnjaka i predavača sa svrhom podučavanja i stjecanja novih znanja i kompetencija.

Članovi Centra:

Temeljem Odluke FV-a na 7. redovitoj sjednici održane 15. travnja 2019. godine usvojen je prošireni sastav članova Centra za cjeloživotno obrazovanje TTF-a, u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić – voditeljica
 1. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak – zamjenica voditeljice
 2. Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar – članica
 3. Prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković – članica
 4. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić – članica
 5. Prof. dr. sc. Ana Sutlović – članica
 6. Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek – članica
 7. Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić – članica
 8. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, viša predavačica - članica

Aktivnost

U skladu s važećim Statutom TTF-a, Centar za cjeloživotno obrazovanje provodi sljedeće aktivnosti:

 1. Organizacija i realizacija seminara, radionica, stručnih i popularnih predavanja,
 2. Edukacija i izrada kratkih programa iz akreditiranog programa za zainteresirane strane (bez dodjele ECTS),
 3. Prijava projekata vezanih uz tematiku cjeloživotnog obrazovanja.

Planira se proširenje aktivnosti u smjeru:

 1. Provedbe razlikovnog programa u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje,
 2. Izrade Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju TTF-a,
 3. Izrade Pravilnika o razlikovnom programu.
 4. Održavanje novo izrađenih web stranica i njihovo redovito ažuriranje,
 5. Intenzivna suradnja sa TSRC-om i CTD-om,
 6. Organizacija ljetnih škola, i tematskih radionica,
 7. Organizacija edukacijskih programa za najmlađe.

Centar za cjeloživotno obrazovanje