unizg Pretraga

Ured za projekte

Ured za projekte uspostavljen je Odlukom (Klasa: 602-04/16-77/3; Urbroj: 251-68-06/3-16-33) donesenom na 5. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2015./2016. održanoj 18. ožujka 2016. godine.

  Misija

  Ured za projekte Tekstilno-tehnološkog fakulteta je visokokvalitetna stručna organizacijska jedinica koja pruža savjetodavnu, operativnu i stručnu podršku pri prijavi i provedbi projekata iz međunarodnih i domaćih izvora financiranja svim zainteresiranim stranama. Svojim radom konstantno doprinosi promicanju interdisciplinarnosti ali i povećanju apsorbcijskog kapaciteta Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske.

  Vizija

  Ured za projekte Tekstilno-tehnološkog fakulteta je pouzdan saveznik za uspjeh projektne prijave.

  Poslovi Ureda za projekte su:

  • praćenje i proučavanje mogućnosti financiranja projekata iz domaćih i međunarodnih izvora;
  • informiranje djelatnika Fakulteta o aktualnim natječajima za prijavu projekata;
  • savjetodavna podrška djelatnicima Fakulteta pri prijavi projekata;
  • uspostava kontakata s poduzećima iz javnog i privatnog sektora s ciljem uključivanja istih u projekte Fakulteta;
  • organiziranje i provođenje radionica i tečajeva s ciljem upoznavanja potencijalnih sudionika na projektima s elementima projektne prijave;
  • suradnja s drugim sličnim Uredima i Centrima s ciljem uključivanja u međunarodne i domaće projekte;
  • kreiranje sadržaja internetske stranice Ureda za projekte;
  • vođenje arhive projekata.

  Voditelj ureda za projekte 

  Sandra Ćurčija, mag.litt.comp. et philol.lusit.

  E-mail: sandra.curcija@ttf.unizg.hr
  Telefon: +385 1 3712 517
  Lokacija: Dekanat soba A-M04, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb

   

  Ured za projekte