unizg Pretraga

Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF)

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF) je međunarodno priznata obrazovno-znanstvena institucija u području tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna, sa značajnom involviranošću u sve segmente međunarodnog djelovanja čime doprinosi strateškom cilju Sveučilišta – internacionalizaciji.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (IRO TTF) osnovan je odlukom Fakultetskog vijeća 4. lipnja 2007. godine. Ključna uloga Ureda je kontinuirani rast i razvoj međunarodne suradnje i djelovanja TTF-a kroz razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, realizaciju istraživanja kroz brojne projekte s mnogim institucijama u Europi i svijetu te kroz suradnju sa znanstvenim i drugim institucijama te strukovnim udruženjima, s ciljem povećanja kompetencija u nastavi te znanstveno/umjetničkom istraživačkom djelovanju i inoviranju.

TTF i dalje zadržava vodeću poziciju u regiji kroz kontinuiranu suradnju sa srodnim institucijama unutar Europskog istraživačkog prostora (ERA) i Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), čiji je ravnopravni dionik, kao i član brojnih međunarodnih udruženja (AUTEX, DAAAM, IFKT, ICTC, ISO, AATCC).

Mobilnost na TTF-u se u najvećoj mjeri odvija kroz ERASMUS+ program (od 2009.) putem ugovora sa 31 institucijom iz 16 zemalja te kroz CEEPUS program (od 1996.) putem članstva u mreži sa 14 članica iz 9 zemalja, ali i kroz druge oblike mobilnosti (bilateralna mobilnost, akademska mobilnost) i to sa pozitivnim trendom. Važno je istaknuti dugogodišnje sudjelovanje u nastavi, na višim razinama studija, uvaženih stranih nastavnika, kao i brojna članstva u povjerenstvima te dvojna mentorstva za obranu doktorskih radova. TTF je dugi niz godina organizator međunarodne znanstvene konferencije ITC&DC (od 2002.) i znanstveno-stručnog skupa TZG (od 2008.), gdje se okupljaju eminentni svjetski stručnjaci te prezentiraju posljednja znanstveno-istraživačka i stručna postignuća.

Članovi ureda za međunarodnu suradnju

  1. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, voditeljica

  2. Doc. dr. sc. Alica Grilec - zamjenica Voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju

  3. Prof. art. Andrea Pavetić - koordinatorica programa CEEPUS

  4. Doc. dr. sc. Renata Hrženjak, ECTS koordinatorica

  5. Doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović, koordinatorica programa ERASMUS+

  6. Sanja Projić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Kontakti

Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF):
e-mail: ttf-iro@ttf.unizg.hr

o.d. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju; voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk 
E-mail: anita.tarbuk@ttf.unizg.hr  

ECTS koordinatorica
doc. dr. sc. Renata Hrženjak
E-mail: renata.hrzenjak@ttf.unizg.hr

Koordinatorica CEEPUS programa
Prof. art. Andrea Pavetić
E-mail: andrea.pavetic@ttf.unizg.hr

Koordinatorica programa ERASMUS+
doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović
E-mail: blazenka.brlobasic@ttf.unizg.hr

Zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Alica Grilec
E-mail: alica.grilec@ttf.unizg.hr

Studentska referada
Sanja Projić
E-mail: sanja.projic@ttf.unizg.hr

Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF)

Povezane teme