unizg Pretraga

Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF)

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF) je međunarodno priznata obrazovno-znanstvena institucija u području tekstilnog inženjerstva i tehnologije te modnog dizajna, sa značajnom involviranošću u sve segmente međunarodnog djelovanja čime doprinosi strateškom cilju Sveučilišta – internacionalizaciji.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (IRO TTF) osnovan je odlukom Fakultetskog vijeća 4. lipnja 2007. godine. Ključna uloga Ureda je kontinuirani rast i razvoj međunarodne suradnje i djelovanja TTF-a kroz razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, realizaciju istraživanja kroz brojne projekte s mnogim institucijama u Europi i svijetu te kroz suradnju sa znanstvenim i drugim institucijama te strukovnim udruženjima, s ciljem povećanja kompetencija u nastavi te znanstveno/umjetničkom istraživačkom djelovanju i inoviranju.

TTF i dalje zadržava vodeću poziciju u regiji kroz kontinuiranu suradnju sa srodnim institucijama unutar Europskog istraživačkog prostora (ERA) i Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), čiji je ravnopravni dionik, kao i član brojnih međunarodnih udruženja (AUTEX, DAAAM, IFKT, ICTC, ISO, AATCC).

Mobilnost na TTF-u se u najvećoj mjeri odvija kroz ERASMUS+ program (od 2009.) putem ugovora sa 31 institucijom iz 16 zemalja te kroz CEEPUS program (od 1996.) putem članstva u mreži sa 14 članica iz 9 zemalja, ali i kroz druge oblike mobilnosti (bilateralna mobilnost, akademska mobilnost) i to sa pozitivnim trendom. Važno je istaknuti dugogodišnje sudjelovanje u nastavi, na višim razinama studija, uvaženih stranih nastavnika, kao i brojna članstva u povjerenstvima te dvojna mentorstva za obranu doktorskih radova. TTF je dugi niz godina organizator međunarodne znanstvene konferencije ITC&DC (od 2002.) i znanstveno-stručnog skupa TZG (od 2008.), gdje se okupljaju eminentni svjetski stručnjaci te prezentiraju posljednja znanstveno-istraživačka i stručna postignuća.


1. redovita sjednica FV-a, 23.10.2023.

U Ured za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu imenuju se kako slijedi:

  1. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju; voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, koordinatorica programa ERASMUS+
  2. Izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak, ECTS koordinatorica, zamjenica voditeljice Ureda
  3. Prof. art. Andrea Pavetić, koordinatorica programa CEEPUS
  4. Dr. sc. Petra Krpan, zamjenica koordinatorice programa CEEPUS
  5. Dr. sc. Iva Brlek, zamjenica koordinatorice programa ERASMUS+
  6. Sandra Jakobašić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Kontakti

Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF):
e-mail: ttf-iro@ttf.unizg.hr

Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju; voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Anita Tarbuk 
E-mail: anita.tarbuk@ttf.unizg.hr  

ECTS koordinatorica, zamjenica voditeljice Ureda
doc. dr. sc. Renata Hrženjak
E-mail: renata.hrzenjak@ttf.unizg.hr

Koordinatorica CEEPUS programa
Prof. art. Andrea Pavetić
E-mail: andrea.pavetic@ttf.unizg.hr

Zamjenica koordinatorice programa CEEPUS
dr. sc. Petra Krpan
E-mail: petra.krpan@ttf.unizg.hr

Zamjenica koordinatorice programa ERASMUS+
dr. sc. Iva Brlek
E-mail: iva.brlek@ttf.unizg.hr

Studentska referada
Sandra Jakobašić
E-mail: sandra.jakobasic@ttf.unizg.hr

Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF)

Povezane teme