unizg Pretraga

Suvremena umjetnost i dizajn A

Nositelji

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

44380

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Literatura, seminari, radionice, sudjelovanje na izložbama i umjetničkim događanjima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati estetske i vizualne karakteristike najznačajnijih pojava u suvremenoj umjetnosti
•    uspostavljati veze između likovnih umjetnosti i društvenih zbivanja
•    prepoznavati stilske karakteristike relevantnih umjetnika, te atribuirati paradigmatska djela suvremene umjetnosti i dizajna.
•    procjenjivati estetske dosege recentnih umjetnika
•    pisati teorijske i kritičke tekstove o suvremenim umjetničkim fenomenima

Okvirni sadržaj predmeta

Samoutemeljenje suvremene umjetnosti; moderna i suvremena umjetnost; povijesna avangarda: dijakronijski odnos spram povijesti; umjetnost i život; Apstrakcija, kompozicija, dekonstrukcija figurativnosti; Happening u suvremenoj umjetnosti; Instalacija i problem prostora; Konstruktivizam i granice slike; Umjetničko djelo, događaj i novi mediji; Performativna umjetnost; Od Bauhausa do pop-dizajna; Konceptualna umjetnost; Doba kraja stilova; Postmoderna kao revizija moderne? - slikarstvo, cyber-art, multimedijalna umjetnost.

Cilj predmeta

Poznavanje povijesti suvremene umjetnosti i dizajna: pojava i umjetničkih skupina, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara suvremene umjetnosti i dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Razvijanje i obogaćivanje pristupa i fonda znanja o suvremenoj umjetnosti i dizajnu
Predmet uvodi u razumijevanje složenog područja suvremene umjetnosti i dizajna kao legitimnog mjesta realizacije suvremene mode i modnog dizajna. Studentu se omogućuje uvid u problematiku najnovijeg razvitka umjetničke prakse od 60-ih godina XX. stoljeća do danas. Interaktivno znanje i iskustvo suradnje teoretičara, suvremenih umjetnika - od konceptualnih, multimedijalnih do umjetnika performansa - i studenata tijekom obrazovnog procesa pretpostavka je integriranja žive umjetnosti našeg doba u strukturu suvremenog modnog dizajna

Literatura potrebna za ispit

  • Catherine, Millet, SUVREMENA UMJETNOST, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2004.
  • Yves Michaud, UMJETNOST U PLINOVITOM STANJU: OGLED O TRIJUMFU ESTETIKE, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.
  • Boris Groys, TOPOLOGIE DER KUNST, Carl Hanser, München, 2003.
  • Chris Jencks(ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
  • Heinrich Klotz, KUNST IM 20. JAHRHUNDERT: MODERNE, POSTMODERNE, ZWEITE MODERNE, C.H.Beck, München, 1999.

Dopunska literatura

  • Arthur. C. Danto, THE MADONA OF THE FUTURE: ESSAYS IN A PLURALISTIC ART WORLD, Farra, Straus and Giroux, New York, 2000.
  • Hans Belting, DAS ENDE DER KUNSTGESCHICHTE, C.H.Beck, München, 2002.
  • Jean Clair, RAZMATRANJA O STANJU UMJETNOSTI, Europski Glasnik, 3/1998.
  • Marina Gržinić, FICTION RECONSTRUCTED: EASTERN EUROPE; POST_SOCIALISM & THE RETRO-AVANTGARDE, Springerin, Wienna, 2000.

Suvremena umjetnost i dizajn A

Povezane teme